X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7530
Przesłano:

Konkurs ortograficzny dla kl. II - III

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KL. II i III NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO „ MISTRZ ORTOGRAFII”
SZEMBRUCZEK 2010


REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
„MISTRZ ORTOGRAFII”
dla uczniów klas II i III szkół podstawowych
z terenu gminy Rogóźno
w roku szkolnym 2009/2010
I. Wstęp

Organizatorem Gminnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” dla uczniów klas II i III szkół podstawowych z terenu gminy Rogóźno jest Szkoła Podstawowa w Szembruczku, a osobą odpowiedzialną nauczyciel nauczania zintegrowanego mgr Mirosława Koga.

II. Cele konkursu
-podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych;
-wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych;
-rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
-kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy;
-motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii;
-zastosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii i interpunkcji

III. Organizacja konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap szkolny przeprowadza nauczyciel uczący w danej klasie . Nauczyciel typuje po 3 uczniów z klasy II i III do etapu gminnego.
II etap gminny odbędzie się 13 kwietnia 2010 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Szembruczku. Ten etap będzie jednocześnie etapem finałowym. Na etap finałowy nauczyciele i uczniowie przyjeżdżają na własny koszt.

IV Nagrody
W wyniku konkursu wyłoniony zostaje Mistrz Ortografii. Nagrody dla mistrza i 2 wice- mistrzów funduje Dyrektor GOK w Rogoźnie.

V Skład komisji
W skład JURY wchodzi Dyrektor GOK i po jednym nauczycielu z poszczególnych szkół. Każdą pracę sprawdza po 2 członków JURY. JURY otrzymuje klucz do sprawdzania testu.

WAŻNE
Uczniowie otrzymują testy do wypełnienia. Prace nie mogą być pisane ołówkiem i nie wolno używać korektora. Błędnie napisaną literę uczniowie skreślają znakiem x i umieszczają nad nią poprawny zapis.


ZADANIE 1
Wpisz informacje:
A. Nazywam się........................................
B. Miejscowość, w której mieszkam.....................................
C. Mój kraj........................................
D. Stolica mojego kraju........................................
E. Rzeka, która przepływa przez Warszawę...........................
F. Imię i nazwisko Twojego kolegi/koleżanki........................
........................................

ZADANIE 2
Przeczytaj zdania i wstaw brakujące znaki !?.,
Jak się nazywasz
Przynieś z sadu 2 jabłka 4 gruszki i garść wiśni
Posprzątaj pokój
Moja mama lubi słodycze

ZADANIE 3
W miejsce kropek wstaw ś lub si ć lub ci ź lub zi dź lub dzi.
Gabry... spó......ł ...ę ...aj do szkoły. Wczoraj pó...no sko...czył ogląda... telewizję i zaspał. Cho... ma mało czasu ...e może pod...e...... ...ę z łóżka. Dopiero jasne sło...ce zaczyna go bu......

ZADANIE 4
W tych wyrazach w miejsce kropek wpisz sz, rz lub ż .
- leka... - d...ewa - w...awa - g...yby
- Bo...ena - uj...eć - pla...a - gara...
- ch...an - p...enica - ko...eń - w...ystko
- ły...ka - sk...ypce - ...ołędzie - d...drzwi
- twa... - lep...y - p...ód - ...agiel

ZADANIE 5
Wybierz 5 wyrazów i ułóż z nimi zdania.


ZADANIE 6.
Przeczytaj tekst i wpisz w miejsce kropek ą lub om ę lub em, en
Jacek poszedł do d...tysty. Bardzo bolały go z...by. Przygl...dał si... pi...knym ilustracj... przedstawiaj...cym chore z...by. D...cysta ch...tnie pomaga dzieci.... Nast...pnie interesuj..co opowiedział co b...dzie robił. Lubi... tego lekarza.

ZADANIE 7
Wstaw h lub ch

samo...ód ko...am ...ydraulik ...omik
...aczyk ...amulec da... ...aft
pu...acz ...arfa mu...a pe...
...otel me...anik ...oroba ...mura
...ulajnoga ju...as wa...adło ...ipopotam

ZADANIE 8
Pogrupuj wyrazy według trudności ortograficznej i wpisz je do tabelki.
wóz, krzesło, późno, aptekarz, orzeł, góra, grzebień, samochód
ó niewymienne ó wymienne rz niewymienne rz wymienne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.