X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7131
Przesłano:

Dzień Dziecka - święto wszystkich dzieci. Konspekt do zajęć zintegrowanych w klasie II z wykorzystaniem technologii informacyjnej

KRĄG TEMATYCZNY: W KRAINIE MARZEŃ, FANTAZJI I ZABAW.

HASŁO DNIA: DZIEŃ DZIECKA – ŚWIĘTO WSZYSTKICH DZIECI.

TEMAT ZAJĘĆ:
Rozmowy na temat Dnia Dziecka. Pisanie przez uczniów zaproszenia na zabawę taneczną zorganizowaną z okazji Święta Dzieci. Porządkowanie wyrazów według kolejności alfabetycznej.

Cele zajęć:
- doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się
- kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
- utrwalenie znajomości alfabetu
- ćwiczenie umiejętności poprawnego zapisywania zaproszeń i zwrotów grzecznościowych
- kształcenie umiejętności pisania na komputerze
- kształcenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem i poprawnego wykonywania poleceń
- wdrażanie do samooceny
- rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole i przestrzegania norm współpracy

Metody:
- aktywizująca: praca w grupach, gry dydaktyczne, ćwiczenia uaktywniające
- programowe: praca z tekstem, pisanie na komputerze, praca z materiałem ikonograficznym
- podająca: krótka rozmowa pouczająca, opowiadanie
- praktyczna: pokaz

FORMY PRACY:

zbiorowa, indywidualna, grupowa-zróżnicowana i jednolita

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

encyklopedie, słowniki, puzzle, karty pracy zapisane w komputerach, komputery.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Wprowadzenie do tematu lekcji-układanie puzzli.
Dzieci pracują w grupach dwuosobowych. Otrzymują puzzle / pocięte ilustracje przedstawiające bawiące się dzieci i datę 1 czerwca - w trzech wersjach/. Zadaniem uczniów jest ich ułożenie i omówienie.
2.Rozmowa z uczniami na temat historii Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Zadaniem uczniów było przygotowanie na zajęcia wiadomości na temat historii Międzynarodowego Dnia Dziecka korzystając z różnych źródeł informacji.
Uczniowie prezentują przygotowane materiały wskazując z jakich źródeł korzystali /internet, encyklopedia, słowniki itp./
3.Sprawdzenie znajomości kolejności alfabetycznej.
Nauczyciel mówi: „Przygotowując się do dzisiejszej lekcji korzystaliście z różnych źródeł informacji. Aby wiedzieć jak z nich korzystać co trzeba znać?” /alfabet/
„Teraz sprawdzimy jak go znacie” /praca z komputerem/
„W karcie pracy nr 1 napisane są wyrazy. Proszę ułożyć je w kolejności alfabetycznej”.
Uczniowie pracują przy komputerach, otwierają kartę pracy nr 1 i wykonują polecenie nauczyciela.
Wyrazy do ułożenia w kolejności alfabetycznej to:

{zabawa, dziecko, szczęście, prezent, żart, radość }

Przerwa śródlekcyjna-zaśpiewanie piosenki związanej tematycznie z Dniem Dziecka – „Kiedy jesteśmy razem”
4.Pisanie zaproszenia /praca z użyciem komputera/
Nauczyciel mówi:
„Wyobraźcie sobie, że z okazji Waszego Święta w naszej klasie odbędzie się zabawa taneczna, na którą chcecie zaprosić swoich przyjaciół z innych klas. Co musimy zrobić?” /napisać zaproszenie/
Kto przypomni co powinno zaleźć się w zaproszeniu?
-kto zaprasza
-kogo zaprasza
-jaka uroczystość się odbędzie
-miejsce uroczystości
-czas /data, godzina/
-prośba o przybycie

„Proszę teraz przeczytać zaproszenie, które znajduje się na monitorze komputerów.”
Uczniowie podchodzą do komputerów i odczytują zaproszenie.
Następnie nauczyciel pyta: „Czy to zaproszenie zawiera wszystkie potrzebne informacje?” /nie/
„Czego brakuje w tym zaproszeniu?” /kogo zapraszamy, godziny rozpoczęcia zabawy, prośby o przybycie/
„O czym należy jeszcze pamiętać przy pisaniu nie tylko zaproszeń, ale i listów, widokówek i itp.?”
/o pisowni zwrotów grzecznościowych i pisowni wielką literą imion, nazwisk, nazw świąt itp./

Potem zadaniem uczniów jest uzupełnienie zaproszenia widniejącego na ekranie monitora. /praca w grupach, z komputerem/.
Przykładowy tekst:
Zaproszenie
Uczniowie klasy II b zapraszają na zabawę taneczną zorganizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, która odbędzie się 1 czerwca 2010 roku w sali gimnastycznej.

Tekst po korekcie:

Zaproszenie
Uczniowie klasy II b zapraszają (np. Michalinę) na zabawę taneczną zorganizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, która odbędzie się 1 czerwca 2010 roku, w sali gimnastycznej naszej szkoły.
Serdecznie prosimy o przybycie.

*Każda grupa uczniów odczytuje swoje zaproszenie, a nauczyciel sprawdza poprawność zapisu ze szczególnym zwróceniem uwagi na zwroty grzecznościowe.

5.Wykonanie w programie WORD PAINT projektu okładki zaproszenia/praca w grupach/.
-Sprawdzenie prac.
6.Podsumowanie zajęć.
7.Ocena pracy uczniów podczas lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.