X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6461
Dział: Gimnazjum

Kształtowanie zdolności koordynacyjno - kondycyjnych poprzez ćwiczenia na sprawnościowym torze przeszkód. Plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym

Zadania szczegółowe w zakresie:
-sprawności-uczeń:rozwinie siłę mięśni poszczególnych grup mięśniowych, poprawi szybkość, skoczność, równowagę i zwinność ruchową, zwiększy wytrzymałość organizmu
-umiejętności-uczeń:umie zastosować ćwiczenia rozgrzewające organizm, potrafi wykonać poprawnie ćwiczenia kształtujące poszczególne zdolności motoryczne
-wiadomości-uczeń:zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas lekcji wychowania fizycznego, wie jak dokonać pomiaru tętna spoczynkowego
i wysiłkowego, a także ocenić stopień wytrenowania organizmu na podstawie tych pomiarów, wie jaką zdolność motoryczną rozwija na danej stacji i na jaką partię mięśniową działa dane ćwiczenie, wie jak przygotować stanowiska ćwiczeń, a także jak bezpiecznie ustawić tor przeszkód
-usamodzielniania-uczeń:współuczestniczy
w organizacji lekcji–prowadzi samodzielnie części rozgrzewki oraz przedstawia propozycje własnych stanowisk ćwiczebnych, pomaga w przygotowaniu zajęć i miejsca ćwiczeń, angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa podczas lekcji, wdraża się do samodyscypliny podczas wykonywania ćwiczeń, rozwija swoją inwencję twórczą, akceptuje potrzebę samooceny stopnia wytrenowania własnego organizmu

Część wstępna
Czynności ucznia:
-docelowe:zaktywizuje się do udziału w zajęciach
-zadania:słucha informacji nauczyciela, zapoznaje się z zadaniami lekcji, przygotowuje się do świadomego i aktywnego uczestnictwa w lekcji
Czynności nauczyciela:
sprawdza gotowość uczniów do zajęć, podaje zadania lekcji, zwraca uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć
Metody:pogadanka

Część główna A
Czynności ucznia:
-docelowe:pobudzi i przygotuje organizm do wysiłku
-zadania:dokonuje pomiaru tętna spoczynkowego i zapisuje jego wynik (próbuje wyjaśnić pojęcie tętna), wykonuje ćwiczenia kształtujące ramion, nóg, tułowia w marszu i biegu po przekątnej sali zaproponowane przez jednego z ćwiczących (np. skipy, wieloskoki, podskoki, marsz wypadami w przód, przyspieszenia, krok dostawny i skrzyżny, biegi z obrotami, bieg tyłem, podskoki naprzemienne), wykonuje ćwiczenia kształtujące w miejscu, w pozycjach niskich i wysokich, a także zaproponuje i wykona własne ćwiczenia
Czynności nauczyciela:
tłumaczy jak dokonać pomiaru tętna, a także wyjaśnia celowość wykonywania tych pomiarów, pomaga uczniowi w przeprowadzeniu tej części lekcji, dba o odpowiednie wykonywanie ćwiczeń i ich poprawność, poleca zaplanowane przez siebie ćwiczenia, wyróżnia najlepiej ćwiczących
Metody:zadaniowo-ścisła, zabawowo-klasyczna

Część główna B
Czynności ucznia:
-docelowe:kształtuje zdolności koordynacyjno-kondycyjne poprzez ćwiczenia na sprawnościowym torze przeszkód
-zadania: dokonuje pomiaru tętna wysiłkowego i zapisuje jego wynik, pomaga w przygotowaniu toru przeszkód i poszczególnych stanowisk ćwiczebnych, wyjaśnia jakie zdolności motoryczne będzie kształtował na poszczególnych stanowiskach, pokonuje sprawnościowy tor przeszkód, wykonując poszczególne ćwiczenia i zadania stosownie do swoich możliwości i umiejętności, dokonuje pomiaru tętna i zapisuje jego wynik
Czynności nauczyciela:
objaśnia pojęcie tętna wysiłkowego, wyznacza miejsce ćwiczeń, z pomocą uczniów przygotowuje tor przeszkód i poszczególne stanowiska, pomaga wyjaśnić pojęcia zdolności motorycznych, objaśnia zadania i ćwiczenia, które będą wykonywać uczniowie na poszczególnych stacjach, zwraca uwagę na zachowanie bezpieczeństwa, koryguje poprawność wykonywania ćwiczenia, wyróżnia najlepiej ćwiczących
Metody:zadaniowo-ścisła

Sprawnościowy tor przeszkód: 1.Start z pozycji wysokiej
2.Przejście pod bramką dowolnym sposobem
3.Obiegnięcie materaca x 2
4.Przysiady z piłką lekarską x 5
5.Przejście po drabinkach dowolnym sposobem
6.Wejście na skrzynię (3 cz.) i zeskok w głąb na materac
7.Przejście po równoważni
8.Skłony tułowia do nóg z leżenia tyłem (co druga kolejka zmiana: wznosy tułowia do góry w leżeniu przodem) na materacach przy drabinkach x 8
9.Przeskokiem zmiana nogi na trzecim szczeblu drabinki (chwyt oburącz na wysokości barków) x 10
10.Pokonanie dużego materaca (lub kilku połączonych małych) dowolnym sposobem (czołganie, na czworakach)
11.Przeskoki zawrotne na ławeczce gimnastycznej x 4
12.Bieg slalomem pomiędzy pachołkami

Część końcowa
Czynności ucznia:
-docelowe:uspokoi organizm, dostrzeże potrzebę samodoskonalenia
-zadania:wykona ćwiczenia rozluźniające i korekcyjne na drabinkach, dokonuje pomiaru tętna powysiłkowego i zapisuje jego wynik
Czynności nauczyciela:
zaleca ćwiczenia uspokajające w siadzie skrzyżnym i leżeniu tyłem oraz elongacyjne na drabinkach, wyjaśnia celowość ich stosowania, wyjaśnia jak ocenić poziom wytrenowania organizmu na podstawie pomiarów tętna, omawia poziom realizacji zadania głównego lekcji, podsumowuje aktywność i zaangażowanie uczniów, zachęca do samodoskonalenia sprawności akcentując jej przydatność w życiu codziennym
Metody:zadaniowo-ścisła, pogadanka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.