X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7076
Przesłano:
Dział: Języki obce

Szkolny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas IV

SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV „ ENGLISH EVERYDAY” KOD ..................
DATA.....................
Do każdego pytania jest dokładnie jedna poprawna odpowiedź. Zakreśl właściwą.
Powodzenia!

1. What are these? ........... two bags.
a) These are b) That is c) This is d) Those are
2. How old is Lisa? She is ......... .
a) twelve b) twelwe c) tventy d) tweenty
3. I ......... hamburgers.
a) doesn’t like b) don’t like c) am like d) not like
4. Look, Paul is ...........!
a) run b) running c) runs d) ‘s running
5. ......... at the board.
a) Write b) Read c) Look d) Do
6. She .......... play basketball very well.
a) do b) is c) can d) are
7. ......... is your birthday?
a) What b) When c) Who d) How
8. They ........ their hands before lunch.
a) wash b) get up c) work d) can
9. ....... is half past nine. Let’s go!
a) There b) It c) These d) What
10. I’m mixing the flour, milk ........ yeast.
a) but b) an c) and d) or
11. He can play ........ piano very well.
a) a b) - c) an d) the
12. This is ......... brother.
a) her b) she c) he d) hers
13. Sarah is from ......... USA.
a) a b) an c) the d) –
14. How .......... are you? I’m fine, thanks.
a) old b) - c) is d) do
15. Seven plus five is ..........
a) twenty b) twelve c) eleven d) thirteen
16. The name of my ........... is Poland.
a) city b) town c) country d) village
17. There ............. four chairs in the kitchen.
a) are b) is c) has d) have
18. The living room is ......... .
a) bed b) bad c) big d) hall
19. My ......... is Tom.
a) surname b) name c) sister d) pen
20. There is a cat .......... the door.
a) to b) in c) behind d) on
21. Adam Małysz can jump on ......... very far.
a) swim b) ski c) skis d) sing
22. Have you got a pet? Yes, I’ve got a ..........
a) hamster b) elephant c) alligator d) eagle
23. The robot has got ....... eyes .
a) long b) small c) short d) tall
24. In the bathroom there is a big .........
a) lamp b) desk c) wardrobe d) bed
25. I’m from Poland. My flag is ........ and red.
a) black b) white c) green d) yellow
26. Can you swim?
a) Yes, I do b) Yes, I does c) Yes, I am d) Yes, I can
27. In my Easter basket I have got ...........
a) bushes b) four eggs c) flour d) ice cream
28. ........... is very bad for you. It’s unhealthy.
a) Yoghurt b)Tomato c) Milk d) Coke
29. Professor is .............. a mixture.
a) running b) making b) coming d) waiting
30. It’s half ....... six.
a) past b) o’clock c) to d) time

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.