X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7291
Przesłano:

Dobre maniery - kształtujemy kulturę osobistą

Scenariusz zajęć dydaktycznych w świetlicy, przygotowanych i przeprowadzonych przez Izabelę Łyszkowską w dniu 8. XII.2009 r.

Temat:
„ Magiczne klucze”
„ DOBRE MANIERY- KSZTAŁTUJEMY KULTURĘ OSOBISTĄ”.

Grupa: 14-16 osób
Klasa: II
Forma: zbiorowa, indywidualna, zespołowa
Metoda: podająca, problemowa: aktywizująca, programowana.

Pomoce:
1. Pomoce dydaktyczne:
a)„ Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych” W. Kopaliński
b) Ludwik Jerzy Kern „ Pierwszy” – tekst wiersza
c) J. Krzyżanek „Dobre maniery czyli savoir – vivre dla najmłodszych < O Leonie i niebieskiej niezapominajce>” s. 30
d) karty pracy
e) rozsypanka wyrazowa

2. Pomoce plastyczne: kredki, klej, flamastry,
3. Rekwizyty do dramy.

Cele dydaktyczno – wychowawcze:
1. Podkreślenie znaczenia kultury i zasad oraz zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych
2. Uświadomienie konsekwencji braku reguł w interakcjach społecznych.
3. Zachęcanie do interioryzacji zasad, wartości, wzorów kulturowych oraz norm społecznych obowiązujących w świecie ludzi.
4. Poznanie zasad obowiązujących w szkole, świetlicy, w domu i korzyści kulturalnego zachowania.
5. Rozwijanie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania problemów i konfliktów w sposób akceptowalny społecznie.
6. Uwrażliwienie na innego człowieka i jego potrzeby.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie, podanie tematu zajęć.
2. Rozmowa kierowana:
a) Powiedźcie czym są: zasady, reguły, dobre maniery, kultura osobista?- tworzenie definicji własnych.
b) Zastanówcie się, czy znany jest Wam zwrot „ savoir- vivre”- podanie definicji.
c) Podajcie podstawowe zasady dobrego zachowania : w domu, szkole, na ulicy.
d) Pomyślcie o konsekwencjach braku reguł, manier w codziennym życiu.

3. Zajęcia czytelnicze- odczytanie wiersza L.J. Kerna „ Pierwszy”.
Charakterystyka głównego bohatera i jego zachowania wobec postaci występujących w wierszu.

• Czy Maciek był dobrze wychowany?
• Jak powinien się zachować w tramwaju wobec innych podróżnych?

4. Drama- odegranie scenki na podstawie powyższego tekstu.
* Wybór postaci występujących w scence: Staruszek, Artysta, Matka z dzieckiem, Maciek- przydział ról i rekwizytów.
* Odegranie scenki z prawidłowym i nie prawidłowym zachowaniem głównego bohatera.
* Nazwanie emocji, które towarzyszyły” aktorom „ w powyższej scence.

5. Zajęcia dydaktyczne: Czarodziejskie klucze i loteryjka wyrazowa.
a) Umieszczenie na pomocach w kształcie kluczy trzech podstawowych zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję.
b) losowanie przez dzieci pasków z hasłami np. za pomoc, o przypomnienie mi o.., za mój zły nastrój.
c) dopasowanie przez uczestników do odpowiedniego „ Czarodziejskiego klucza” pasków z hasłami
d) odczytanie haseł na Magicznych kluczach.

6. „LUDZIE DO LUDZI”- zabawa integracyjna, ucząca reakcji na sygnał.
Uczestnicy dobierają się w pary, prowadząca wydaje dyspozycje np. ręka do ręki, ucho do ucha- zadaniem dzieci jest dotknięcie się nawzajem wg polecenia. Na sygnał „ Ludzie do ludzi”- następuje zamiana partnerów.

7. Zajęcia czytelnicze: J. Krzyżanek „Dobre maniery czyli savoir – vivre dla najmłodszych
< O Leonie i niebieskiej niezapominajce>” s. 30- refleksje na temat tekstu.

8.Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem kart pracy pod hasłem „NIEZAPOMINAJKA”.
Prowadząca przygotowuje karty pracy z symbolicznym kwiatem – niezapominajką w środku , którego widnieje hasła NIE ZAPOMINAJ KA i miejscem do wpisania wg uczestników kilku ważnych zwrotów grzecznościowych. Pracę należy pokolorować zgodnie z naturalnymi barwami niezapominajki.

9. Ewaluacja : Co zapamiętaliście z dzisiejszych zajęć? Co uświadomiły Wam zajęcia?

10. Zakończenie zajęć: omówienie zachowania dzieci i wykonanych prac.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.