X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 6700
Przesłano:

Mikołaje są wśród nas. Konspekt zajęć zintegrowanych kl. III

Blok tematyczny: Niedługo święta Bożego Narodzenia
Temat dnia: Mikołaje są wśród nas.

Zapis w dzienniku: Liczby w zakresie 1000. Dodawanie i odejmowanie liczb typu;370+20, 370 -20, 480 +200. 480 – 200.Swobodne wypowiedzi na temat postaci Św. Mikołaja i legendy z nim związanej. Przeprowadzenie wywiadu z Mikołajem. Próba samodzielnego opisu postaci z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa. Pisownia wyrazów wielką literą. Wykonanie słodkiego Mikołaja. Prawidłowe zachowanie się podczas wręczania i przyjmowania prezentów.

Cele kształcenia z poszczególnych edukacji:
Edukacja polonistyczna: - uczeń potrafi wypowiedzieć się na określony temat w zwartej i uporządkowanej formie - potrafi ułożyć i przeprowadzić wywiad na zadany temat - zna strukturę ( elementy) opisu - potrafi dobrać właściwe określenia opisujące postać, korzystając ze zgromadzonego słownictwa - potrafi samodzielnie opisać Św. Mikołaja

Edukacja społeczno-przyrodnicza:
- uczeń wskazuje na mapie i prawidłowo zapisuje nazwy państw i mórz - zna historię Św. Mikołaju i potrafi ją opowiedzieć
Edukacja matematyczna:
- potrafi w pamięci dodawać( odejmować) pełne dziesiątki do( od) liczby trzycyfrowej - potrafi w pamięci dodawać ( odejmować) pełne setki do ( od) liczby trzycyfrowej - potrafi uporządkować liczby w zakresie 1000 od najmniejszej do największej
Edukacja plastyczno-techniczna: - uczeń potrafi estetycznie wyciąć, skleić i ozdobić postać Mikołaja z karty technicznej, wykorzystując własne pomysły w celu upiększenia pracy - uczeń umie ocenić pracę własną i kolegów - zachowuje bezpieczeństwo przy posługiwaniu się nożycami
Edukacja wychowawcza: - uczeń dostrzega potrzebę dzielenia się z innymi - potrafi zachować się w roli osoby obdarowanej - rozumie na czym polega sprawianie komuś radości
Metody : strategie nauczania, uczenia się przez: przyswajanie, przeżywanie, rozwiązywanie problemów, działanie
Formy pracy: indywidualna jednolita i zróżnicowana, zbiorowa, grupowa jednolita i zróżnicowana
Środki dydaktyczne: mapa Europy dla każdego dziecka, list, treść zadań, karty pracy, puzzle matematyczne wykonane przez nauczyciela w postaci rysunku przedstawiającego Mikołaja, ilustracje , na których dzieci narysowały swoje marzenia związane z mikołajkową niespodzianką, modele,, worków’’ do uzupełnienia przymiotnikami, wyrazy określające rzeczowniki dp przyczepienia na tablicy, prezent na potrzeby ,,dramy’’, model Mikołaja z wyprawki ucznia, rurki od papieru toaletowego i inne materiały do ozdobienia Mikołaja, ilustracja Mikołaja na gazetce, magnetofon, teksty piosenek, cukierki zakupione przez rodziców jako nagroda za poprawne rozwiązywanie zadań.

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne. Powitanie uczniów oraz przybyłych na zajęcia gości.
2. Wprowadzenie do tematyki zajęć, nauczyciel rozdaje uczniom puzzle, na których wypisał zalania matematyczne ( załącznik nr1).
Uczniowie rozwiązują działania dokładając poprawne sumy lub różnice. Po wykonaniu obliczeń porządkują działania i wyniki od najmniejszego do największego. Potem nauczyciel poleca odwrócić kartoniki na drugą stronę. Uczniowie odkrywają ,że na obrazku jest przedstawiona postać św. Mikołaja, który wita się i pozdrawia wszystkich.
3. Pogadanka n/t postaci Św. Mikołaja – rozmowa kierowana.
- Dlaczego mówimy Św. Mikołaj?
- Dlaczego tę postać tak lubią dzieci ?
Opowiadanie przez chętnych uczniów legendy o Św. Mikołaju ( uczniowie mieli za zadanie w domu przypomnieć sobie wcześniej już poznaną legendę).
4. Jedna z mam otrzymała list od Św. Mikołaja zaadresowany był ,, Do uczniów kl. III’’. Prosimy mamę o odczytanie go wszystkim.( załącznik nr2)
5. Wykonywanie poleceń zgodnie z instrukcją podaną przez Mikołaja. Nauczyciel kieruje pracą( polecenia czytają przybyli rodzice). Nagradzanie poprawnego wykonania zadań przez rodziców cukierkami.
Zad. 1. Korzystając z mapy Europy , wskaż Mikołajowi najkrótszą drogę z Finlandii do Polski. Na karcie pracy wpisz brakujące nazwy państw oraz nazwę morza.Za poprawnie wykonaną pracę otrzymasz słodką nagrodę.
( Praca zróżnicowana- słabsi uczniowie nazwy państw i nazwę morza mają podane pod tekstem (załącznik nr3)

Zad .2 Aby jak najlepiej poznać Mikołaja przeprowadź z nim wywiad.( praca w parach, jeden uczeń jest dzieckiem drugi Mikołajem). Słabsi uczniowie otrzymują pytania , ( załącznik nr.4) mają tylko na nie odpowiedzieć, inni sami układają pytania i odpowiedzi.
Za poprawnie przeprowadzony wywiad para otrzymuje nagrodę
6. Krótka przerwa ; zaśpiewanie piosenki pt. ,, Przyjdź Mikołaju’’.
7. Przygotowanie do opisu Mikołaja .Nauczyciel zwraca uwagę na charakterystyczne cechy w wyglądzie Mikołaja. Uczniowie wypowiadają się na temat patrząc na obrazki na tablicy i na ławkach.
Zad.3 Na rozdanych przez nauczyciela kolorowych kartonikach w kształcie woreczków wypisany jest jeden z rzeczowników: broda, wąsy, czapka, Mikołaj , płaszcz, kalosze, worek. Waszym zadaniem jest dopisać do swojego rzeczownika jak najwięcej przymiotników podanych na tablicy. ( załącznik nr5). Głośne odczytywanie przez dzieci .
8. Ćwiczenia ruchowe. Krótka przerwa w zajęciach . Dzieci naśladują ruchy Mikołaja; np. idzie niesie ciężki worek, zarzucił worek na plecy, pakuje prezenty, wsiada do sań, jedzie saniami itp.
Zad.4. Dokonaj właściwego opisu Mikołaja na przygotowanych przez nauczyciela kartach pracy.
Nauczyciel rozdaje uczniom przygotowane przez siebie karty pracy. Uczniowie pracują na dwóch poziomach.
I poziom ( trudniejszy ) II poziom ( łatwiejszy)
( załącznik nr 6) ( załącznik nr 7)
Uczniowie czytają po cichu pytania i Uczniowie uzupełniają zdania
odpowiadają na nie pełnymi zdaniami. Odpowiednio dobranymi przez
siebie wyrazami.
- Wybrani uczniowie przedstawiają swoje opisy.
- Goście nagradzają uczniów chętnych do czytania swoich opisów.
- Nauczyciel zbiera prace do oceny.
9. Wspólne śpiewanie piosenki ,,Kochany Panie Mikołaju ‘’
10. ,, Drama’’ - ,, Dostaję prezent z okazji Mikołajek.

Zad.5 Przedstaw 2 scenki ;
1. Martyna wręcza prezent Karolinie. Karolina krytykuje otrzymaną maskotkę. Wybrzydza, marudzi ,wyśmiewa, nieładnie się zachowuje. Martynie jest przykro.
2. Ta sama sytuacja, ale Karolina cieszy się z otrzymanego podarunku. Jest zachwycona chwali pomysł koleżanki, sprawia on jej radość.
- Ocena przedstawionych scenek przez dzieci. Która z sytuacji nam się podobała, a która nie i dlaczego? Swobodne wypowiedzi uczniów.
11. Kultura obdarowywania się prezentami, sprawiania sobie nawzajem radości. Nauczyciel podpowiada uczniom, iż z okazji „Mikołajek” często chcemy swoim najbliższym też coś dać w prezencie. Czy koniecznie musi to być coś kupionego w sklepie? Uczniowie dochodzą do wniosku, że prezent może być wykonany samodzielnie, ale pięknym podarunkiem może być również dobry uczynek, zrobienie czegoś dobrego dla kogoś kogo kochamy.
Pomyśl więc czym mógłbyś/ mogłabyś sprawić radość mamusi, tatusiowi, bratu czy siostrze, babci lub dziadkowi. Nauczyciel poleca, aby każdy odwrócił swój mały „worek” i napisał na nim jaki prezent chciałby dać bliskiej osobie.
12. Wspólne zaśpiewanie piosenki M. Jeżowskiej ,, Kochany panie Mikołaju’’.
Zad,6. Wykonaj Słodkiego Mikołaja z karty technicznej. Pięknie go ozdób, do środka włóż cukierek dla mamy , oraz karteczkę , którą napisałeś wcześniej i podaruj twoim bliskim.
- Ocena wykonanych Mikołai prze siebie nawzajem i nauczyciela.
- Nagradzanie cukierkami przez rodziców.
- Wręczenie upominków przybyłym rodzicom.
13. Zakończenie zajęć:
- O czym, a właściwie o kim dzisiaj mówiliśmy?
- Czego dowiedzieliście się na dzisiejszych zajęciach?
- Co było dla Was najciekawsze?
- Pochwalenie pracy uczniów.
14. . Udało Wam się rozwiązać wszystkie zadania, dlatego Mikołaj przekazał rodzicom prezenty dla Was, które za chwilę otrzymacie.
- Rodzice rozdają dzieciom prezenty pozostawione przez Mikołaja.
- Pożegnanie zaproszonych rodziców i pani dyrektor.

Zad. 1. Korzystając z mapy Europy , wskaż Mikołajowi najkrótszą drogę z Finlandii do Polski. Na karcie pracy wpisz brakujące nazwy państw oraz nazwę morza.Za poprawnie wykonaną pracę otrzymasz słodką nagrodę.

Zad .2 Aby jak najlepiej poznać Mikołaja przeprowadź z nim wywiad.( praca w parach, jeden uczeń jest dzieckiem drugi Mikołajem). Za poprawnie przeprowadzony wywiad para otrzymuje nagrodę

Zad.3 Na rozdanych przez nauczyciela kolorowych kartonikach w kształcie woreczków wypisany jest jeden z rzeczowników: broda, wąsy, czapka, Mikołaj , płaszcz, kalosze, worek. Waszym zadaniem jest dopisać do swojego rzeczownika jak najwięcej przymiotników podanych na tablicy.

Zad.4. Dokonaj właściwego opisu Mikołaja na przygotowanych przez nauczyciela kartach pracy.

Zad.5 Przedstaw 2 scenki ;
1. Martyna wręcza prezent Karolinie. Karolina krytykuje otrzymaną maskotkę. Wybrzydza, marudzi ,wyśmiewa, nieładnie się zachowuje. Martynie jest przykro.
2. Ta sama sytuacja, ale Karolina cieszy się z otrzymanego podarunku. Jest zachwycona chwali pomysł koleżanki, sprawia on jej radość.

Zad,6. Wykonaj Słodkiego Mikołaja z karty technicznej. Pięknie go ozdób, do środka włóż cukierek dla mamy , oraz karteczkę , którą napisałeś wcześniej i podaruj twoim bliskim.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.