X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6426
Dział: Gimnazjum

Mam Prawo! - scenariusz lekcji wychowawczej o prawach dziecka

"Mam Prawo!".Scenariusz lekcji wychowawczej o prawach dziecka.

Typ szkoły:gimnazjum
nauczyciel:Mirosława Hamerska-Łagodzińska

Cel ogólny :poznanie przez młodzież własnych praw
Cele szczegółowe:uczeń rozumie pojęcia:prawo i bezprawie,wymienia prawa dziecka,akceptuje prawa wszystkich ludzi
Metody pracy :burza mózgów,gry dydaktyczne , dyskusja
Formy pracy:zbiorowa,grupowa
Pomoce dydaktyczne: Karta Praw Dziecka-wybrane fragmenty, papierowa dłoń na patyku,Słownik symboli ,Słownik języka polskiego

Przebieg zajęć

I Część wstępna 10 min.
- zabawa "prawo"-"lewo"( uczniowie spontanicznie ustawiają się po prawej lub lewej stronie klasy, zwykle większość po prawej)
-uzupełnianie powiedzeń ze słowami: lewy ,prawy ( prawy człowiek , być czyjąś prawą ręką, mieć dwie lewe ręce,wstać lewą nogą)-ocena moralna (prawy =dobro, lewy=zło)
-symbolika strony lewej i prawej -wykorzystanie Słownika symboli

II Część właściwa 30min
-budowanie definicji słowa :prawo (burza mózgów);
porównanie z definicją w Słowniku języka polskiego
-zabawa:Mam prawo!Uczniowie przekazują sobie kijek z dłonią i formułują intuicyjnie jakieś prawo np.Mam prawo nosić spodnie!
- uświadomienie uczniom istnienia Karty Praw Dziecka
-praca w grupach :Łączenie zapisu praw z objaśnieniem ( materiały przygotowane przez nauczyciela-np.Prawo do nauki i znaczenie: mogę uczęszczać do szkoły i się kształcić)
-uczniowie za pomocą pantomimy oddają treść wybranego prawa
uczniowie odgrywają scenki ukazujące łamanie danego prawa
-dyskusja:Konieczność obrony praw i przeciwstawianie się bezprawiu.

III.Część podsumowująca 5 min.
-przypomnienie podstawowych paw dziecka ( kijek z dłonią wędruje od dziecka do dziecka)
-propozycje uczniów na rzecz popularyzacji wiedzy o Prawach Dziecka wśród rówieśników

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.