X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7330

W pracowni rzeźbiarza

TEMAT 1: W PRACOWNI RZEŹBIARZA


Cele ogólne dnia:

- rozwijanie twórczego myślenia poprzez działanie,
- bogacenie i porządkowanie doświadczeń dzieci związanych z bryłami w środowisku naturalnym oraz z materiałami plastycznymi,
- kształtowanie umiejętności odbioru wytworów rzeźbiarza,
- bogacenie słownictwa poprzez wprowadzanie nowych terminów plastycznych,
- doskonalenie umiejętności pisania nazw ulic i pomników wielką literą,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania bez przekraczania progu dziesiątkowego.

Cele operacyjne:

Uczeń:
- potrafi zaśpiewać piosenkę i zilustrować ją ruchem,
- zna pojęcie bryły,
- potrafi wyszukać w najbliższym otoczeniu bryły,
- wie jaka dziedzina sztuki ukazuje przedmioty ze wszystkich stron,
- potrafi dodawać i odejmować bez przekroczenia progu dziesiątkowego,
- różnicuje rzeźby pod względem tematycznym i materiału z którego zostały wykonane,
- potrafi formułować logiczne i wielozdaniowe wypowiedzi,
- modeluje różne bryły,
- rozumie potrzebę wznoszenia pomników i wie jak się przy nich zachować,
- potrafi uzupełnić tekst z lukami.

Metody: ekspresja muzyczna, działanie praktyczne, obserwacja, rozmowa, pokaz, ekspresja ruchowa, rozmowa problemowa.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Środki dydaktyczne: Eksponaty rzeźb, film na płycie CD pt. „W pracowni rzeźbiarza”,
rzeźba z drewna lipowego (surowa i pomalowana), plastelina, podkładki, albumy, zdjęcia, reprodukcje, glina, karty pracy

1. „Piosenka na powitanie”

Chodźcie Wszyscy tu do koła zabawimy się wesoło
Witamy Wasz wszystkich wraz, na zabawę nadszedł czas
Ref.
Prawa ręka, lewa ręka, prawa noga, lewa noga
Cały tułów oraz głowa

My serdecznie Was witamy, do zabawy zapraszamy
I choć ciągle pada deszcz u nas zawsze fajnie jest!

2. „Papierowa kula” – nauczyciel trzyma w ręku kartkę papieru (uczniowie mają przed sobą kartki),
- Co możecie powiedzieć o tej kartce?
- Co możemy w niej wyróżnić? (długość, szerokość, jest płaska)
- Zmieńcie płaską postać kartki w coś innego
- W co zmieniła się Wasza kartka? (uczniowie mogą wykonać np. samolot, czapkę itp.)
- Spójrzcie w co zmieni się moja kartka
Nauczyciel zdecydowanym ruchem zgniata kartkę w kulę, kładzie na środku stołu i pyta:
- Co powstało z mojej kartki?
Najprostszą formą zmiany kartki jest zgniecenie jej. Zgnieciona kartka nosi nazwę bryły, którą możemy obracać, obserwować z każdej strony. Wszystkie otaczające nas przedmioty są bryłami.
- Rozejrzyjcie się po klasie i powiedzcie jakie przedmioty możemy zaliczyć do brył?
(Uczniowie wymieniają przedmioty, które można oglądać z różnych stron).

3. Spacer po osiedlu – nauczyciel proponuje uczniom wyjście na spacer w celu poszukiwania brył w najbliższym środowisku.
* Przypomnienie zasad poruszania się zwartą grupą z zachowaniem ostrożności na wyznaczonych przejściach .

4. Powrót do szkoły i rozmowa na temat zaobserwowanych brył
- Jakie bryły widzieliśmy na naszym osiedlu? (bloki, most, komin elektrowni, ławki, latarnie)
- Jak myślicie, czy łatwo byłoby Wam narysować takie bryły aby ukazać je ze wszystkich stron?
Jest jednak taka dziedzina sztuki, która ukazuje przedmioty ze wszystkich stron. Jaka to dziedzina sztuki dowiecie się rozwiązując ćwiczenie matematyczne.

5. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
- Rozwiąż działania i uporządkuj je rosnąco (każdy uczeń otrzymuje kartkę z działaniami)
B 20 – 1 =
E 16 – 4 =
R 6 + 2 =
A 10 + 10 =
Z 12 – 2=
Ź 9 + 9 =
* Sprawdzenie wyników
- Jakie hasło powstało po uporządkowaniu wyników rosnąco?

6. Prezentacja rzeźb – nauczyciel odsłania stolik na którym znajdują się rzeźby zróżnicowane pod względem tematycznym:
- ludowe,
- małe formy rzeźbiarskie,
- rzeźby animalistyczne (postaci zwierząt)
Rzeźby wykonane są z różnego rodzaju materiałów (drewniane, gipsowe, kamienne, gliniane, metalowe)
Uczniowie podchodzą oglądają, dotykają rzeźby, porównują je ze sobą

7. Rozmowa na temat zaprezentowanych rzeźb -
- Podobają się Wam te dzieła sztuki?
- Z jakich materiałów zostały wykonane?
- Kto stworzył te dzieła? Jaki artysta?
- Gdzie one powstały?
- Gdzie można podziwiać gotowe wytwory rzeźbiarza?

8. Prezentacja filmu na płycie CD pt. „W pracowni rzeźbiarza”

9. Rozmowa na temat obejrzanego filmu:
- Jak wyglądała pracownia rzeźbiarza?
- Jakie materiały posłużyły artyście do wykonania rzeźb?
- Jakich narzędzi używał rzeźbiarz do pracy?
- Gdzie możemy podziwiać gotowe rzeźby?
- Praca rzeźbiarza jest ......
10. Dodawanie i odejmowanie bez przekraczania progu dziesiątkowego, porównywanie zbiorów.
- Połącz zbiory o jednakowej liczbie elementów, który zbiór narzędzi mógłby ułatwić pracę rzeźbiarza?
- Rozwiązywanie zadań z treścią
11. „Jestem figurą” – zabawa z elementami dramy
Uczniowie stoją w kręgu, twarzami na zewnątrz koła. Prowadzący umawia się z uczestnikami iż na określony sygnał np. klaśnięcie, odwrócą się do wewnątrz koła przybierając kształt wybranej figury, po czym zastygają bez ruchu w wybranej pozie. Następnie nauczyciel podchodzi do figury, „ożywia ją” dotykając ręką a one opowiadają, jaką figurę prezentują.
12. Wysłuchanie wiersza D. Gellnerowej pt. „Drewniane rzeźby”
Analiza treści wiersza
- O jakim drzewie opowiada autorka wiersza?
- Jakie postacie z bajki zostały stworzone z drzewa lipowego?
- Kto i gdzie wykonał te postacie?
- Dlaczego postacie zostały wykonane z drzewa lipowego?
Nauczyciel prezentuje rzeźbę z surowego drewna lipowego
- Jak myślicie czy z tą rzeźbą można jeszcze coś zrobić aby wyglądała ciekawiej?
Nauczyciel pokazuje pomalowaną rzeźbę z drewna lipowego i sygnalizuje, że technikę malowania rzeźb nazywamy POLIHROMIA

13. Zabawa z plasteliną – nauczyciel proponuje uczniom modelowanie różnych brył: kule, kostki, wałki poprzez toczenie na podkładzie lub w dłoniach, wałkowanie, spłaszczanie i żłobienie.
14. „Pomniki” – oglądanie zdjęć, reprodukcji i albumów pomników
- Jak myślicie dlaczego oglądaliśmy albumy i zdjęcia pomników?
- Czyim dziełem są pomniki?
- Gdzie stawia się pomniki i w jakim celu?
- Co mogą one upamiętniać?
- Pomnik to rzeźba stojąca pod gołym niebem. Wznosi się ją dla upamiętnienia jakiegoś ważnego wydarzenia albo wybitnego człowieka.
- My dzisiaj udamy się na krótką wycieczkę na Plac Litewski w celu przyjrzenia się z bliska stojącym tam pomnikom
• Zapisanie na tablicy przez nauczyciela miejsca wycieczki,
• Rozmowa na temat bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym,
- Jak będziemy poruszą się ulicami miasta?
- Jak należy zachować się w miejscu publicznym?
• Odszukanie na planie miasta punktu docelowego,
• Odczytanie nazw ulic, którymi będziemy przechodzić.

15. Wyjście na Plac Litewski i oglądanie pomników: Unii Lubelskiej, Pomnika Konstytucji 3 Maja, Pomnika Józefa Piłsudzkiego
• Wskazanie tablic z nazwami poszczególnych ulicy,
• Odczytanie krótkich informacji o pomnikach i wskazanie co upamiętniają,
• Rozmowa na temat materiałów z jakich są wykonane
16. Powrót do szkoły
17. Uzupełnianie tekstu z lukami – utrwalenie pisowni ulic i nazw pomników wielką literą
Dzisiaj byliśmy na ........................................
przy Placu ........................................ .........
Widzieliśmy pomniki........................................
........................................
Pomniki upamiętniają .............................. historyczne oraz postaci zasłużonych ........................................ .

18. Głośne indywidualne odczytanie uzupełnionego tekstu.
19. „Jestem rzeźbiarzem” – praca twórcza uczniów z użyciem gliny na temat dowolny.
* W czasie modelowania nauczyciel zwraca uwagę uczniów na to, że modelować trzeba w całym kawałku gliny, obiema dłońmi, wszystkimi palcami, wyczuwając dobrze tworzywo, starając się maksymalnie ograniczyć dolepianie (glina łatwo pęka w miejscach styku przy wyschnięciu)
20. Prezentacja rzeźb, nadanie im tytułów, urządzenie wystawy
21. Podsumowanie zajęć
- Gdybyś był rzeźbiarzem to ...................................
- Jakie inne materiały mogą nam posłużyć do wykonania rzeźby?
- Co może być tematem rzeźby?
- Jak czuliście się w roli rzeźbiarzy?
-
22. Zadanie pracy domowej
- Wklej do zeszytu obrazki rzeźb i podpisz z jakiego materiału zostały wykonane.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.