X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7163
Przesłano:

Plan zajęć muzyczno - ruchowych w roku szkolnym 2009/2010 w klasie I

Opracowanie:
mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka– nauczyciel nauczania zintegrowanego

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANU
Plan przeznaczony jest do realizacji dla uczniów klasy I nauczania zintegrowanego na zajęciach dodatkowej godziny raz w miesiącu. Plan zawiera elementy edukacji muzyczno-ruchowej. Realizowanie tego planu pozwoli rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

CELE OGÓLNE PLANU:
Głównym celem kształcenia zintegrowanego jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.

CELE SZCZEGÓŁOWE PLANU:
• Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych.
• Kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego stosownie do możliwości ucznia.
• Rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności.
• Doskonalenie i rozwijanie nawyków ruchowych.
• Kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego.
• Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej.
• Kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej.

Klasa I
• Ćwiczenia oddechowe.
• Ćwiczenia uwrażliwiające na kierunek ruchu.
• Wyrażanie ruchem określonych stanów i sytuacji.
• Rytmiczny marsz z akcentem pracy rąk i nóg.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Klasa I
• Wyraża ruchem określone stany i sytuacje.
• Interpretuje ruchowo treści piosenek.
• Reaguje ruchem na zmiany miary taktu.
• Realizuje ruchem wartości rytmiczne.
• Rozpoznaje nastrój w muzyce.
• Tworzy inscenizację ruchową do piosenek.
• Reaguje ruchem na sygnały muzyczne.
• Tworzy muzyczną pantomimę.
• Śpiewa poprawnie poznane piosenki.

METODY KONTROLOWANIA I OCENIANIA UCZNIÓW
Ocenie podlegają: przygotowanie do zajęć, inwencja własna dzieci, pomysłowość, aktywność, zasób wiadomości, zachowanie, respektowanie zasad zabaw. Po skończonych zajęciach dokonuje się słownej oceny uczniów. Nauczyciel dokonuje diagnozy wstępnej w celu zbadania inteligencji muzycznej oraz diagnozy końcowej na zakończenie zajęć.

UWAGI O REALIZACJI PLANU
Do zabaw i ćwiczeń należy wykorzystywać utwory mające wyrazistą linię melodyczną oraz dostępne instrumenty muzyczne. Niezbędnymi elementami zajęć powinien być ruch i śpiew. Zajęcia powinny zainteresować dzieci, zapewnić im dużo ruchu, atmosferę radości, swobody i ekspresji twórczej.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY I

WRZESIEŃ 22.09.2009r. godz.13.45
Słuchanie i śpiewanie piosenki pt”Zbieranie grzybów”. Próba śpiewania refrenu. Realizacje fraz rytmicznych: wyklaskiwanie, tupanie, stukanie.CD1. Poruszanie się zgodnie z charakterem melodii, reagowanie na przerwy w muzyce.CD1

PAŹDZIERNIK 27.10.2009r. Słuchanie odgłosów lasu.CD1 Słuchanie odgłosów ptaków. Naśladowanie ptasich odgłosów i wybrzmiewanie ich według podanego rytmu. Słuchanie piosenki Ptaki jesienią.
Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie w piórko. Pożegnalny koncert dla ptaków.
LISTOPAD 10.11.2009r.
Określanie nastroju piosenki. Tworzenie akompaniamentu do piosenki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Wyklaskiwanie podanego rytmu.
Słuchanie i śpiewanie piosenki „ Mój stary, dobry miś”.
Muzyczne baśnie-muzyczne skojarzenia, melodie z bajki, nasza orkiestra, swobodny taniec
GRUDZIEŃ 08.12.2009r.
Zabawa muzyczna “Cztery pory roku”. Wysłuchanie fragmentu Zimy Vivaldiego z cyklu Cztery pory roku.CD2
Nauka piosenki Zima biała. Swobodne odtwarzanie ruchem treści piosenki. Taniec śnieżynek w maskach na głowie.
Zabawa muzyczna “Śniegowe płatki” – interpretacja utworu ruchem i gestem.
STYCZEŃ 05.01.2010r.
Śpiewanie piosenki Choinka. Rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego.
Ilustrowanie ruchem zjawisk atmosferycznych do muzyki.

LUTY
Rytmiczne czytanie tekstu i próba śpiewania go. Naśladowanie szumu wody wodospadu i fal morskich.CD2. Nauka piosenki pt”
MARZEC
Słuchanie piosenki Wiosenna piosenka. Nauka I zwrotki i refrenu piosenki. Słuchanie fragmentu Wiosny z cyklu Cztery pory roku Vivaldiego.
Śpiewanie piosenki Wiosenna piosenka – akompaniament na instrumentach perkusyjnych.CD1
KWIECIEŃ
Wysłuchanie piosenki Piosenka kijanki. Naśladowanie głosów żab z różną wysokością dźwięku.CD3
Wysłuchanie piosenki Łąka. Naśladowanie dźwięków zwierząt żyjących na łące.CD2

MAJ
Słuchanie fragmentów muzyki z różnych stron świata (np. murzyńska, polska, duńska).
Opowieść ruchowa przy wybranej muzyce.Zabawa przy piosence Do Krainy Radości.CD2
CZERWIEC
Słuchanie hymnu narodowego – Mazurek Dąbrowskiego.
Zachowanie postawy na baczność. Słuchanie hymnu UE – Oda do radości.
Podróż po Europie z piosenką.CD2

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.