X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7098

Życie świętego Pawła apostoła z Tarsu - test sprawdzajacy wiedzę uczniów uczestniczących w zajęciach z kółka biblijnego

Kl. IV-VI


Życie i nauczanie św. Pawła”

1. Do jakiego miasta podróżował Szaweł, gdy spotkał na drodze Jezusa?
a) do Jerozolimy
b) do Tarsu
c) do Damaszku
2. Ludzie, którzy towarzyszyli Szawłowi w drodze, w chwili gdy spotkał Chrystusa:
a) słyszeli głos, lecz nie widzieli nikogo
b) nie słyszeli głosu, ale widzieli jasność
c) nic nie widzieli i nie słyszeli
3. Szaweł pochodził z :
a) Jerozolimy
b) Tarsu
c) Grecji
4. Co postanowili zrobić z Szałem Żydzi, gdy przebywał w Tarsie?
a) wysłać go potajemnie do Jerozolimy
b) pomóc mu
c) zgładzić go
5. Imię wskrzeszonej kobiety w Jafie to:
a) Anna
b) Tabita
c) Lidia
6. Kto ukazał się setnikowi Korneliuszowi?
a) anioł Pański
b) Jezus
c) Archanioł Gabriel
7. Piotr widział w widzeniu przedmiot podobny do płótna, na którym były wszelkie zwierzęta. Napisz co oznaczało widzenie Piotra:
........................................
8. Kto przybył do Piotra zaraz po tym, gdy skończyło się widzenie?
a) Korneliusz
b) wysłańcy Korneliusza
c) wysłańcy od Szawła
9. Kogo uwięził Herod w trakcie prześladowań?
a) Piotra
b) Barnabę
c) Szawła
10. Uzupełnij zdania opisujące wydarzenie, jakie miało miejsce po uwolnieniu apostoła z więzienia:
Po zastanowieniu się poszedł do domu Marii, matki ..................., zwanego
..........................., gdzie zebrało się wielu na modlitwie. Kiedy zakołatał do .................... wejściowych nadbiegła dziewczyna imieniem .......................
i nasłuchiwała. Poznała głos ........................ i z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła powiedzieć, że .......................... stoi przed bramą.
11. Jak kazał Herod ukarać strażników, którzy pilnowali więzienia?
a) kazał ich ubiczować
b) kazał ich uwięzić
c) skazał ich na śmierć
12. Do czyjego otoczenia należał Bar – Jesus?
a) setnika Korneliusza
b) prokonsula Sergiusza Pawła
c) Ananiasza
13. Który apostoł odłączył się od Szawła i jego towarzyszy, gdy przybyli do Perge w Pamfili?
a) Barnaba, gdyż pojechał do Tarsu
b) Jan, gdyż wrócił do Jerozolimy
c) Piotr, gdyż został w Pafos
14. O czym mówił Paweł w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej?
a) o tym, że Bóg wybrał naród izraelski, wyprowadził go z ziemi egipskiej, dał im proroków i sędziów a potem Zbawiciela z pokolenia Dawida oraz o Jezusie Chrystusie
b) o swoim nawróceniu
c) o cudownym uwolnieniu jednego z apostołów z więzienia w Jerozolimie
15. Św. Paweł uzdrowił kalekę o bezwładnych nogach. Miało to miejsce w mieście:
a) Jafa
b) Ikonium
c) Listra
16.Co zrobili ze św. Pawłem Żydzi po uzdrowieniu kaleki?
a) chcieli obwołać go królem
b) ukamienowali go
c) wysłali potajemnie do Rzymu
17.Dzięki postawie Tesaloniczan, stali się oni wzorem dla mieszkańców:
a) Efezu
b) Koryntu
c) Macedonii i Achai
18. Kogo apostołowie wysłali do Tesaloniczan, aby umocnił ich w wierze:
a) nikogo
b) Tymoteusza
c) Jana
19. Święty Paweł pouczając Tesaloniczan zachęca ich do tego, aby:
a) doskonalili się, starali się spełniać własne obowiązki i pracowali własnymi rękami
b) aby ponownie przyjęli Ducha Świętego
c) aby przeciwstawiali się faryzeuszom
20. Człowiek bez miłości według św. Pawła jest jak:
a) trzcina na wietrze
b) wahadło
c) miedź brzęcząca
21. Z wiary nadziei i miłości – największa jest:
a) wiara
b) nadzieja
c) miłość
22. Paweł w nauce o zmartwychwstaniu powiedział:
a) że zmartwychwstanie nastąpi zaraz po śmierci
b) jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie i nasza wiara
c) że poganie nigdy nie zmartwychwstaną
23. Co św. Paweł mówi o swoim trudzie poniesionym w czasie głoszenia Dobrej Nowiny mieszkańcom Filipi?
a) nie zrozumieliście mnie i nie posłuchaliście – trudziłem się na próżno
b) jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi
c) gdybyście byli bardziej pracowici i chętni do wspierania mnie w trudzie, więcej ludzi zostałoby ochrzczonych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.