X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7235

Jezus w Wielkim Poście wzywa nas do nawrócenia - scenariusz lekcji religii

Kl. IV-VI

Założenia katechezy:

Cele:
uczeń powinien wiedzieć:
• Jezus na Chrzcie wezwał nas do pójścia za Nim
• pójście za Jezusem wymaga zmiany życia (nawrócenia)
uczeń powinien umieć:
• odpowiedzieć na wezwanie Jezusa
• podjąć trud nawrócenia

Środki dydaktyczne:
• Pismo Św. (Mt 9,9)
• świeca
• obraz – „Powołanie celnika Mateusza”
• plansze – napisy „Pójdź za mną”, „Oto jestem Panie”
• podręcznik

Metody:
• czytanie Słowa Bożego
• obraz
• napis
• pogadanka
• pytania
• praca z podręcznikiem
• inscenizacja
• modlitwa
• praca w zeszycie

Plan katechezy

I Część wstępna
1. Powitanie
2. Modlitwa
3. Sprawdzenie listy obecności
II Wprowadzenie: nawiązanie do wiadomości uczniów nt. Wielkiego Postu
III Zapowiedź tematu: Dziś dowiecie się do czego Jezus wzywa każdego z nas i jak powinniśmy odpowiedzieć na to wezwanie
IV Rozwinięcie
1. Ćwiczenie
2. Czytanie Słowa Bożego
3. Omówienie Słowa Bożego
V Zastosowanie
1. Inscenizacja
2. Modlitwa o pomoc w dokonaniu nawrócenia (zmiany życia)
VI Utrwalenie
1. Zeszyt (rysunek – konkretny czyn jaki będzie odpowiedzią uczniów na udzieloną Jezusowi na Jego wezwanie)
VII Część końcowa
1. Zadanie domowe
2. Pożegnanie

Przebieg katechezy
I Część wstępna
1. Powitanie
2. Modlitwa
3. Sprawdzenie listy obecności
II Wprowadzenie: nawiązanie do wiadomości uczniów nt. Wielkiego Postu (Środa Popielcowa – posypanie głów popiołem – znaczenie obrzędu/nauka Jezusa nt. walki ze złem/Jezus daje przykład walki ze złem) powtórzenie w pytaniach
III Zapowiedź tematu: Dzisiaj dowiecie się do czego Jezus wzywa każdego z nas i jak powinniśmy odpowiedzieć na to wezwanie
IV Rozwinięcie
1. Ćwiczenie: Katecheta (bez uprzedzenia) przywołuje do siebie jednego z uczniów mówiąc: „........chodź do mnie”. Gdy uczeń podejdzie katecheta dziękuje uczniowi, że przyszedł na jego wezwanie. Sytuacja powtarza się z kolejnym uczniem (tym razem katecheta na chwile wychodzi z uczniem z klasy, zmiana polecenia na: „....pójdź za mną”)
WYJAŚNIENIE
K: Przed chwila zawołałam ........ i ....... , a oni przyszli do mnie. Byli moim poleceniem zaskoczeni, ale zaufali mi i przyszli. Często woła was mama, tata, ktoś bliski. Jeżeli kochacie te osoby idziecie na ich wezwanie.
Również Jezus wzywa nas (woła).
2. Uroczyste czytanie Słowa Bożego poprzedzone zapaleniem świecy i dialogiem przed Ewangelią.
3. Omówienie Słowa Bożego (prezentacja i opis obrazu: „Powołanie Celnika Mateusza”/zastosowanie plansz z napisami)
K: Zastanowimy się czego chce nas nauczyć Jezus przez te słowa Pisma św., które usłyszeliście. Pomyślcie najpierw, co mógł odczuwać Mateusz, do którego Jezus zwrócił się słowami: „Pójdź za mną” (zaskoczony/uradowany). Co zrobił Mateusz w odpowiedzi na wezwanie Jezusa?


Również i do nas Jezus już kiedyś powiedział: „Pójdź za mną”

Otworzenie podręczników/rozmowa nt. Chrztu św. (podczas chrztu Jezus wezwał każdego z nas – jak Mateusza - abyśmy poszli za nim. Od Chrztu idziemy za Jezusem, słuchamy Jezusa, modlimy się do Niego, wierzymy Mu).
V Zastosowanie
1. Inscenizacja (utrwalenie prawdy, że Jezus na Chrzcie wezwał nas do pójścia za Nim) – Katecheta zapala świecę (obecność Jezusa), wypowiada imiona dzieci, a one indywidualnie zbliżają się do płonącej świecy i odpowiadają na wezwanie
Dialog:
- K: ............pójdź za mną!
- Dz: Wierzę i chcę czynić dobro – jak Ty Jezu.
Gdy wszystkie dzieci znajdą się na środku (w pobliżu świecy) katecheta zadaje pytanie: Jak my odpowiadamy na wezwanie Jezusa? (dobre czyny – przykłady)
2. Modlitwa o pomoc w dokonaniu nawrócenia (zmiany życia) – dzieci powtarzają za katechetą; chce iść za Tobą Jezu. Chcę być coraz lepszy. Chcę zmienić swoje życie....
Dzieci wracają na swoje miejsca.
VI Utrwalenie
1. Nakłonienie dzieci do zastanowienia, co mogą/powinny zmienić w swoim życiu, by odpowiedzieć na wezwanie Jezusa (refleksja – wyciszenie)
2. Rysunek w zeszycie (konkretny czyn jaki będzie odpowiedzią udzieloną Jezusowi na Jego wezwanie)
VII Część końcowa
1. Zadanie domowe
2. Pożegnanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.