X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7493

Wielkie religie świata - Judaizm, Islam - W duchu tolerancji. Scenariusz lekcji religii

Gimnazjum

CELE OGÓLNE - Zapoznanie z głównymi rysami Judaizmu i Islamu.
- Kształtowanie postawy szacunku wobec przedstawicieli innych religii świata.

ROZWIĄZANIA METODYCZNE
Metody: rozmowa, wykład ilustrowany, krzyżówka
Formy pracy: frontalna, indywidualna.

POMOCE
Ilustracje, napisy – Judaizm, Islam.
Krzyżówka

SCENARIUSZ KATECHEZY

WSTĘP

WPROWADZENIE - Nawiązanie do wiadomości z poprzedniej katechezy
(człowiek istotą religijną poszukującą Boga)
- Wielość religii świata
- Zapoznanie z pojęciami „monoteizm i politeizm”

ROZWINIĘCIE - Zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat Islamu i Judaizmu (wykład ilustrowany)

POGŁĘBIENIE - Określenie stosunku chrześcijan do wyznawców innych religii świata (dyskusja, krzyżówka)

UTRWALENIE - Zapis efektów dyskusji, rozwiązania krzyżówki
- Modlitwa o światło poznania Boga przez wszystkie ludy i narody świata

ZAKOŃCZENIE

ZAŁĄCZNIK DO WYKŁADU:
- Krzyżówka
- Założenia Judaizmu i Islamu
ISLAM
1. A l l a c h Imię Boga
2. M a h o m e t Imię proroka
3. K o r a n Święta księga
4. M e c z e t Nazwa Świątyni
5. M e k k a Święte Miasto
6. R a m a d a n Nazwa postu

JUDAIZM
7. J a h w e Imię Boga
8 A b r a h a m Ojciec Judaizmu
9. B i b l i a S T Święta księga
10. S y n a g o g a Nazwa świątyni
11. P a s c h a Najważniejsze Święto
12.. D e k a l o g Najważniejsze przykazania

CHRZEŚCIJAŃSTWO
13. J e z u s Twórca Chrześcijaństwa
14. B i b l i a Święta księga
15. K o ś c i ó ł Nazwa Świątyni
16. K r z y ż Najświętszy znak
17. M i ł o ś ć Największe przykazanie
18. S a k r a m e n t y Znaki łaski Bożej


HASŁO: S Z A C U N E K
10a 4d 8a 15d 13d 18h 12b 16a

JUDAIZM
Początki religii Judaistycznej datuje się na p.n.e.
Za Ojca narodu Izraelskiego a jednocześnie Ojca Judaizmu uznaje się Abrahama. Pochodził on z Ur Chaldejskiego w Mezopotamii. Bóg objawił mu się dając poznać swoje imię Jahwe
-„Jestem, który jestem” Nakazał mu opuścić swoją siedzibę i wyruszyć do Ziemi Obiecanej
-Kanaanu, obiecując jednocześnie, iż uczyni z niego wielki naród, z którego narodzi się Zbawiciel świata.
Potomkowie Abrahama utworzyli potężny naród Izraela, który obok okresów świetności przeżywał czasy niewoli –min. niewolę egipską. Na pamiątkę cudownej interwencji Boga
- wyprowadzenia narodu z domu niewoli wyznawcy judaizmu po dziś dzień obchodzą święto paschy, które jest dziękczynieniem za łaskę okazaną im przez Boga.
W czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej Bóg za pośrednictwem Mojżesza ofiarował temu narodowi zbiór dziesięciu przykazań zwanych dekalogiem.
Religia judaistyczna ma charakter narodowy, jej wyznawcami są przedstawiciele narodu żydowskiego – Izraelici. Żyją oni na terytorium państwa Izrael, jak również w diasporze
- rozproszeni po całym świecie.
Świątynie, w których modlą się do swego Boga to synagogi, czytana jest tam Święta księga Judaizmu Biblia Starego Testamentu.
Wyznawcy Judaizmu to nasi „starsi bracia w wierze”.

ISLAM

Religia ta zrodziła się w pierwszej połowie VII w na Półwyspie Arabskim.
Około 571 r. w Mekce urodziło się dziecko zwane potocznie Mahomet (wielce chwalony).
Otrzymał on objawienie od Boga i od tej pory zaczął prorokować.
Główne prawdy które objawił były następujące:
- Bóg jest jeden.
- Jest stwórcą wszechświata i jest wszechwładny.
- Wszystkich ludzi czeka sądny dzień.
- Nagroda w raju czeka tych, którzy wykonują rozkazy Boga.
- Straszne kary w piekle tych, którzy te rozkazy lekceważą.
Żródłem wiary w Islamie jest święta księgo Koran. Wyznanie wiary jest ujęte w Koranie następującą formułą „Nie ma innego Boga prócz Allacha a Mahomet jest jego przorokiem”.
Przymioty Boga wyraża 99 „pięknych imion” min. Miłosierny, Mądry, Wszechmogący.
Muzułmanie oddają cześć Jezusowi nie widzą w nim jednak Syna Bożego, ale jedynie jednego z wielu proroków.
Islam przywiązuje dużą wagę do praktyk religijnych. Każdego wyznawcę Islamu obowiązują: 1. wyznanie wiary
2. modlitwa (pięć razy dziennie)
3. jałmużna
4. post (ramadan –1 miesiąc)
5. pielgrzymka do Mekki (świętego miasta Islamu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.