X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7331
Dział: Gimnazjum

Program wychowawczo - edukacyjny dla gimnazjum

PROGRAM
WYCHOWAWCZO – EDUKACYJNY
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

„MOGĘ, CHCĘ, POMAGAM”

- SZKOLNE KOŁO CARITAS
Gimnazjum w Bojanowie
Prowadząca: mgr s. Ewa Pelińska

Założenia:

Głównym założeniem Szkolnego Koła Caritas jest:

• Włączanie się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i Caritas Diecezji.
• Autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy duchowej i materialnej na zasadzie „wyobraźni miłosierdzia”

Stąd obszarem działania SKC są:

• szkoła, a w niej kolega i koleżanka, którzy potrzebują pomocy
• środowisko lokalne, a w nim każdy człowiek czekający na pomoc, spotkanie, rozmowę, uśmiech, dobre słowo i dobry gest oraz konkretną pomoc charytatywną.

CEL GŁÓWNY:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:

• Praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka bez względu na jego przekonania czy wyznanie
• Uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie, krzywdę
• Budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na dobro wspólne

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Praca w SKC uczy:

• Miłości bliźniego
• Tolerancji i zrozumienia
• Wspólnej zespołowej pracy
• Poszanowania drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego pomocy
• Wzajemnego poszanowania i współodpowiedzialności
• Budowania właściwej hierarchii wartości
• Szukania okazji do czynienia dobra
• Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego
• Szerzy i pogłębia miłosierdzie
• Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych
• Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności
• Wzmacnia właściwe postawy społeczne

METODY I FORMY PRACY:

• Przygotowanie spotkania wigilijnego dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin.
• Współpraca z Caritas Parafialną Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
• Niesienie radości i miłości innym
Niesienie pomocy osobom starszym, chorym i potrzebującym
• Odwiedzanie chorych w szpitalu
• Dostrzeganie osób potrzebujących pomocy w swoim środowisku

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I UMIEJĘTNOŚCI:

* Wzajemny szacunek i zrozumienie.
* Szacunek dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, dotkniętych różnymi problemami i biedą
* Zgodna współpraca w zespole
* Umiejętność słuchania innych i zrozumienie ich potrzeb i poglądów
* Odpowiedzialność za podjęte zadania
* Umiejętność dokonywania właściwych wyborów zgodnych z hierarchią wartości
* Podejmowanie coraz dojrzalszych decyzji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.