X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6866

Scenariusz konkursu ekologicznego - "Ciszej znaczy zdrowiej - Walcz z hałasem"

Organizatorzy:
Małgorzata Durek
Bożena Stachowska

Uczestnicy:
Klasa 4a, 4b, 4c, 5a, 5b,

Czas trwania: ok.60min

Cel główny
Głównym celem konkursu jest dobra wspólna zabawa, podczas której uczniowie będą mieli okazję sprawdzić swoje dotychczasowe wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej.

Cele szczegółowe

- Obniżenie poziomu hałasu w szkole, przez Pogłębienie wiedzy uczniów na temat hałasu,
- Uświadomienie odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie innych,
- Wyrabianie nawyków nie krzyczenia do siebie.
- Uświadomienie uczniom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie psychiczne
człowieka, a szczególnie na funkcjonowanie systemu nerwowego.
- Zachęcenie uczniów do eliminowania nadmiernych źródeł hałasu w najbliższym
otoczeniu.
- Wyrobienie w uczniach umiejętności oceniania wpływu hałasu na samopoczucie.
- Zapobieganie występowaniu przemocy i agresji fizycznej oraz słownej, które
wywoływane są często rozdrażnieniem, na skutek odbierania nadmiernych bodźców
słuchowych.
- Popularyzacja zasad ‘zdrowej’ rywalizacji pomiędzy klasami.
- Doskonalenie pracy uczniów w grupie.

Konkurencje:
I. „SFOTOGRAFUJ HAŁAS i ciszę - MELODYJNY APEL” DO UCZNIÓW O HAŁASIE NA PRZERWACH (zaprezentuj fotografie i przemów piosenką do kolegów ZAPROMUJ KOLEGOM CISZĘ A ZAKAŻ HAŁASOWANIA)

II. „CZY WIESZ, CO TO DECYBEL?”
(ROZPOZNAJ ŹRÓDŁO HAŁASU, PRZYPORZĄDKUJ DECYBELE DO RYSUNKÓW,)

III. „Brzmienie przyjemne dla ucha czyli WSZYSTKO O UCHU”-familiada

Osoby oceniające: nauczyciel przyrody, j. polskiego, biblioteki

REGULAMIN-Przebieg konkursu:
Konkurs składa się z 3 rund.
1. Miesiąc przed konkursem - nauczyciele przyrody zapoznają każdą klasę czwartą
i piątą z regulaminem konkursu oraz z materiałami źródłowymi potrzebnymi do przygotowania. Obowiązkiem każdego ucznia w klasie jest poznanie zagadnień dotyczących hałasu i budowy ucha.

2. Każda klasa wybiera także 3 uczniów wykonujących ( każdy z uczniów po 1 plakacie) plakaty formatu A2, dowolną techniką, na temat :
a) „Jak wygląda hałas?” –twoje wyobrażenie...
b) „Nie hałasuj, bo......”- hasła/transparenty
c) Wykonaj 3 Znaki STOP-zakazujące na przerwach tego co hałaśliwe i niebezpieczne (zakazujących bieganie podczas przerw na korytarzach)

3. Miesiąc przed konkursem – nauczyciele zbierają listy
z nazwiskami osób reprezentujących klasy w poszczególnych RUNDACH

- 2 uczniów RUNDA I – „SFOTOGRAFUJ HAŁAS i ciszę- MELODYJNY APEL”
(prezentacja 2 zdjęć i piosenka ) ZAPROMUJ KOLEGOM CISZĘ A ZAKAŻ HAŁASOWANIA)
- 2 uczniów RUNDA II – „CZY WIESZ, CO TO DECYBEL?”
- 2 uczniów RUNDA III- „Brzmienie przyjemne dla ucha czyli WSZYSTKO O UCHU”
(familiada?)

Zatem z każdej klasy udział bierze 6-ro uczniów oraz 3 uczniów wykonujących plakaty.

4. Dwa tygodnie przed konkursem – uczniowie oddają plakaty, które będą stanowić dekorację sali teatralnej podczas konkursu, oraz zdjęcia zgrane na płytkę (płytka opisana) w celu wywołania ich. (koniec lutego/1 marca)

5. W dniu konkursu – klasy zajmują miejsca na wyznaczonych ławkach a reprezentanci walczą o punkty biorąc udział w następujących konkurencjach:

RUNDA I – „SFOTOGRAFUJ HAŁAS- MELODYJNY APEL”
Czas trwania ok. 15 min., max. liczba pkt. 0-6 ( maks.2 p za fotografie, maks 4 p.za apel w formie 1-zwrotkowej piosenki z refrenem do określonej melodii z wykorzystaniem banku słów). Przystępują przedstawiciele pięciu klas.

Bank słów: bieganie, krzyk, niebezpieczeństwo, osłabienie słuchu, cisza, zdrowie, stres, niepokój, spokój

RUNDA II – CZY WIESZ, CO TO DECYBEL?
(ROZPOZNAJ ŹRÓDŁO HAŁASU,
PRZYPORZĄDKUJ DECYBELE DO RYSUNKÓW – półfinał.
Czas trwania ok. 15 min., liczba pkt. do zdobycia: 0-10

RUNDA III – „Brzmienie przyjemne dla ucha, czyli WSZYSTKO O UCHU”- familiada-FINAŁ
Czas trwania ok. 15 min., można zdobyć maks. 10 p

Ogłoszenie wyników miejsce I, II i III plus ewentualna dogrywka.

Uwaga komisja może ekstra przyznać od 1- 3 punktów za wzorowe zachowanie w czasie konkursu tym klasom lub klasie która w czasie konkursu swym zachowaniem zaprezentuje zachowanie wzorowe zgodnie z hasłem „ CISZEJ ZNACZY ZDROWIEJ”

ZASADY oceny rund!!
RUNDA I możliwe punkty do zdobycia za całą rundę od 1-6
1. SFOTOGRAFUJ CISZĘ I HAŁAS 1-2 pnkt
Ocenianie są ujęcia ciszy i hałasu
Oceniamy:
-komentarz ucznia czyli prezentacje zdjęcia
-zgodność z tematem
-istotę oddania zjawiska ciszy i hałasu

2. PRZEMÓWIENIE/APEL DO UCZNIOW O HAŁASIE NA PRZERWACH (ZAPROMUJ KOLEGOM CISZĘ A ZAKAŻ HAŁASOWANIA w formie 1-zwrotkowej piosenki z refrenem do określonej melodii z wykorzystaniem banku słów). 1-4 punktów

Bank słów: bieganie, krzyk, niebezpieczeństwo, osłabienie słuchu, cisza, zdrowie, stres, niepokój, spokój
Oceniamy:
-wykorzystanie słów z banku 1p wtedy gdy wykorzystano wszystkie słowa
-czy piosenka ma 1 zwrotke i refren 1p
- kreatywność, wykonanie, czy piosenka zawierała istotę tematu ZAPROMUJ KOLEGOM CISZĘ A ZAKAŻ HAŁASOWANIA 2p
RUNDA II – CZY WIESZ, CO TO DECYBEL? pkt. do zdobycia: 0-10
1. ROZPOZNAJ ŹRÓDŁO HAŁASU, 1-5 pnkt
-za każde rozpoznane źródło hałasu 1 punkt
a)suszarka/lokówka
b)odkurzacz
c) hałas uliczny –auta
d) muzyka głośna/koncert/dyskoteka
e) krzyki na przewie/piski

2. PRZYPORZĄDKUJ DECYBELE DO RYSUNKÓW – 1-5 pkt
Za każdy dobrze przyporządkowany decybel 1 punkt
RUNDA III – „Brzmienie przyjemne dla ucha czyli WSZYSTKO O UCHU”– familiada-FINAŁ 1-10 pnkt
Pytania
1. Wymień 3 części ucha (ucho zewnętrzne, środkowe, wewnętrzne)
2. Jakie elementy tworzą ucho zewnętrzne? (Małżowina , przewód słuchowy, błona bębenkowa)
3. Jakie elementy tworzą ucho środkowe? ( kosteczki słuchowe (młoteczek, kowadełko, strzemiączko) i trąbka Eustachiusza
4. Jakie elementy tworzą ucho wewnętrzne ?( ślimak, nerw słuchowy, kanały półkoliste)
5. Wymień kosteczki słuchowe występujące w uchu środkowym (młoteczek, kowadełko, strzemiączko)
6. Jak się nazywa przewód łączący gardło z uchem środkowym, dzięki czemu wyrównana zostaje różnica ciśnień po obu stronach błony? (trąbka Eustachiusza)
7. Jak się nazywa narząd równowagi dający orientację co do położenia ciała? (Kanały półkoliste)
8. Podaj nazwę części ucha która wychwytuje dźwięki ( małzowina uszna)
9. Odpowiada za przenoszenie drgań na kosteczki słuchowe (błona bębenkowa)
10. Narząd słuchu i równowagi (ucho)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.