X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7013
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Mieszaniny substancji - scenariusz lekcji chemii

Klasa:I

Temat: Mieszaniny substancji.

Czas realizacji: ok. 90 minut
Cele operacyjne:
Uczeń po przeprowadzonej lekcji wie:
·co to jest mieszanina, mieszanina jednorodna i niejednorodna (opisuje cechy mieszanin),
·jakie są sposoby rozdzielania mieszanin.
Uczeń po przeprowadzonej lekcji umie:
·opisać proste metody rozdzielania mieszanin na składniki,
·sporządzić mieszaniny, np. wody z piaskiem, wody z solą kuchenną, wody i oleju, opiłków żelaza z makiem,
·planować/przeprowadzać rozdzielanie wybranych mieszanin na składniki.
Metoda pracy:
a)słowna: pogadanka, dyskusja
b)praktyczna: pokazy nauczyciela (przeprowadzenie filtracji, dekantacji, rozdzielania przy użyciu rozdzielacza), ćwiczenia uczniowskie (sporządzenie mieszanin: oleju i wody, soli i wody oraz przeprowadzenie filtracji i rozdzielenia mieszaniny przy użyciu rozdzielacza)
Środki dydaktyczne:
a)naczynia laboratoryjne: zlewki, parownice, bagietki, kolba miarowa, lejek, rozdzielacz
b)odczynniki: woda, piasek, olej, sól, mak, opiłki żelaza, bibułki filtracyjne (sączki)
c)podręcznik: Chemia Nowej Ery część 1-podręcznik dla gimnazjum, autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Przebieg lekcji:

I Część nawiązująca
1.Zapytanie wybranych uczniów z trzech ostatnich lekcji.
2.Wspólne wykonanie zadania na gęstość, celem utrwalenia lekcji poprzedniej.

II Część właściwa
1.Sprawdzenie obecności.
2.Zapisanie tematu lekcji.
3.Podanie punktów do tematu:
a)Badanie wybranych mieszanin.
b)Co to jest mieszanina jednorodna i niejednorodna?
c)Metody rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych.
4.Narysowanie przez nauczyciela na tablicy tabeli z następującymi hasłami: rodzaj mieszaniny, mieszanina, wygląd mieszaniny, sposób rozdzielenia mieszaniny.
5.Wpisanie w tabeli mieszanin, które będą omawiane, tj.wody z piaskiem, wody z solą kuchenną, wody i oleju,opiłków żelaza z makiem (opis ostatniej mieszaniny uczniowie wykonują w domu).
6.Dyskusja nauczyciela z uczniami nad definicją mieszaniny.
7.Wykonanie przez nauczyciela mieszaniny piasku z wodą.
8.Pogadanka z uczniami, połączona z uzupełnianiem tabeli w przypadku omawiania każdej mieszaniny, na temat jej wyglądu, rodzaju, sposobów rozdzielenia na składniki. W przypadku mieszaniny piasku z wodą nauczyciel przeplata rozmowę z uczniami pokazem procesu sączenia (filtracji) oraz dekantacji.
9.Przeprowadzenie przez wybranego ucznia procesu filtracji.
10.Sporządzenie przez wybranego ucznia mieszaniny oleju z wodą.
11.Pogadanka z uczniami na temat wyglądu mieszaniny, jej rodzaju, sposobów rozdzielenia na składniki. W przypadku mieszaniny oleju z wodą nauczyciel przeplata rozmowę z uczniami pokazem procesu rozdzielenia mieszaniny przy użyciu rozdzielacza.
12.Przeprowadzenie przez wybranego ucznia procesu rozdzielenia mieszaniny przy użyciu rozdzielacza.
13.Sporządzenie przez wybranego ucznia mieszaniny soli z wodą.
14.Pogadanka z uczniami na temat wyglądu mieszaniny, jej rodzaju, sposobów rozdzielenia na składniki.
15.Zaprezentowanie przez nauczyciela mieszaniny opiłków żelaza z makiem. Jej opis i przykłady sposobów rozdzielenia uczniowie mają wykonać jako zadanie domowe.
16.Podanie przez nauczyciela informacji do zeszytu o mieszaninie jednorodnej i niejednorodnej.
17.Narysowanie przez nauczyciela kolejnej tabeli, w której wspólnie z uczniami zamieszcza on najważniejsze sposoby rozdzielenia mieszaniny jednorodnej i niejednorodnej (jeśli zadanie nie zostanie skończone na lekcji, uczniowie dokończają je w domu).

III Część podsumowująca
1.Określenie i zdefiniowanie przez uczniów nowych pojęć jakie wystąpiły na zajęciach.
IV Zadanie domowe
1.Opisz mieszaninę opiłków żelaza z makiem, określ jej rodzaj i sposoby rozdzielenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.