X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7338

Otwieramy nowy kalendarz

Konspekt zajęć świetlicowych
OŚRODEK TEMATYCZNY: WITAMY NOWY ROK.

Cele ogólne: Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej, kształtowanie postaw współdziałania w grupie rówieśniczej.

Temat: Otwieramy nowy kalendarz – przypomnienie nazw miesięcy oraz ćwiczenia odczytywania i zapisywania dat.

Cele operacyjne:
Uczeń:
 Potrafi korzystać z kalendarza
 Stosuje znaki rzymskie
 Wie, że rok dzieli się na kwartały, miesiące, tygodnie, dni
 Potrafi wyliczyć dni tygodnia i nazwy miesięcy w prawidłowej kolejności
 Potrafi słuchać ze zrozumieniem
 Potrafi logicznie myśleć
 Układa nazwy miesięcy i dni tygodnia w odpowiedniej kolejności
Metody: słowna, zabawowa, praktycznego działania

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: płyty CD i DVD, materiały plastyczne i papiernicze, kalendarze, karty pracy
Przebieg zajęć:
I. Część wstępna.
1. Zabawy ruchowe po zajęciach dydaktycznych.
2. Wprowadzenie do zajęć – rozwiązanie zagadek dotyczących tematu zajęć.
a. Wisi na ścianie gruba książeczka
co dzień z niej jedna spada karteczka. (kalendarz)
b. Jestem dzieckiem – daję słowo.
Rodzę się w Noc Sylwestrową,
Coraz śmielej stawiam krok.
Nazywam się ...(Nowy Rok)

II. Część zasadnicza.

1. Rozmowa z dziećmi na temat kalendarzy zgromadzonych na ławce:
 Przyjrzyj się kalendarzom i powiedz, czym się różnią?
 Z jakiego kalendarza korzysta się w twoim domu?
 Jakie jeszcze informacje można odczytać z kalendarza?
 Jak podzielony jest rok według kalendarza? (dni, tygodnie, miesiące, kwartały)
2. Praca indywidualna - układanie w odpowiedniej kolejności nazw miesięcy oraz oznaczanie ich odpowiednimi znakami rzymskimi (z pomocą nauczyciela), układanie w odpowiedniej kolejności nazw dni tygodnia.
3. Zabawa: „Zgadnij, o jakim miesiącu, dniu myślę?” (np. przed nim jest marzec, a po nim maj;
4. rozpoczyna tydzień itp.)
5. Zabawa: „Który z kolei?” (np. którym miesiącem roku jest październik? Którym z kolei dniem jest
6. sobota?)
III. Część podsumowująca.
1. Rozwiązanie zagadek:
a) Dzielimy go na kwartały, chociaż problem to niemały
Podzielić się da wygodnie na miesiące i tygodnie.
(rok)
b) Razem dwunastu jest braci.
Idą kolejno cały rok.
Ale nigdy tak się nie zdarzy,
by ich drogi się krzyżowały.
(miesiące)
2. Wyjaśnienie pojęcia kwartał: to ¼ roku kalendarzowego, trwa 3 miesiące. Rozróżnia się cztery kwartały:
I kwartał – styczeń - luty - marzec, II kwartał – kwiecień - maj-czerwiec, III kwartał – lipiec – sierpień - wrzesień, IV kwartał – październik – listopad - grudzień.
3. Wypełnianie karty pracy – utrwalenie nazw i kolejność miesięcy, dni tygodnia, wyszukiwanie określonych dat w kalendarzu (np. daty swoich urodzin, imienin, świąt itp.)
4. Spontaniczne zabawy dzieci.
5. Prace porządkowe w świetlicy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.