X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7236

Niedziela Palmowa - scenariusz lekcji religii

Kl. I-III

Założenia katechezy:

Cele:
uczeń powinien wiedzieć:
• Jezus jest prawdziwym Królem
• Niedzielę Palmowa obchodzimy na pamiątkę uroczystego powitania Jezusa – Króla przez mieszkańców Jerozolimy
uczeń powinien umieć:
• publicznie wyznać swoja wiarę w Jezusa – Króla

Katecheza ma zachęcić do publicznego wyznawania wiary w Jezusa Króla podczas liturgii Niedzieli Palmowej.

Środki dydaktyczne:
• Pismo Św. (J,12-13)
• obraz – „Wjazd Jezusa do Jerozolimy”
• podręcznik
• palemki i zielone gałązki
• pieśń – „Śpiewaj hosanna”
• krzyż

Metody:
• uroczyste czytanie Słowa Bożego
• pogadanka
• pytania
• pokaz
• obraz
• opis
• inscenizacja
• śpiew
• praca z podręcznikiem
• praca w zeszycie – rysunek


Plan katechezy

I Część wstępna
1. Powitanie uczniów
2. Modlitwa
3. Sprawdzenie listy obecności
II Wprowadzenie: nawiązanie do wiadomości uczniów nt. Osoby Jezusa Chrystusa (Jezus jest Synem Boga, naszym Zbawicielem, Jezus czyni znaki dla wiary i z miłości do ludzi, Jezus jest naszym Nauczycielem)
III Zapowiedź tematu: Dzisiaj dowiecie się kim jeszcze jest Jezus dla nas (jak jeszcze możemy Go nazywać)
IV Rozwiniecie
1. Rozmowa nt. procesji w Niedzielę Palmową
2. Uroczyste czytanie Słowa Bożego (J 12,12-13)
3. Omówienie Słowa Bożego
V Zastosowanie: inscenizacja w formie procesji (stworzenie możliwości wyznania wiary w Jezusa – Króla także podczas katechezy)
VI Utrwalenie
1. Praca z podręcznikiem
2. Rysunek w zeszycie
VII Część końcowa
1. Modlitwa
2. Informacje duszpasterskie
3. Pożegnanie uczniów

Przebieg katechezy
I Część wstępna
1. Powitanie uczniów
2. Modlitwa
3. Sprawdzenie listy obecności
II Wprowadzenie: Katecheta inicjuje rozmowę, podczas której dzieci dzielą się wiadomościami nt. Jezusa zdobytymi na wcześniejszych katechezach (Jezus jest Synem Boga, naszym Zbawicielem, Jezus czyni znaki dla wiary i z miłości do ludzi, Jezus jest naszym Nauczycielem)
III Zapowiedź tematu: Dzisiaj dowiecie się kim jeszcze jest Jezus dla nas (jak możemy Go nazywać)
IV Rozwinięcie
1.Katecheta prezentuje obraz: „Niedziela Palmowa” oraz przygotowane na katechezę palemki i prowadzi z dziećmi rozmowę na temat procesji w Niedzielę Palmową (opis obrazu/spostrzeżenia, doświadczenia dzieci/sposoby przygotowania palm/nauka pieśni: „Śpiewaj hosanna”)
K: Pewnie jesteście ciekawi co znaczy taka procesja? Dlaczego bierzemy w niej udział? Kim jest Jezus? Tak pytali ludzie, kiedy Jezus przebywał wśród nich, tak pytają i dziś.
2.Posłuchajcie jak odpowiada ludziom Ewangelia na pytanie: kim jest Jezus?
Uroczyste czytanie Słowa Bożego (J 12,12 – 13) poprzedzone zapaleniem świecy i dialogiem przed Ewangelią.
1. Omówienie Słowa Bożego (z wykorzystaniem rysunku w podręczniku ucznia)
K: Jak ludzie witali Jezusa, gdy wjeżdżał do Jerozolimy? Co wołali?

Katecheta wyjaśnia: „HOSANNA” oraz „IDZIE W IMIĘ PAŃSKIE”
Kogo rozpoznali ludzie w Jezusie? (Króla)
V Zastosowanie
1. Katecheta dokonuje podsumowania poprzedniej rozmowy i wyjaśnia znaczenie przygotowań i udziału w procesji podczas niedzieli Palmowej (K: Nasze przygotowania do udziału w procesji, a także sam udział są wyznaniem naszej wiary / Jezus jest naszym Królem, którego chcemy słuchać i uwielbiać / w niedziele Palmowa przyniesiemy do kościoła palmy, aby przypomnieć sobie jak kiedyś w Jerozolimie ludzie witali Jezusa jako swojego Króla, ale także i my chcemy wyznać w czasie procesji naszą wiarę w to, że Jezus jest Królem – naszym, wszystkich ludzi – całego świata).
2.Katecheta proponuje krótką inscenizację procesji, która będzie wspólnym, uroczystym wyznaniem wiary w Jezusa – Króla (Na czele procesji idą dzieci, które niosą krzyż i zapaloną świecę. Pozostali uczestnicy niosą palemki i zielone gałązki. Procesji towarzyszy wspólny śpiew wyuczonej w pierwszej części katechezy pieśni: „Śpiewaj hosanna”).
VI Utrwalenie
1. Praca z podręcznikiem (ćwiczenie – hasło)
2. Rysunek w zeszycie
VII Część końcowa
1. Informacje duszpasterskie (dotyczące Mszy św. i procesji w niedziele Palmową)
2. Modlitwa
3. Pożegnanie uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.