X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6244
Dział: Przedszkole

Zapasy z naszej spiżarni - scenariusz zajęć zintegrowanych dla dzieci 6-letnich

DATA: 01.10.2009

TEMAT ZAJĘĆ: Zapasy z naszej spiżarni.

OSOBA PROWADZĄCA: Zofia Serwińska

USYTUOWANIE TEMATU W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

CELE OGÓLNE:
- zapoznanie z różnymi sposobami gromadzenia przez ludzi zapasów na zimę,
- kształcenie umiejętności tworzenia zbiorów,
- kształcenie słuchu fonemowego,
- doskonalenie motoryki – ćwiczenia gimnastyczne.

CELE DYDAKYCZNE:
- potrafi budować proste i logiczne zdania,
- ze skupieniem słucha wiersza,
- umie wypowiadać się na temat wiersza używając nowo poznanych wyrazów,
- zna określenia: mały, duży,
- wie jakie przetwory można otrzymać z owoców,
- wskazuje owoce krajowe i tropikalne,
- tworzy zbiory,
- wyjaśnia powiedzenie,
- zapamięta słowa i zaśpiewa piosenkę,
- współdziała w grupie.

CELE WYCHOWAWCZE:
- respektuje zasadę zgłaszania się,
- zna zasady współpracy w grupie,
- bierze aktywny udział w zabawach.

OBSZARY EDUKACJI: językowa, ruchowa, matematyczna, muzyczna, społeczna.

METODY PRACY: pogadanka, opis, pokaz, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne.

FORMY PRACY: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

ŚRODKI I MATERIAŁY: książka, karty pracy, tekst wiersza K. Śliwy „W spiżarni”, sylwety małego i dużego słoika obrazki przedstawiające zwierzęta, karty do układania, klej, nożyczki, płyta CD, tekst piosenki „Jesień w ogrodzie”.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanie - przesłanie „iskierki”:
W ramach powitania dzieci stoją w kole na środku klasy, podają sobie ręce. Uczeń zgłaszający się do puszczenia „iskierki”, czyli uścisku przekazywanego dookoła, składa wszystkim życzenia w dowolnej, wymyślonej przez siebie formie i treści (np. Życzę wszystkim miłego dnia, Życzę wszystkim dużo szczęścia, Żebyśmy dziś wesoło się bawili).

2. Zabawa „Poruszamy się jak zwierzęta”:
Nauczycielka zaprasza dzieci do zabawy, pokazuje dzieciom obrazki przedstawiające zwierzęta, które mają być naśladowane. Dzieci poruszają się jak zwierzęta przedstawione na obrazkach.

3. Słuchanie wiersza K. Śliwy „W spiżarni”:
- Wyjaśnienie niezrozumiałych słów „spiżarnia”, „zapasów bez liku”, „cebula w wiankach”, „srogi mróz”.
- Rozmowa na temat wiersza:
Gdzie gromadzimy zapasy?
Co możemy znaleźć w spiżarni?
- Wymiana spostrzeżeń z domów rodzinnych dzieci (jakie przygotowania do zimy czynili rodzice, czy dzieci pomagały).
- Omawianie ilustracji w książce:
Jakie przetwory znajdują się w słoikach? – utrwalenie wiadomości dotyczących owoców
i przetworów.
- Omówienie historyjki obrazkowej:
Czego Kokos pozazdrościł Agacie i Emilowi? – dostrzeganie elementów humorystycznych.

4. Grupowanie owoców na krajowe i tropikalne na podstawie ilustracji:
- Czy potrafisz nazwać wszystkie owoce leżące na talerzu?
- Które z przedstawionych owoców pochodzą z ciepłych krajów?
- Które owoce można jeść ze skórką?
- Wyjaśnienie powiedzenia – swobodne wypowiedzi dzieci: „Kto ręce i owoce przed jedzeniem myje, ten długo, zdrowo i wesoło żyje!”

5. Zabawa ruchowa
- „Zbieramy owoce”. Podział dzieci na zespoły. Ustawienie dzieci w dwóch szeregach naprzeciwko szarf. Zadaniem dzieci jest umieszczenie w szarfie – „koszu” jak największej liczby „jabłek” – woreczków, rzucając raz prawą a raz lewą ręką. Wygrywa zespół, który umieści więcej jabłek.
- „Mały i duży”. Każde dziecko otrzymuje od nauczyciela sylwetę małego i dużego słoika. Jedną sylwetę dziecko bierze do jednej ręki, a drugą do drugiej. Dzieci swobodnie biegają przy dźwiękach muzyki. Podczas przerwy i na hasło, np. „mały słoik”, zatrzymują się
i podnoszą do góry ręce z sylwetą małego słoika. Ręce z sylwetą dużego słoika mają opuszczone itd.

6. Poznanie i nauka piosenki „Jesień w ogrodzie”:
- Prowadząca czyta dzieciom tekst piosenki.
- Rozmowa na temat treści piosenki.
- Wspólne powtarzanie słów piosenki.
- Wspólne śpiewanie piosenki bez akompaniamentu i z akompaniamentem.
- Interpretacja ruchowa piosenki.

7. Rozdanie kart pracy – ćwiczenia grafomotoryczne, wyodrębnianie zbiorów:
- Otocz pętlą przetwory, które robi się z owoców. Czy potrafisz nazwać te przetwory?
- Narysuj po śladzie warzywa i owoce. Nazwij je i pokoloruj. Czerwoną pętlą otocz owoce. Zieloną pętlą otocz warzywa.

8. Zabawa „Niedźwiadek”:

Jedna łapka, druga łapka, (pokazujemy dłonie, jedną, następnie drugą)
ja jestem niedźwiadek. (wskazujemy na siebie)
Trzecia łapka, czwarta łapka, (wyciągamy nogi – jedną, później drugą))
a to jest mój zadek. (łapiemy się za pośladki)
Lubię miodek, kocham miodek, (masujemy dłonią brzuch)
podbieram go pszczółkom. („bierzemy” coś jedną, drugą ręką)
Jedną łapką, drugą łapką,(„bierzemy” coś jedną, drugą ręką)
albo ciągnę rurką. (przykładamy pięść do ust, drugą pięść przybliżamy i oddalamy od pierwszej pięści)

9. Zabawa matematyczna „Ile oczek wyrzuciłaś/łeś?”:
Dzieci siedzą w kręgu, prowadząca podaje kostkę do gry każdemu dziecku. Zaś jego zadaniem jest rzucenie kostki na środek i policzenie ile oczek znajduje się na jej górnej ściance. Następnie dodaje oczka z górnej ścianki kostki do oczek ze ścianki znajdującej się po prawej stronie kostki.

10. „Kolekcje” – rozdzielanie obiektów w taki sposób, aby tworzyły zbiory:
Każde dziecko ma komplet kart do układania kolekcji. Zadaniem dzieci jest nazwanie obiektów na obrazkach i pogrupowanie kart, tworząc zbiory owoców, warzyw, zwierząt, itd. Dzieci uzasadniają dlaczego w taki sposób posegregowały karty oraz przeliczają elementy
w zbiorach.

11. Ewaluacja - ocena zajęć przez uczniów. Proszę aby podniosły rączkę do góry te dzieci, którym dzisiejsze zajęcia się podobały oraz te, którym się nie podobały. Podziękowanie za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.