X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7039
Dział: Gimnazjum

Sprawdzian wiadomości z działu: "Substancje i ich przemiany"

W zadaniach 1-3 zaznacz jedną poprawną odpowiedź:

1. Wskaż zestaw, w którego skład wchodzą wyłącznie pierwiastki chemiczne:
a)tlenek cynku, woda, siarka, wodór
b)cynk, wodór, siarka, tlen
c)neon, siarkowodór, srebro, wodorek potasu

2. Wskaż zestaw symboli chemicznych zawierających tylko symbole chemiczne niemetali:

a)K, Ca, S, H
b)S, N, Na, O
c)N, Cl, O, S

3. Zaznacz zestaw, w którym podano tylko przykłady przemian chemicznych:

a)rdzewienie żelaza, spalenie drewna, kwaśnienie mleka
b)kwaśnienie mleka, zamarzanie wody, stapianie wosku
c)spalanie wstążki magnezowej, parowanie wody, rozcieranie cukru

4.Wypisz po 2 właściwości fizyczne i chemiczne dwutlenkuwęgla:
·właściwości fizyczne:
·właściwości chemiczne:

5. Podaj 2 źródła zanieczyszczeń powietrza.

6. Wskaż substraty w poniższych reakcjach chemicznych. Podkreśl związki chemiczne: a) magnez + tlen=tlenek magnezu

b) woda + sód=tlenek sodu + wodór

7. Wymień dwa sposoby rozdzielenia mieszaniny piasku z wodą.

8. Uzupełnij zapisy słowne przebiegu reakcji chemicznych. Określ ich typ.
a) tlenek wodoru+ wodór=

b) tlenek miedzi (II) + =tlenek wodoru +

9. Wymień 2 zastosowania tlenku wapnia:
10. Zidentyfikuj gaz na podstawie jego właściwości:

Słabo rozpuszcza się w wodzie, jest produktem w procesie fotosyntezy, podtrzymuje spalanie, sam się nie pali.

Odp.

11. Co to jest reakcja egzoenergetyczna? –napisz jej definicją i podaj 1 przykład.

12. Podkreśl właściwość, która umożliwia rozdzielenie mieszaniny niejednorodnej 2 cieczy:

temperatura wrzenia, gęstość, rozpuszczalność w wodzie, temperatura topnienia, palność

13. Uczeń wsypał 2 łyżeczki cukru do szklanki z herbatą i uzyskał 250 cm3 roztworu
o masie 260g. Oblicz gęstość roztworu herbaty z cukrem.

14. Napisz na czym polega korozja żelaza. Podaj 2 sposoby zabezpieczenia przed tym procesem.

Kartoteka sprawdzianu wiadomości z działu: ”Substancje i ich przemiany”.

Zad.1. Umiejętność wybrania z podanego zbioru pierwiastków lub związków chemicznych,poziom wymagań: A

Zad.2. Umiejętność wskazania w podanym zbiorze symboli metali lub niemetali, poziom wymagań:A

Zad.3. Umiejętność wskazania przykładów zjawisk fizycznych lub reakcji chemicznych, poziom wymagań:C

Zad.4. Umiejętność wskazania właściwości fizycznych i chemicznych poznanych substancji, poziom wymagań:A

Zad.5. Umiejętność podania skutków lub źródeł zanieczyszczeń. poziom wymagań: A

Zad.6. Umiejętność wskazania substratów/produktów, pierwiastków lub związków chemicznych, poziom wymagań: A

Zad.7. Znajomość sposobów rozdzielenia podanej mieszaniny, poziom wymagań: C

Zad.8 Umiejętność uzupełnienia zapisów słownych przebiegu reakcji chemicznej i określenia jej typu,poziom wymagań: D

Zad.9. Znajomość zastosowania poznanych tlenków, poziom wymagań:B

Zad.10. Umiejętność identyfikacji substancji na podstawie jej właściwości, poziom wymagań:C

Zad.11. Znajomość terminów: reakcja endoenergetyczna i egzoenergetyczna wraz z przykładami, poziom wymagań:B

Zad.12. Umiejętność wskazania różnic między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które umożliwiają jej rozdzielenie, poziom wymagań:D

Zad.13. Umiejętność obliczania gęstości, poziom wymagań:C

Zad.14. Umiejętność zdefiniowania terminu korozja i podania dwóch sposobów zabezpieczania przed nią, poziom wymagań:B

Legenda:
A-ocena dopuszczająca
B-ocena dostateczna
C-ocena dobra
D-ocena bardzo dobra

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.