X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7287
Dział: Gimnazjum

Test z chemii "Substancje chemiczne i ich przemiany"

grupa I

TEST: „Substancje chemiczne i ich przemiany.”

1.Wskaż zestaw, w którego skład wchodzą wyłącznie związki chemiczne. (1p)
A.tlenek magnezu, woda, siarka, chlorowodór
B.potas, wodór, ołów, mangan
C.amoniak, tlenek sodu, woda, tlenek magnezu
D.miedź, siarkowodór, argon, tlen

2.Wskaż zestaw symboli chemicznych zawierających tylko symbole chemiczne metali. (1p)
A.K, Ca, S, Fe, P
B.Na, Mg, Cu, Pb, Zn
C.Ba, Sn, C, Cl, Hg
D.N, Ne, S, P, Cl

3.Z podanych właściwości fizycznych przyporządkuj odpowiedni zespół cech dla miedzi oraz siarki: (2p)
A.połysk metaliczny;
B.dobre przewodnictwo elektryczne;
C.stały stan skupienia;
D.jest substancją kruchą;

cechy siarki: .....................
cechy miedzi: .....................

4.Przyporządkuj wymienionym gazom jedną z podanych cech: (3p)
A.powoduje zmętnienie wody wapiennej;
B.jest najlżejszym gazem;
C.chętnie łączy się z innymi pierwiastkami;
tlen: ........................................
wodór: ........................................
tlenek węgla(IV): .....................................

5.Którą z podanych metod wykorzystasz do rozdzielenia następujących mieszanin: (3p)
Mieszanina
1. słona woda
2. piasek zwodą
3. olej z wodą metoda:
a) krystalizacja
b) użycie rozdzielacza
c) sączenie

1 - ...............
2 - ...............
3 - ................

6.Przyczyną efektu cieplarnianego jest: (1p)
A.tlenek siarki(IV) powstający podczas spalania zasiarczonych paliw;
B.tlenek węgla(IV) powstający podczas spalania paliw;
C.wycinanie lasów;
D.odpowiedź b i c jest prawdziwa;

7.Uzupełnij podane opisy słowne reakcji chemicznych. Określ typ reakcji chemicznych.(6p)
A................... + ................ → tlenek wapnia
B.tlenek miedzi(II) + ................ → miedź + woda
C................... → tlen + rtęć

8.Zaznacz zestaw, w którym podano tylko przykłady zjawisk fizycznych. (1p)
A.stapianie parafiny, rozciąganie gumy, spalanie węgla
B.spalanie siarki, rdzewienie żelaza, kwaśnienie mleka
C.spalanie świeczki, rozdrabnianie cukru, zamarzanie wody
D.krzepnięcie wody, rozcieranie grudki soli, stapianie wosku

9.Przebieg pewnej reakcji jest następujący: (1p)
magnez + tlenek węgla(IV) → tlenek magnezu + węgiel
Produktami tej reakcji są:
A.magnez i tlenek magnezu;
B.tlenek węgla(IV) i węgiel;
C.magnez i tlenek węgla(IV);
D.tlenek magnezu i węgiel;

10.Wymienione substancje podziel na: pierwiastki, związki chemiczne i mieszaniny: (4p)
tlenek węgla(IV), tlenek magnezu, siarczek żelaza(II), mosiądz, siarka, tlen, węgiel, piasek z wodą,
pierwiastki: ........................................
związki chemiczne:........................................
mieszaniny: ........................................

11.Wyjaśnij pojęcia: (3p)
Pierwiastek chemiczny- ........................................
Reakcja analizy - ........................................
Higroskopijność- ........................................

12.Objętość tlenu w sali o wymiarach: 10m x 5m x 3m wynosi około (1p)
A.30 m3
B.150 m3
C.20 m3
D.nie można obliczyć

13.Wskaż poprawne dokończenie zdania.(1p)
Powietrze jest:
A.mieszaniną jednorodną o stałej zawartości pary wodnej i tlenu.
B.mieszaniną niejednorodną o stałej zawartości tlenku węgla(IV) i pary wodnej.
C.mieszaniną jednorodną gazów, o stałej zawartości azotu i tlenu.
D.mieszaniną niejednorodną gazów, o stałej zawartości azotu i tlenu.

14.Podaj zapis słowny reakcji analizy tlenku wodoru. Zaznacz pierwiastki i związki chemiczne oraz substraty i produkty tej reakcji chemicznej. (3p)

15.Napisz na czym polega rdzewienie. Podaj dwa sposoby zabezpieczenia przed tym procesem.(2p)

16.W trzech probówkach znajdują się gazy: tlen, wodór i tlenek węgla(IV). Napisz, jak doświadczalnie sprawdzisz, w której probówce znajduje się dany gaz. (2p)

17.*Oblicz masę tlenu znajdującą się w pomieszczeniu o wymiarach 30dm × 40dm × 30dm. Przyjmij gęstość tlenu 1,309dm3. (3p)

18.*Uzupełnij słowny zapis przebiegu reakcji chemicznej. Wskaż utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji.3p)

tlenek miedzi(II) + węgiel → ................... + ...................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.