X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6437
Dział: Gimnazjum

Lasy tropikalne na świecie - The world’s rainforests. Konspekt lekcji języka angielskiego

Imię i nazwisko nauczyciela: Bogusława Wylaź
Przedmiot: język angielski
Podręcznik: Click On
Temat lekcji: The world’s rainforests. – Lasy tropikalne na świecie.

Cele:
1. Poznawczy
• Zapoznanie uczniów z występowaniem lasów tropikalnych, ich mieszkańcami oraz ze znaczeniem jakie mają lasy tropikalne dla naszej planety.
• Wzbogacenie słownictwa uczniów o nowe wyrazy, zwroty, nazwy gatunków zwierząt.

2. Kształcący
• Kształtowanie umiejętności oglądania, czytania oraz słuchania ze zrozumieniem w celu uzyskania ogólnych i szczegółowych informacji.
• Kształtowanie umiejętności mówienia w zakresie opisywania lasów tropikalnych.
3. Wychowawczy
• Rozwijanie dociekliwości poznawczej uczniów (wykorzystanie Internetu w celach samokształcenia, poszerzania wiedzy)
• Rozwijanie u uczniów odpowiedzialności za naszą planetę i odpowiedzialnego korzystania z jej zasobów i bogactw (ochrona przyrody).
• Efektywne współdziałanie w zespole, grupie.

Metody stosowane na lekcji:
• Praca w grupach
• Aktywna:quiz
• Eksponująca z zastosowaniem techniki informacyjnej
(wykorzystanie komputerów i stron internetowych dla prezentacji filmów i zdjęć

www.nature.org/rainforests/explore/photos.html
www.nature.org/rainforests/explore/video.html
http://www.nature.org/rainforests/explore/quiz.html
www.rainforestanimals.net

Pomoce dydaktyczne:
• komputery
• mapa świata
• odtwarzacz płyt CD
• quiz interaktywny (10 pytań)
• zdjęcia, filmiki

Plan lekcji:

1. Moment organizacyjny.
- Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności
- sprawdzenie zadania domowego

2. Zapis tematu lekcji, wprowadzenie nowego słownictwa.

3. Ćwiczenia.

a) Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy,wybierając lidera każdej grupy (ucznia szczególnie zdolnego), który ma za zadanie koordynować pracą swojego zespołu i pomagać swoim „słabszym” kolegom w wykonaniu zadania.
Uczniowie zajmują miejsca przy komputerach, zakładają słuchawki i logują się na stronę www.nature.org/rainforests/explore/video.html
w celu oglądnięcia trzech krótkich filmików o lasach tropikalnych znajdujących się w różnych częściach świata.
Każda grupa ogląda jeden z trzech filmów:
” Amazon Forest, Brazil” (48 sekund)
„Costa Rica Rainforest” (33 sekundy)
„Indonezia, Borneo Rainforest” (1 minuta)
Po oglądnięciu filmów uczniowie mają za zadanie odpowiedzieć na pytania:
W jakiej części świata znajduje się prezentowany w „ich” filmiku las tropikalny? (wskazać na mapie)
Jakie zamieszkują go zwierzęta?
Jak wygląda roślinność?
Jaką zaobserwowali pogodę?

b) Nauczyciel z wykorzystaniem odtwarzacza płyt CD prezentuje uczniom odgłosy, dźwięki dobiegające z lasu tropikalnego. Uczniowie samodzielnie dopasowują rysunki do usłyszanych dźwięków (podręcznik zad.19a str.81)

c) Nauczyciel z wykorzystaniem odtwarzacza płyt CD prezentuje uczniom tekst z podręcznika pt: „The world’s great rainforests”. Uczniowie po zapoznaniu się z tekstem mają za zadanie dopasować początki podanych zdań z ich zakończeniami (zad. 19b str. 81)
Dla uczniów zdolniejszych, pracujących szybciej zadanie dodatkowe („na plusa”, ewentualnie na ocenę) - Na podstawie przeczytanego tekstu napisz jak działalność człowieka wpływa na niszczenie lasów tropikalnych.

4. Podsumowanie i utrwalenie lekcji.
-Uczniowie wykonują interaktywny quiz dotyczący lasów tropikalnych (10 pytań) http://www.nature.org/rainforests/explore/quiz.html
- Uczniowie najbardziej zaangażowani podczas lekcji otrzymują ocenę za aktywność.

5. Podanie zadania domowego oraz pożegnanie uczniów.
Wykonaj projekt pt: Disappearing Rainforests – Ginące lasy tropkalne w formie prezentacji Power Point lub w formie plakatu (maksymalnie 3 osoby na projekt).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.