X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6891
Dział: Gimnazjum

Sprawdzian z geografii "Ziemia jako środowisko życia"

........................................
imię i nazwisko, klasa wersja A


SPRAWDZIAN WIEDZY Z GEOGRAFII
„Ziemia jako środowisko życia, jej historia i obraz współczesny”

1. Wymień 3 wielkie formy ukształtowania powierzchni lądów:
a) ........................................
b) ........................................ 1p
c) ........................................
2. Poniżej podano nazwy procesów geologicznych kształtujących powierzchnie Ziemi. Podkreśl procesy wewnętrzne: 2p

Akumulacja, wulkanizm, ruchy masowe, erozja, ruchy lądotwórcze, trzęsienia ziemi, ruchy górotwórcze, wietrzenie.
3. Spośród wymienionych par stref klimatycznych podkreśl tę, która sąsiaduje bezpośrednio ze strefą klimatyczną, w której mieszkasz: 1p.
a) równikowa i podzwrotnikowa
b) zwrotnikowa i okołobiegunowa
c) podzwrotnikowa i okołobiegunowa
d) umiarkowana i podzwrotnikowa.
4. Spośród wymienionych określeń podkreśl czynniki klimatotwórcze: 2p
a) temperatura powietrza,
b) wysokość n.p.m.,
c) odległość od mórz i oceanów,
d) ciśnienie atmosferyczne,
e) rodzaj podłoża.
5. Na podstawie danych klimatycznych w tabeli oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza:1p
Miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Temp. Pow.(C) 7 8 11 14 18 22 25 25 22 17 12 9
Opady (mm) 77 89 78 77 64 47 14 22 68 129 116 106

Obliczenia: ........................................
Odpowiedź: ........................................

6. Rysunek przedstawia formę rzeźby utworzoną przez wiatr.

Podaj nazwę tej formy........................................1p
Wyjaśnij jednym zdaniem , w jaki sposób powstała: ........................................1p

7. Niżej wymieniono niektóre cechy klimatu morskiego i kontynentalnego. Wybierz te, które są typowe dla klimatu morskiego:
a) małe dobowe i roczne amplitudy temperatury powietrza,
b) gorące i suche lata,
c) chłodne i wilgotne lata
d) mroźne i suche zimy
e) duże dobowe i roczne amplitudy temperatury powietrza,
f) łagodne i wilgotne zimy.
8. Uzupełnij tabelę przedstawiającą podział skał z względu na pochodzenie:

Rodzaj skał Nazwa skały

Gnejs
osadowe
granit

9. Uzupełnij nazwy er i okresów:

................... Perm

IV kenozoik ...........
Trzeciorzęd II paleozoik .............
sylur
.............. ordowik
.............

III ................ ............ I prekambr

Trias

10. Rozpoznaj i oznacz na rysunku układ baryczny wpisując w jego środku odpowiednią literę N lub W.
Zaznacz za pomocą strzałek kierunek wiatru w tym układzie.

11. Podane niżej nazwy rowów oceanicznych uszereguj od najpłytszych do najgłębszych i dopisz , na którym oceanie występują:

a) Filipiński ......................
b) Mariański........................
c) Puerto Rico.......................
d) Jawajski.........................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.