X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7494

Test sprawdzający wiadomości z religii - "Bóg objawia się w znakach"

Gimnazjum

1. Podaj przyczyny, dla których uczniowie Jezusa smutni opuszczali Jerozolimę i podążali do Emaus.

2. Zaznacz, która z podanych zasad lektury Pisma Świętego nie jest prawdziwa.
Pismo Święte należy czytać:
A - w modlitwie B - zgodnie z myślą autora
C - w harmonii z nauczaniem Kościoła D - wyłącznie w Kościele

3. Napisz, kiedy uczniowie z Emaus rozpoznali przebywającego z nimi Jezusa.
4. Podaj definicję znaku naturalnego.

5. Podaj definicję liturgii Mszy Świętej.

6. Zaznacz, który z wymienionych znaków należy do liturgii Eucharystii.
A - Potrójny znak Krzyża Świętego. C - Znak błogosławieństwa.
B - Znak konsekracji. D - Znak uderzania w piersi.

7. Napisz definicję teofanii.

8. Napisz pod jakim znakiem Bóg objawił się Mojżeszowi.

9. Na straży jakiej wartości stoi
I przykazanie Boże - V przykazanie Boże -

10. Zaznacz , na której z wymienionych gór Jezus modlił się do swojego Ojca przed ukrzyżowaniem.

A - Tabor B - Oliwna C - Kalwaria

11. Wyjaśnij biblijne znaczenie potopu.


12. Wymień znaki będące wyrazem Bożej opieki nad narodem wybranym.


GRUPA II
1. Podaj przyczyny, dla których współcześni uczniowie Jezusa opuszczają swojego Mistrza.

2. Zaznacz, która z podanych zasad lektury Pisma Świętego jest najważniejsza.
Pismo Święte należy czytać:
A - w modlitwie B - zgodnie z myślą autora C - w harmonii z nauczaniem Kościoła

3. Napisz znaną Ci modlitwę uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

4. Podaj definicję znaku umownego.

5. Wymień materialne znaki czci Bożej.

6. Zaznacz, który z wymienionych znaków należy do liturgii Słowa;.
A - Potrójny znak Krzyża Świętego. C - Znak błogosławieństwa.
B - Znak konsekracji. D - Znak uderzania w piersi.

7. Wymień biblijne znaki objawiania się Boga człowiekowi.

8. Napisz pod jakim znakiem Bóg objawił Abrahamowi i jego żonie Sarze.

9. Na straży jakiej wartości stoi
VII przykazanie Boże -
VIII przykazanie Boże -
10. Zaznacz , na której z wymienionych gór Jezus przemieni się wobec swoich uczniów.

A - Tabor B - Oliwna C - Kalwaria

11. Wyjaśnij biblijne znaczenie pustyni.

12. Wymień znaki będące wyrazem Bożej opieki nad Narodem Wybranym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.