X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6860
Przesłano:

IX Dzień Papieski - "Jan Paweł II - Papież Wolności"

Gimnazjum

Prowadzący

Dzisiaj obchodzimy rocznicę, o której wielu historyków, jak też zwykłych ludzi mówi, że zaważyła na losach świata. 16 (szesnasty) października jest dla wszystkich Polaków niezapomnianą datą. 31. (trzydzieści jeden) lat temu Karol Wojtyła został wybrany Papieżem kościoła katolickiego. Tego dnia, w 1978 r. o godz. 16.16 ogłoszono, że podczas drugiego konklawe Kolegium Kardynalskie wybrało najwyższego dostojnika Kościoła Katolickiego.

Prowadząca

Na pamiątkę tamtych, przełomowych dla Polaków i świata wydarzeń, świętujemy Dzień Papieski. W tym roku obchodzony był on 11 października już po raz dziewiąty. Myślą przewodnią tegorocznego Dnia Papieskiego były słowa: „Jan Paweł II – Papież Wolności”. Po raz pierwszy w haśle zostało użyte słowo „papież”. Połączenie Następcy Świętego Piotra ze słowem wolność wyraża przekonanie, że Jan Paweł II przypisywał promowaniu wolności miejsce fundamentalne, zyskując sobie tym samym prawo do miana Papieża Wolności.

Jan Paweł II – Ważne Słowa - multimedia

Pieśń I
„Kruszyna”

Prowadzący

Wybór Karola Wojtyły na Tron Piotrowy był dla wszystkich wielkim szokiem. Zdziwienie było tym większe, że pochodził z kraju rządzonego przez komunistów. Był pierwszym Polakiem, a zarazem pierwszym od 1523 r. nie-Włochem, którego Kolegium Kardynalskie wybrało na biskupa Rzymu. Sam Karol Wojtyła mówił o sobie, że jest „Papieżem z Dalekiego Kraju". Był najdłużej urzędującym Papieżem po Św. Piotrze oraz bł. Piusie IX. Jego pontyfikat trwał 26 i pół roku - 9666 dni. W tym czasie beatyfikował i kanonizował znacznie więcej osób niż jakikolwiek Jego poprzednik. Postawa i światopogląd, jaki prezentował sprawiły, że w bardzo krótkim czasie wzbudził sympatię świata.

Recytator 1
„Dziękuję Ci, Ojcze”

Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że byłeś,
że swoim uśmiechem nas co dzień darzyłeś.
Dziękuję Ci za to, że nas ukochałeś,
jak uwierzyć w Boga przepięknie pokazałeś.
Dziękuję za pielgrzymki do Ojczyzny swojej,
za kremówki z dodatkiem i za żarty Twoje.
Za to, że przez te wszystkie długie lata
byłeś, tuż po Bogu, najlepszą istotą świata.
Dziękuję Ci za to, że zbliżyłeś nas do Boga,
że umiałeś pokazać, która jest najlepsza droga.
Dziękuję za pokazanie, że można żyć z zasadami,
w zgodzie z wiarą i dziesięcioma przykazaniami.
Dziękuję Ci za każde Twoje mądre słowo,
za to, że byłeś w trudnych czasach jedyną obroną.
Dziękuję za trudy w głoszeniu Słowa,
za odwagę, oddanie i wiarę w Boga.
Dziękuję za ducha, który odnowił tę ziemię,
i za Twoją prośbą wstąpił w ludzkie plemię.
Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że byłeś...

Prowadząca

Jan Paweł II zawsze przekazywał światu, że najważniejsze jest kierowanie się w życiu miłością - tą do Boga i do bliźniego. Dążył do pojednania wszystkich religii. Charakterystycznym punktem Jego pontyfikatu były pielgrzymki. Tych zagranicznych odbył 104. Żaden Papież wcześniej nie odwiedził wszystkich kontynentów. Karol Wojtyła był pierwszym tak wysokiej rangi dostojnikiem Kościoła Katolickiego, który przekroczył próg meczetu i synagogi oraz przeprosił za grzechy kościoła. Dziś wielu historyków uważa, że wybór Karola Wojtyły na Papieża wpłynął znacząco na losy całego świata, a zwłaszcza na wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej i w Azji.

Prowadzący

Jan Paweł II uczył przebaczenia, miłosierdzia i wielokrotnie napominał świat, że najważniejsze jest życie ludzkie wraz z jego poszanowaniem oraz pokój i wolność. Było tak, ponieważ sam wiedział najlepiej, do czego może doprowadzić polityka wywyższania się jednego narodu nad drugim. Losy Karola Wojtyły i późniejsze nauczanie Jana Pawła II dowodzą, że wolność potrzebna jest człowiekowi, wcale nie mniej niż chleb, miłość czy pokój. Brak wolności to szczególnie męczące doświadczenie. Prowadzi do osłabienia siły ducha, załamania, a nawet degradacji ludzkiej godności. Człowiek jest, zdaniem Papieża, stworzony do wolności. Jest ona Jego domem, przestrzenią życia i ziemią obiecaną.

Recytator 2

Wy, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.

Prowadząca

Do takiej wolności, jak ta, o której mówi powyższy fragment listu do Galatów, przekonywał Papież Polak, który zjednywał sobie pokolenia młodych ludzi na całym świecie. Dziś, gdy świat coraz bardziej dąży w kierunku konsumpcjonizmu i kultu pieniądza, właśnie oni mówią, że Papież z „Dalekiego Kraju" jest ich jedynym i prawdziwym autorytetem. Godnym uwagi jest też fakt, że tę samą opinię wyrażają młodzi ze wszystkich stron świata - z każdego kontynentu, wyznawcy różnych wiar i mający w wielu sprawach odmienne poglądy polityczne niż te prezentowane przez Niego. Mówi się, że podczas pontyfikatu Jana Pawła II ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm.

Pieśń
„Przyjaciel”

Recytator 3

Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy
Listek na wodzie albo kroplę rosy
I wie, że one są - bo są konieczne.
Choćby się oczy zamknęło, marzyło,
Na świecie będzie tylko to, co było,
A liść uniosą dalej wody rzeczne.

Wiara jest także, jeżeli ktoś zrani
Nogę kamieniem i wie, że kamienie
Są po to, żeby nogi nam raniły.
Patrzcie, jak drzewo rzuca długie cienie,
I nasz, i kwiatów cień pada na ziemię:
Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły.

Pieśń III
„Maryjo, Królowo”

Prowadzący

Należy podkreślić z całą mocą, że Kandydat na Ołtarze w swej refleksji nie ograniczał się tylko do koncentracji na wolności zewnętrznej rozumianej jako swobody obywatelskie. Nazywanie wolnym tego, który realizuje swą wolność jedynie w sensie zewnętrznym jest poważnym spłyceniem zagadnienia. Więcej, wypaczone pojęcie wolności rozumianej jako niczym nieograniczona samowola nadal zagraża demokracji i wolnym społeczeństwom. Istotne jest również rozróżnienie na wolność od i wolności do. Człowiek powinien nieustannie stawać się wolny od tego, co z zewnątrz zagraża jego dobru, winien wyzwalać się również z niedojrzałości, naiwności, lenistwa, wad, niewierności i nałogów. Niemniej poczucie satysfakcji z życia domaga się wolności do pracy nad sobą i dla innych, wolności do działań na rzecz dobra wspólnego, wolności do prawdy, twórczości, ofiary, poświęcenia, wierności i miłości. Wolności do wielkości człowieka!

Pieśń IV
Hymn rodziny

Prowadząca

Sługa Boży Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że polem właściwym do pracy nad wolnością jest ludzkie sumienie - sanktuarium człowieka. W nim właśnie dokonują się kluczowe wybory. Sumienie nieustannie wzywa do wierności Bożym prawom i Ewangelii, które nie ograniczają jego wolności, jak dziś często się sądzi, lecz są jej absolutnym gwarantem. Dlatego Jan Paweł II stwierdził z całą mocą: wolność to służba Chrystusowi! Tak rozumiana wolność poświęca się dla innych, szczególnie potrzebujących, i pomnaża wspólne dobro. Tak rozumiana wolność to pragnienie tego, aby na każdym kroku spełniała się wola Boga.

Recytator 4

Prosiłem Boga o danie mi mocy w osiąganiu powodzenia -
- Uczynił mnie słabym abym się nauczył pokornego posłuszeństwa;

Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich czynów -
- Dał mi kalectwo, abym robił rzeczy lepsze;

Prosiłem Boga o bogactwo, abym mógł być szczęśliwy -
- Dał mi ubóstwo abym był rozumny;

Prosiłem o władzę, żeby mnie ludzie cenili -
- Dał mi niemoc, abym odczuwał potrzebę Boga;

Prosiłem o towarzysza, abym nie żył samotnie -
- Dał mi serce, abym mógł kochać wszystkich braci;

Prosiłem o radość -
- A otrzymałem życie, abym mógł cieszyć się wszystkim;

Niczego nie otrzymałem, o co prosiłem -
- Ale dostałem wszystko, czego się spodziewałem.

Prawie na przekór sobie; moje modlitwy niesformułowane zostały wysłuchane.
Jestem spośród ludzi najhojniej ze wszystkich obdarowany.

Pieśń V

Prowadzący

Po pierwszej pielgrzymce Największego z Rodu Polaków do swojej Ojczyzny, dzięki wiekopomnemu „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”, Polska odzyskała upragnioną wolność. Ten Pontyfikat przyczynił się także do powiewu wolności w Europie i wielu narodach świata. Gdzie modlił się Papież, tam ludzie stawali się wolni, szczególnie we własnych sercach i sumieniach. Była to iskra, która dodatkowo zapalała do troski o pełną wolność własnych państw i narodów. Dlatego z taką mocą Jan Paweł II podkreślał, że wolność jest dana i jednocześnie zadana. Zerwanie zewnętrznych więzów to dopiero początek długiej drogi do prawdziwej wolności ducha, która ma moc zaspokoić ludzkie pragnienia. Jan Paweł II mawiał: „Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę”.

Pieśń VI
„Patrzył, Matko przez łzy...”

Prowadząca

Ufamy, że IX Dzień Papieski obchodzony pod hasłem Jan Paweł II - Papież Wolności będzie świetną okazją, by w łączności z Piotrem Obecnych Czasów, Ojcem Świętym Benedyktem XVI, podjąć na nowo modlitwę o wolność, a także powrócić do papieskiej myśli i wyzwolić jakże potrzebną motywację do podejmowania koniecznych zadań. Wierzymy, że czyniąc to, spłacamy dług wdzięczności Bogu za ten wyjątkowy Pontyfikat. I razem z Matką Teresą z Kalkuty mówimy:

Recytator 5

Ludzie są nierozsądni, nielogiczni i zajęci sobą,
Kochaj ich mimo to.
Jeśli uczynisz coś dobrego, zarzucą ci egoizm i ukryte intencje.
Czyń dobro mimo to.
Jeśli ci się uda, zyskasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów.
Staraj się mimo to.
Dobro, które czynisz, jutro zostanie zapomniane.
Czyń dobro mimo to.
Uczciwość i otwartość wystawią cię na ciosy.
Bądź mimo to uczciwy i otwarty.
To, co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat,
może przez jedną noc lec w gruzach.
Buduj mimo to.
Twoja pomoc jest naprawdę potrzebna.
Ale kiedy będziesz pomagał ludziom, oni mogą cię zaatakować.
Pomagaj mimo to.
Daj światu z siebie wszystko, a wybiją ci zęby.
Mimo to dawaj światu z siebie wszystko.

Pieśń VII
„Watykan”

Recytator 6
Modlitwa o beatyfikację

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

Jan Paweł II – Dobranoc /multimedia/

Prowadzący

Rokrocznie obiecujemy Papieżowi, a przede wszystkim sobie samym, że będziemy trwać w jego słowach i postępować zgodnie z jego naukami. Na ile udaje nam się dotrzymać słowa, wiemy najlepiej... Ważne jest to, żebyśmy się starali, z roku na rok bardziej. Ufając Bogu i Matce Boskiej, tak jak pokazywał swym życiem Jan Paweł II, będziemy prawdziwie wolni i szczęśliwi. Na zakończenie, tradycyjnie już, zaśpiewajmy Papieżowi „Barkę”. Niech nasz gorący śpiew dotrze do niego i niech nam z góry błogosławi...

„Barka” – wspólne zaśpiewanie pieśni

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.