X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6696

"Królowa śniegu" Hansa Christiana Andersena - ilustracje do baśni wykonane z soli, mąki i kaszy. Scenariusz zajęć świetlicowych

1. Grupa wiekowa : uczniowie klas I – III
2. Temat dnia – „Królowa śniegu” Hansa Christiana Andersena – ilustracje do baśni wykonane z soli, mąki i kaszy
3. Cele zajęć :

Wiadomości – uczeń powinien :
o wiedzieć, kto jest autorem baśni „Królowa Śniegu”,
o krótko powiedzieć, o czym jest baśń,
o wymienić główne postacie baśni,
o umieć odpowiedzieć na pytanie – jakie symboliczne przedmioty kojarzą się z tą baśnią.

Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych – potrafi :
o skojarzyć symbole z baśnią „Królowa Śniegu”.

Stosowanie wiadomości w sytuacjach nowych – potrafi :
o wykonać pracę plastyczną na temat „Królowa Śniegu”, za pomocą kaszy, mąki i soli.

Rozumie wiadomości :

o rozumie tematykę baśni „Królowa Śniegu”,
o rozumie, dlaczego pewne przedmioty kojarzą się z baśnią „Królowa Śniegu”.

Wychowawcze :
o zachęcanie do wykorzystania wyobraźni,
o zachęcanie do poznawania dziedzictwa literatury światowej,
o zachęcanie do wykorzystania nietypowych materiałów do celów plastycznych,
o dbanie o estetykę miejsca pracy podczas wykonywania prac plastycznych ,
o kulturalne zachowanie się wobec rówieśników,
o wdrażanie dzieci do wspólnej pracy i zabawy,
o wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi,
o wyrabianie nawyku czekania na swoją kolej.

4. Metody pracy :

słowna
o rozmowa z dziećmi,
o odpowiedzi dzieci na pytania nauczyciela,
o czytanie fragmentów baśni,
o wymienianie skojarzeń z obrazkowymi układankami.

praktyczna
o wykonywanie pracy plastycznej,
o układanie układanek obrazkowych.

oglądowa
o oglądanie obrazków powstałych z układanek,
o podziwianie różnorodnych sposobów wykonania pracy plastycznej przez dzieci.

5. Formy pracy :

grupowa
o odpowiadanie na pytania nauczyciela,
o udział w układaniu obrazków,
o udział w szukaniu wspólnych skojarzeń do obrazków,
o czytanie fragmentów baśni.

indywidualna
o wymyślanie koncepcji wykonania pracy plastycznej oraz rodzaju wykorzystanych materiałów,
o wykonanie pracy plastycznej.

6. Pomoce i środki dydaktyczne :
o ilustracje korony, zamku, rozbitego lustra i śniegowej gwiazdki pocięte na kilka fragmentów
o wydrukowane na kolorowych kartkach fragmenty baśni „Królowa Śniegu,
o ołówki, klej, sól, mąka, drobna jasna kasza na spodeczkach.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci.
Nawiązanie do tematu lekcji.
Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy, każda przy osobnym stoliku. Każda grupa dostaje po dwie koperty. W kopertach są kolejno ilustracje - puzzle: korony, gwiazdki śniegowej, rozbitego lustra i zamku.
Grupy porównują ilustracje, dzieci współpracują w celu odgadnięcia hasła. W razie potrzeby można dzieciom udzielić podpowiedzi, że chodzi o tytuł baśni, o konkretną osobę, którą należy skojarzyć z wyżej wymienionymi ilustracjami.
Kiedy dzieci już udzielą prawidłowej odpowiedzi, nauczyciel zadaje pytanie „Czy ktoś zna baśń „Królowa Śniegu”? Kto jest jej autorem? O czym jest ta baśń? Jakie główne postacie w niej występują?”
Dzieci odpowiadają na pytania.

2. Nauczyciel rozdaje dzieciom kolorowe ponumerowane kartki z kilkoma niedługimi fragmentami baśni „Królowa śniegu”, opisującymi krajobraz, osobę królowej śniegu lub jej zamek.
Nauczyciel prosi, aby dzieci przeczytały po kolei fragmenty baśni (5 do 7 osób).

3. Nauczyciel prosi dzieci o wykonanie pracy plastycznej za pomocą niezwykłych materiałów – kaszy, mąki i soli. Praca ma być ilustracją do czytanych wcześniej przez dzieci fragmentów.
Praca polega na tym, że dzieci szkicują zarysy postaci, budowli lub elementów krajobrazu, następnie smarują wybraną powierzchnię klejem i sypią odpowiednio – solą, kaszą lub mąką.
Zwracamy dzieciom uwagę, aby wszystkie powierzchnie były pokryte.
Po zajęciach plastycznych dzieci porządkują stanowisko pracy.
Kiedy prace są gotowe, komponujemy z nich wystawę.

4. Zakończenie i pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.