X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 6432
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego w gimnazjum: opis przeżyć wewnętrznych, opowiadania, przemówienia, rozprawki, czarakterystyki, recenzji, dzieła sztuki

KRYTERIA OCENY OPISU PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH

Kryteria oceny Punktacja
TEMAT (0-6 pkt.)
1. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem
2. Rozwinięcie tematu obejmuje:
 Nazywanie uczuć,
 Analizowanie uczucia własnego lub postaci fikcyjnej,
 Odpowiedni dobór i zasób słownictwa nazywającego stany psychiczne,
 Stosowanie porównań, związków frazeologicznych,
 Narracja pierwszoosobowa,
 Opis reakcji. 0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

KOMPOZYCJA (0-3 pkt.)
3. Tekst ma kompozycję trójdzielną z zachowaniem właściwych proporcji.
4. Tekst jest spójny (występują wskaźniki zespolenia – językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy).
5. Tekst jest logicznie uporządkowany. 0-1

0-1
0-1
JĘZYK I STYL (0-4 pkt.)
6. Tekst jest poprawny pod względem językowym.

7. Funkcjonalność stylu. 0-3
(dopuszczalne 3 błędy)
3 bł. - 3 pkt.
4 bł. – 2 pkt.
5 bł. – 1 pkt.
6 bł. – 0 pkt.
0-1
ZAPIS (0-3 pkt.)
8. Tekst jest poprawny pod względem interpunkcyjnym.

9. Tekst jest poprawny pod względem ortograficznym. 0-1
(dopuszczalne 3 błędy)
0-3 bł. – 1 pkt.
4 bł. – 0 pkt.
0-2
0 bł. – 2 pkt.
1 bł. – 1 pkt.
2 bł. – 0 pkt.

RAZEM: 17 pkt.

17 pkt.- celujący
16-15 pkt.- bardzo dobry
14- 13 pkt.- dobry
12- 9 pkt.- dostateczny
8- 6 pkt.- dopuszczający
5- 0 pkt.- niedostateczny


KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA

Kryteria oceny Punktacja
TEMAT (0-6 pkt.)
1. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem
2. Rozwinięcie tematu obejmuje:
 Obecność dialogów i/ lub opisów,
 Prawda psychologiczna w przedstawieniu postaci,
 Indywidualizacja języka,
 Ekspresja przekazu,
 Stopień zainteresowania odbiorcy,
 Znajomość realiów. 0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

KOMPOZYCJA (0-3 pkt.)
3. Tekst ma kompozycję trójdzielną z zachowaniem właściwych proporcji.
4. Tekst jest spójny (występują wskaźniki zespolenia – językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy).
5. Tekst jest logicznie uporządkowany. 0-1

0-1
0-1
JĘZYK I STYL (0-4 pkt.)
6. Tekst jest poprawny pod względem językowym.

7. Funkcjonalność stylu. 0-3
(dopuszczalne 3 błędy)
3 bł. - 3 pkt.
4 bł. – 2 pkt.
5 bł. – 1 pkt.
6 bł. – 0 pkt.
0-1
ZAPIS (0-3 pkt.)
8. Tekst jest poprawny pod względem interpunkcyjnym.

9. Tekst jest poprawny pod względem ortograficznym. 0-1
(dopuszczalne 3 błędy)
0-3 bł. – 1 pkt.
4 bł. – 0 pkt.
0-2
0 bł. – 2 pkt.
1 bł. – 1 pkt.
2 bł. – 0 pkt.

RAZEM: 17 pkt.

17 pkt.- celujący
16-15 pkt.- bardzo dobry
14- 13 pkt.- dobry
12- 9 pkt.- dostateczny
8- 6 pkt.- dopuszczający
5- 0 pkt.- niedostateczny


KRYTERIA OCENY PRZEMÓWIENIA

Kryteria oceny Punktacja
TEMAT (0-6 pkt.)
1. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem
2. Rozwinięcie tematu obejmuje:
 Twórcze i oryginalne opracowanie tematu,
 Zachowanie sztuki perswazji, namawiania, nakłaniania,
 Wykorzystanie figur retorycznych: apostrofy, anafory, elipsy, pytania retorycznego, wykrzyknienia, inwersji, peryfrazy,
 Prezentowanie dowodów popartych trafną argumentacji,
 Stosowanie zwrotów do słuchaczy,
 Własne refleksje i przemyślenia.
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

KOMPOZYCJA (0-3 pkt.)
3. Tekst ma kompozycję trójdzielną z zachowaniem właściwych proporcji.
4. Tekst jest spójny (występują wskaźniki zespolenia – językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy).
5. Tekst jest logicznie uporządkowany. 0-1

0-1
0-1
JĘZYK I STYL (0-4 pkt.)
6. Tekst jest poprawny pod względem językowym.

7. Funkcjonalność stylu. 0-3
(dopuszczalne 3 błędy)
3 bł. - 3 pkt.
4 bł. – 2 pkt.
5 bł. – 1 pkt.
6 bł. – 0 pkt.
0-1
ZAPIS (0-3 pkt.)
8. Tekst jest poprawny pod względem interpunkcyjnym.

9. Tekst jest poprawny pod względem ortograficznym. 0-1
(dopuszczalne 3 błędy)
0-3 bł. – 1 pkt.
4 bł. – 0 pkt.
0-2
0 bł. – 2 pkt.
1 bł. – 1 pkt.
2 bł. – 0 pkt.

RAZEM: 17 pkt.
17 pkt.- celujący
16-15 pkt.- bardzo dobry
14- 13 pkt.- dobry
12- 9 pkt.- dostateczny
8- 6 pkt.- dopuszczający
5- 0 pkt.- niedostateczny


KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI

Kryteria oceny Punktacja
TEMAT (0-6 pkt.)
1. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem
2. Rozwinięcie tematu obejmuje:
 Sformułowanie (hipo)tezy,
 Podanie przykładu i posłużeniem się nim do uzasadnienia tezy,
 Wybór kolejnego przykładu (kolejnych przykładów – w wymaganej ilości),
 Trafny dobór informacji do wybranych przykładów (bez błędów rzeczowych) i posłużenie się nimi w funkcji argumentacyjnej,
 Pomysł na rozpoczęcie,
 Podsumowanie rozważań. 0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

KOMPOZYCJA (0-3 pkt.)
3. Tekst ma kompozycję trójdzielną z zachowaniem właściwych proporcji.
4. Tekst jest spójny (występują wskaźniki zespolenia – językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy).
5. Tekst jest logicznie uporządkowany. 0-1

0-1
0-1
JĘZYK I STYL (0-4 pkt.)
6. Tekst jest poprawny pod względem językowym.

7. Funkcjonalność stylu. 0-3
(dopuszczalne 3 błędy)
3 bł. - 3 pkt.
4 bł. – 2 pkt.
5 bł. – 1 pkt.
6 bł. – 0 pkt.
0-1
ZAPIS (0-3 pkt.)
8. Tekst jest poprawny pod względem interpunkcyjnym.

9. Tekst jest poprawny pod względem ortograficznym. 0-1
(dopuszczalne 3 błędy)
0-3 bł. – 1 pkt.
4 bł. – 0 pkt.
0-2
0 bł. – 2 pkt.
1 bł. – 1 pkt.
2 bł. – 0 pkt.

RAZEM: 17 pkt.
17 pkt.- celujący
16-15 pkt.- bardzo dobry
14- 13 pkt.- dobry
12- 9 pkt.- dostateczny
8- 6 pkt.- dopuszczający
5- 0 pkt.- niedostateczny


KRYTERIA OCENY CHARAKTERYSTYKI

Kryteria oceny Punktacja
TEMAT (0-6 pkt.)
1. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem
2. Rozwinięcie tematu obejmuje:
 Nazywanie cech charakteru zgodnie z tekstem lub realiami,
 Uzasadnienie cech charakteru,
 Przedstawienie i opis postaci,
 Twórcze wykorzystanie zebranego materiału charakteryzującego postać z wypowiedzi narratora i innych bohaterów, myśli charakteryzowanego, cytaty,
 Własna ocena bohatera poparta argumentacją,
 Oryginalny wstęp, zakończenie. 0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

KOMPOZYCJA (0-3 pkt.)
3. Tekst ma kompozycję trójdzielną z zachowaniem właściwych proporcji.
4. Tekst jest spójny (występują wskaźniki zespolenia – językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy).
5. Tekst jest logicznie uporządkowany. 0-1

0-1
0-1
JĘZYK I STYL (0-4 pkt.)
6. Tekst jest poprawny pod względem językowym.

7. Funkcjonalność stylu. 0-3
(dopuszczalne 3 błędy)
3 bł. - 3 pkt.
4 bł. – 2 pkt.
5 bł. – 1 pkt.
6 bł. – 0 pkt.
0-1
ZAPIS (0-3 pkt.)
8. Tekst jest poprawny pod względem interpunkcyjnym.

9. Tekst jest poprawny pod względem ortograficznym. 0-1
(dopuszczalne 3 błędy)
0-3 bł. – 1 pkt.
4 bł. – 0 pkt.
0-2
0 bł. – 2 pkt.
1 bł. – 1 pkt.
2 bł. – 0 pkt.

RAZEM: 17 pkt.

17 pkt.- celujący
16-15 pkt.- bardzo dobry
14- 13 pkt.- dobry
12- 9 pkt.- dostateczny
8- 6 pkt.- dopuszczający
5- 0 pkt.- niedostateczny


KRYTERIA OCENY RECENZJI

Kryteria oceny Punktacja
TEMAT (0-6 pkt.)
1. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem
2. Rozwinięcie tematu obejmuje:
 Umiejętność selekcjonowania, wybierania najważniejszych elementów do oceny,
 Wierne i dokładne zarejestrowanie informacji i faktów w części informacyjnej,
 Samodzielność i oryginalność formułowanych sądów, ocen, uwag i spostrzeżeń,
 Umotywowanie, właściwa argumentacja,
 Logiczne powiązanie argumentów,
 Dostosowanie słownictwa do charakteru recenzji. 0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

KOMPOZYCJA (0-3 pkt.)
3. Tekst ma kompozycję trójdzielną z zachowaniem właściwych proporcji.
4. Tekst jest spójny (występują wskaźniki zespolenia – językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy).
5. Tekst jest logicznie uporządkowany. 0-1

0-1
0-1
JĘZYK I STYL (0-4 pkt.)
6. Tekst jest poprawny pod względem językowym.

7. Funkcjonalność stylu. 0-3
(dopuszczalne 3 błędy)
3 bł. - 3 pkt.
4 bł. – 2 pkt.
5 bł. – 1 pkt.
6 bł. – 0 pkt.
0-1
ZAPIS (0-3 pkt.)
8. Tekst jest poprawny pod względem interpunkcyjnym.

9. Tekst jest poprawny pod względem ortograficznym. 0-1
(dopuszczalne 3 błędy)
0-3 bł. – 1 pkt.
4 bł. – 0 pkt.
0-2
0 bł. – 2 pkt.
1 bł. – 1 pkt.
2 bł. – 0 pkt.

RAZEM: 17 pkt.
17 pkt.- celujący
16-15 pkt.- bardzo dobry
14- 13 pkt.- dobry
12- 9 pkt.- dostateczny
8- 6 pkt.- dopuszczający
5- 0 pkt.- niedostateczny


KRYTERIA OCENY OPISU DZIEŁA SZTUKI

Kryteria oceny Punktacja
TEMAT (0-6 pkt.)
1. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem
2. Rozwinięcie tematu obejmuje:
 Znajomość terminów plastycznych: rola barw, kreski, symbolu, rodzaj kompozycji, techniki,
 Osobisty, emocjonalny stosunek do tematu,
 Wyczerpujące przedstawienie i opisanie przedmiotów, postaci, przyrody itp.
 Odpowiedni dobór słownictwa wyrażającego nastrój, dynamikę lub statykę dzieła,
 Bogactwo języka,
 Własne refleksje i przemyślenia. 0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

KOMPOZYCJA (0-3 pkt.)
3. Tekst ma kompozycję trójdzielną z zachowaniem właściwych proporcji.
4. Tekst jest spójny (występują wskaźniki zespolenia – językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy).
5. Tekst jest logicznie uporządkowany. 0-1

0-1
0-1
JĘZYK I STYL (0-4 pkt.)
6. Tekst jest poprawny pod względem językowym.

7. Funkcjonalność stylu. 0-3
(dopuszczalne 3 błędy)
3 bł. - 3 pkt.
4 bł. – 2 pkt.
5 bł. – 1 pkt.
6 bł. – 0 pkt.
0-1
ZAPIS (0-3 pkt.)
8. Tekst jest poprawny pod względem interpunkcyjnym.

9. Tekst jest poprawny pod względem ortograficznym. 0-1
(dopuszczalne 3 błędy)
0-3 bł. – 1 pkt.
4 bł. – 0 pkt.
0-2
0 bł. – 2 pkt.
1 bł. – 1 pkt.
2 bł. – 0 pkt.

RAZEM: 17 pkt.
17 pkt.- celujący
16-15 pkt.- bardzo dobry
14- 13 pkt.- dobry
12- 9 pkt.- dostateczny
8- 6 pkt.- dopuszczający
5- 0 pkt.- niedostateczny


KRYTERIA OCENY OPISU DZIEŁA SZTUKI

Kryteria oceny Punktacja
TEMAT (0-6 pkt.)
1. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem
2. Rozwinięcie tematu obejmuje:
 Znajomość terminów plastycznych: rola barw, kreski, symbolu, rodzaj kompozycji, techniki,
 Osobisty, emocjonalny stosunek do tematu,
 Wyczerpujące przedstawienie i opisanie przedmiotów, postaci, przyrody itp.
 Odpowiedni dobór słownictwa wyrażającego nastrój, dynamikę lub statykę dzieła,
 Bogactwo języka,
 Własne refleksje i przemyślenia. 0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

KOMPOZYCJA (0-3 pkt.)
3. Tekst ma kompozycję trójdzielną z zachowaniem właściwych proporcji.
4. Tekst jest spójny (występują wskaźniki zespolenia – językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy).
5. Tekst jest logicznie uporządkowany. 0-1
0-1
0-1
JĘZYK I STYL (0-4 pkt.)
6. Tekst jest poprawny pod względem językowym.

7. Funkcjonalność stylu. 0-3
(dopuszczalne 3 błędy)
3 bł. - 3 pkt.
4 bł. – 2 pkt.
5 bł. – 1 pkt.
6 bł. – 0 pkt.
0-1
ZAPIS (0-3 pkt.)
8. Tekst jest poprawny pod względem interpunkcyjnym.

9. Tekst jest poprawny pod względem ortograficznym. 0-1
(dopuszczalne 3 błędy)
0-3 bł. – 1 pkt.
4 bł. – 0 pkt.
0-2
0 bł. – 2 pkt.
1 bł. – 1 pkt.
2 bł. – 0 pkt.

RAZEM: 17 pkt.
17 pkt.- celujący
16-15 pkt.- bardzo dobry
14- 13 pkt.- dobry
12- 9 pkt.- dostateczny
8- 6 pkt.- dopuszczający
5- 0 pkt.- niedostateczny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.