X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 669
Przesłano:

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III - Ośrodek tematyczny: Zatrzymać czas

Temat dnia : Zegar w życiu pomaga

Cele operacyjne :

Uczeń :
potrafi wyszukiwać informacje w różnych źródłach
wypowiadać się na określony temat , odpowiadać na pytania , rozwiązywać zagadki
uzupełniać brakujące wyrazy w tekście z lukami
posługiwać się zegarkiem , odczytywać i ustawiać godziny na zegarze
określać sytuacje kiedy zegar i upływający czas warunkują nasze życie
współpracować z kolegami przy wykonaniu modelu zegara oraz gazetki tematycznej
zna historię zegara , różne rodzaje zegarów
zna skróty jednostek miary czasu
rozumie konieczność liczenia się z czasem innych oraz własnym

Metody : praca z tekstem , działania praktyczne , obserwacja ,

Organizacyjne formy pracy : praca z całą klasą , praca w grupach , praca indywidualna

Środki dydaktyczne :
Rozsypanki literowe , elementy do wykonania modeli zegarów , różne rodzaje zegarów i zegarków lub ich ilustracje , oś czasowa , informacje na temat różnych rodzajów zegarów przygotowane przez nauczyciela oraz zawarte w encyklopediach i innych źródłach pisanych , karty pracy dla uczniów , modele zegarów , pytania konkursowe , kaseta z nagraniem piosenki „ Zegarek , podarek ”

Przebieg zajęć :
1. N-l przydziela zadanie grupom , oraz wyjaśnia na czym polega jego realizacja.
Uczniowie układają w grupach wyrazy z rozsypanek literowych , naklejają je na przygotowane paski papieru .
Po wykonaniu zadań w grupach wszyscy uczniowie wspólnie układają zdanie z utworzonych wyrazów .
Odczytanie zdania – ZEGAR W ŻYCIU POMAGA , zastanowienie się wspólne nad tym jakiego rodzaju powinno to być zdanie ( pytające , wykrzyknikowe , oznajmujące ) , uzasadnienie wyboru i umieszczenie stosownego znaku na końcu zdania. ( ? , ! , . )
Rozmowa z uczniami , wypowiedzi na temat :
Kiedy , w jakich sytuacjach potrzebujemy zegara, by odmierzał nam czas?
Czy są sytuacje , kiedy upływający czas decyduje o naszym życiu, losach ludzi?
Czy bywają chwile kiedy chcieliby zatrzymać upływający czas , cofnąć wskazówki zegara ?
Czy znają jakieś związane z czasem lub zegarkiem powiedzenia ? , przysłowia ?
( czas to pieniądz, liczyć się z czasem, żyć z zegarkiem w ręku , szanować czas swój i innych, ucieka czas , czas przeciekający przez palce )
Uczniowie wyjaśniają przytoczone przez siebie powiedzenia lub zaproponowane przez nauczyciela.
Podsumowanie wypowiedzi uczniów, zachęcenie by przyjrzeli się zegarom bliżej.
Zabawa w zegarmistrza . Wspólne wyjaśnienie kim jest zegarmistrz, na czym polega jego praca, omówienie z jakich części składa się zegar.
Zróżnicowana praca w grupach . Z przygotowanych części zegara uczniowie wykonują modele zegarów, na tarczach umieszczają oznaczenia kolejnych godzin, instalują wskazówki , ustawiają godziny, odczytują je.
Obserwacja wykonanych modeli zegarów . Wyłonienie różnic ( godziny zapisane za pomocą cyfr arabskich , rzymskich , na jednej z tarcz zegarowych umieszczone 24 godziny ). Ustalenie czy takie różnice w wyglądzie zegarów spowodują iż będą one inaczej odmierzały czas.
Improwizacja ruchowo – dźwiękowa na temat – „ Wizyta u zegarmistrza ” Uczniowie improwizują ruchem i dźwiękiem opowiadanie n-la np.
„Niedawno odwiedziłam pobliski zakład zegarmistrzowski. Kiedy weszłam do środka było cicho . Po chwili jednak pod oknem usłyszałam dźwięki . Leżały tam małe ręczne zegarki , były już naprawione więc tykały cichutko ...( uczniowie naśladują tykanie zegarków ). Na ścianie wisiały zegary które zaczęły bić głośno... ( uczniowie improwizują dźwięki i ruch ). W środku pomieszczenia nagle zaczęły dzwonić budziki, bo na tę godzinę ustawił je pan zegarmistrz ……, a tuż za mną odezwała się kukułka … Po chwili jednak w zakładzie znów zaległa cisza ...”
Zróżnicowana praca w grupach . Prace zmierzające do wykonania gazetki tematycznej na temat :„ Historia zegara .”

I grupa - układa i nakleja tytuł gazetki z rozsypani literowej

II grupa – posługując się przygotowanymi przez nauczyciela materiałami rozpoznaje i nazywa zgromadzone w klasie rodzaje zegarów lub ich ilustracje

III grupa – posługując się zgromadzonymi w klasie źródłami pisanymi porządkuje nazwy zegarów według kolejności ich wynalezienia i skonstruowania i umieszcza je na przygotowanej osi czasowej

IV grupa – zapoznaje się z informacjami na temat rodzajów zegarów , sposobów ich działania

N-l wspiera uczniów w realizacji zadań, czuwa nad prawidłowym wykonaniem ich przez grupy.
Podsumowanie pracy w grupach . Wspólne przedstawienie historii zegara na osi czasowej, wykonanie gazetki. Umieszczenie jej w klasie.
Indywidualna zróżnicowana praca uczniów .
A ) uzupełnianie w oparciu o przygotowaną gazetkę brakujących wyrazów w zdaniach na temat historii zegara,
B ) umieszczanie nazw zegarów na osi czasowej na karcie pracy ,
C ) samodzielne redagowanie zdań na temat historii zegara .
D ) przypomnienie jednostek miary czasu , oraz skrótów używanych do ich
oznaczenia , odczytywanie i zaznaczanie godzin na zegarze .

Przykładowy tekst z lukami do uzupełnienia :

„ Historia zegara ”
Najstarszymi czasomierzami były Słońce, Księżyc i gwiazdy . Później ludzie do mierzenia upływającego czasu zaczęli stosować wykonane przez siebie urządzenia . Zegar ………… - wynaleziono przed tysiącami lat w Egipcie . Godzinę na nim odczytywano obserwując cień . Zegar ten był użyteczny tylko w słoneczne dni . Na dni pochmurne wymyślono zegar ……… , w którym upływ czasu wskazywała zmiana poziomu wody w naczyniach . Następnie w Chinach wynaleziono zegar ogniowy zwany także ………. Podobnie jak zegar wodny działał zegar ……… zwany też klepsydrą. Kolejne skonstruowane przez człowieka zegary miały już mechanizmy składające się z kółek , ciężarków , prętów i sprężyn . Zegary mechaniczne były następnie przez lata udoskonalane . Kolejno powstawały zegary …………, ………… i ………. Najnowocześniejszym i najdokładniejszym zegarem jest zegar …….
(słoneczny , wodny , świecowym , piaskowy , wahadłowy , elektryczny , kwarcowy, atomowy )

Podsumowanie i ocena indywidualnej pracy uczniów .
Improwizacja ruchowa uczniów do śpiewanej przez nich ( poznanej wcześniej ) piosenki „ Zegarek , podarek ”
Drużynowy konkurs wiedzy o zegarach . Uczniowie odpowiadają na zadawane przez nauczyciela pytania i zdobywają kolejne punkty dla swojej drużyny pozwalające przesunąć wskazówki „ drużynowego ” zegara o ( godzinę lub w zależności od umowy np. 10 min ). Obydwie drużyny startują od godz. 12 , wygrywa ta z nich której uda się na swoim zegarze „ odmierzyć więcej czasu” .

Przykładowe pytania do Mini - konkursu :

Inna nazwa zegarka ?
Z jakim zegarem wiązało się powiedzenie „ powąchać która godzina ”?
Odczytywano godzinę na tym zegarze obserwując cień …
Jak inaczej nazywano zegar piaskowy ?
Melodia w zegarze to ...
Ktoś kto nigdy się nie spóźnia jest ...
Godzina 12 w dzień to ...
Jaki ptak w zegarze oznajmia kolejne godziny ?
60 minut to ...
Zegar który wymyślili Chińczycy to ...
Godzina 12 w nocy to ...
Uczeń spóźniający się na lekcje to ...
Wskazują czas na zegarze ...
60 sekund to ...
Ruchoma część w zegarze ściennym to ...
Odmierzają go zegary
Najnowocześniejszy i najdokładniejszy zegar to ...
Dźwięk jaki wydają ręczne zegarki
Naprawia zegary
Z jakim zegarem kojarzy się lanie wody ?
Wymień jakie znasz rodzaje zegarów
Godzina to ...
Zegar który nie zawsze lubimy wczesnym rankiem to ...
Minuta to ...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.