X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6131
Przesłano:
Dział: Artykuły

Kalendarium dziejów Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim (2001-2009)

1 września 2001 r.
Nastąpiło połączenie Technikum Kolejowego z Zespołem Szkół Budowlanych. W rezultacie powstała nowa placówka oświatowa: Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Dyrektorem nowej szkoły został mgr Wenancjusz Studniewski.

29 maja 2002 r.
Podczas rozegranych w Poznaniu Mistrzostw Wielkopolski w lekkoatletyce szkół ponadgimnazjalnych czwarte miejsca wywalczyli: sztafeta 4x100 metrów w składzie - Adam Rachuta, Marcin Nowicki, Emil Liberski, Kamil Cnotliwy oraz Adam Rachuta w biegu na 400 metrów. Przy okazji tych samych zmagań Marcin Nowicki zajął piątą lokatę w biegu na 100 metrów, a Grzegorz Chmielewski sięgnął po dziesiąte miejsce w pchnięciu kulą. Opiekę nad tymi zawodnikami sprawowali: mgr Hanna Idczak, mgr Marek Biegański.

3-4 czerwca 2002 r.
Krzysztof Bąk z klasy S3b (opiekun mgr inż. Iwona Brzoza) uczestniczył w Finale XXVIII edycji Turnieju Wiedzy o Wynalazczości w Warszawie.

21 marca 2003 r.
Zorganizowano I Dzień Europejski (koordynator wicedyrektor mgr Maria Kulesza). Jego punkt kulminacyjny stanowiło forum ,,Za, czy przeciw Unii Europejskiej’’ prowadzone przez mgr Piotra Wiertelaka.

28-29 marca 2003 r.
Łukasz Stodolny z klasy T5c i Tomasz Dera z klasy T4b (opiekun mgr inż. Ewa Wegner) uczestniczyli w Szczecinie w finale ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

2-5 kwietnia 2003 r.
Trójka uczniów z klasy T5a: Szymon Siwak, Michał Pawlak, Maciej Tomalak (opiekun mgr inż. Agnieszka Roszkowska) uzyskała w Krakowie tytuł finalistów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

9 kwietnia 2003 r.
Miało miejsce spotkanie przewodniczącego Obywatelskiego Komitetu ,,EuroOstrów’’, dr inż. Maciej Klósaka z młodzieżą klas maturalnych. Doszło do niego z inicjatywy dyrektora mgr Wenancjusza Studniewskiego. Temat tego spotkania brzmiał ,,Edukacyjne szanse młodzieży w Unii Europejskiej’’, a poprowadził je nauczyciel historii, mgr Piotr Wiertelak.

11 kwietnia 2003 r.
Wśród uczniów klas IV-V, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły odbyło się próbne referendum dotyczące kwestii przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wyraźna większość jego uczestników opowiedziała się za wejściem Polski do struktur unijnych. Głosowanie odbyło się pod hasłem ,,Młodzi głosują’’ i zorganizowano je w ramach programu ,,Europa w szkole’’. Całość referendum koordynowała wicedyrektor szkoły, mgr Maria Kulesza, którą wspierał Szkolny Klub Europejski.

15 kwietnia 2003 r.
Piąte miejsce zajął zespół w koszykówce chłopców (opiekun mgr Dariusz Zimny) w Mistrzostwach Wielkopolski Szkół Ponadgimnazjalnych.

21 maja 2003 r.
W trakcie przeprowadzonych w Poznaniu Mistrzostw Wielkopolski w lekkoatletyce chłopców szkół ponadgimnazjalnych Marcin Nowicki wynikiem 11,34 sekundy wygrał bieg na 100 metrów, a Adam Rachuta rezultatem 51,34 sekundy uplasował się na drugiej pozycji w biegu na 400 metrów. Opiekunem obu była mgr Hanna Idczak.

26-27 marca 2004 r.
Tomasz Dera z klasy T5b (opiekun mgr inż. Ewa Wegner) uzyskał tytuł laureata, a Dawid Ptaszyk z klasy T4b (opiekun inż. Eugeniusz Zębski) sięgnął po tytuł finalisty rozegranego w Gdańsku etapu centralnego ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

1-3 kwietnia 2004 r.
Trójka uczniów z klasy T5a: Martyna Pauter, Łukasz Swędrowski, Łukasz Szymanek (opiekun mgr inż. Maciej Sikora) uzyskała w Łodzi tytuł finalistów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

30 kwietnia 2004 r.
Na krótko przed przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej zorganizowano II Dzień Europejski. Jego punkt kulminacyjny stanowił wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dr hab. Waldemara Łazugę na temat ,,Polacy między Wschodem, a Zachodem’’. Jego inicjatorem był mgr Piotr Wiertelak.

7 czerwca 2004 r.
Zespół piłki nożnej (opiekun mgr Krzysztof Koper) grając w składzie: Marcin Nawrot, Robert Poprawa, Martinin Baranek, Łukasz Krajewski, Michał Wierzbicki, Radosław Grochowski, Maciej Szymczak, Damian Grzegorowski, Tomasz Jasiórski, Krystian Fibig, Michał Giecz, Michał Przerwa, Tomasz Baranek, Szymon Gorzejewski wywalczył we Wronkach II miejsce w Licealiadzie (Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Ponadgimnazjalnych).

14 listopada 2004 r.
Paweł Szlachta z klasy S5 (opiekun mgr Zbigniew Śmiech) zajął V miejsce w rozegranym w Poznaniu etapie wojewódzkim Teleturnieju ,,Na olimpijskim szlaku – od Aten do Aten” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

16 listopada 2004 r.
Łukasz Banasiak z klasy B2b (opiekun mgr Piotr Wiertelak) zajął VI miejsce w rozegranym w Poznaniu etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu ,,Polska w NATO”.

12 stycznia 2005 r.
Ostrowskie ZSB-E znalazło się na 23 miejscu w Wielkopolsce i 375 miejscu w Polsce w Rankingu Szkół Średnich za 2005 r. sporządzonym przez ogólnopolską gazetę ,,Rzeczpospolita”.

1 lutego 2005 r.
Nowym wicedyrektorem szkoły została mgr inż. Maria Ostrowicz-Szmolke. Zastąpiła na tym stanowisku mgr inż. Jana Borowczyka, który przeszedł na emeryturę.

16 lutego 2005 r.
Uczennica klasy B2a, Agnieszka Kubelec sięgnęła po pierwszą nagrodę (przedział wiekowy 16-19 lat) w konkursie na walentynkowy wiersz miłosny. Impreza ta już po raz czwarty została przeprowadzona w Bibliotece Publicznej w Ostrowie Wlkp. Agnieszka Kubelec pierwszą nagrodę otrzymała za intuicję poetycką i dojrzałość formy w wierszu ,,a kiedy nauczę się’’.

1 marca 2005 r.
Mirosław Wojcieszak z klasy B1 (opiekun mgr Piotr Wiertelak) został w Poznaniu zwycięzcą Konkursu Historycznego ,,Roman Dmowski - twórca polskiej niepodległości''. W nagrodę wyjechał w połowie kwietnia do Brukseli.

4 marca 2005 r.
Łukasz Banasiak z klasy B2b (opiekun mgr Jarosław Maląg) zajął II miejsce na rozegranym w Kaliszu etapie rejonowym Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Od Cedyni do Orszy 972-1514’’.

14-16 kwietnia 2005 r.
Dawid Ptaszyk z klasy T5b (opiekun inż. Eugeniusz Zębski) zajmując 10 miejsce sięgnął po tytuł laureata rozegranego w Poznaniu finału ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

29 kwietnia 2005 r.
Został zorganizowany wykład prof. dr hab. Waldemara Łazugi na temat ,,Masoneria w dziejach Polski’’.

1-2 czerwca 2005 r.
Krzysztof Czarnota z klasy D5 (opiekun mgr inż. Iwona Brzoza) sięgnął po tytuł finalisty rozegranego w Warszawie etapu ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości.

18 lipca – 25 sierpnia 2005 r.
Pięciu uczniów: Krzysztof Grelak, Błażej Hörl, Paweł Zadka (cała trójka z klasy B4a), Grzegorz Skałecki, Mateusz Zwiernik (obaj z klasy B4b) odbyło praktykę zawodową na budowach firmy Deco-Norge AS w Reine w Norwegii. W jej rezultacie ich macierzysta szkoła nawiązała współpracę z norweską firmą.

10 września 2005 r.
Z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego pod kierunkiem Jana Godziębskiego, a skupionego przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji zorganizowano uroczystości 60-lecia Technikum Kolejowego w Ostrowie Wlkp. W uroczystościach wzięło udział 670 absolwentów popularnej ,,kolejówki’’, grono pedagogiczne i grupa gości zaproszonych specjalnie na tę okazję. Impreza rozpoczęła się o godz. 10.00 mszą świętą odprawioną w ostrowskim Kościele Św. Antoniego. Następnie wszyscy uczestnicy przenieśli się do budynku szkolnego, gdzie na wstępie otrzymali pamiątkowe gadżety, a następnie mogli pozwiedzać szkołę i obejrzeć wystawę historyczną pt. ,,60 lat Technikum Kolejowego 1945 – 2005’’. Później o godz. 12.00 na sali gimnastycznej rozpoczęła się część oficjalna. Nie obeszło się bez hymnu państwowego i wprowadzenia sztandaru szkolnego. W trakcie głos zabierali: Wenancjusz Studniewski (dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych i jednocześnie ostatni dyrektor Technikum Kolejowego), Karol Wojciechowski (dyrektor TK w latach 1974-2001), Włodzimierz Jędrzejak (starosta ostrowski, jak i absolwent TK) i Jerzy Świątek (prezydent miasta Ostrowa Wlkp.). Chóralne 100 lat odśpiewano Marii Lorych-Banaszkiewicz, która w latach 1952-1962 piastowała stanowisko dyrektora ostrowskiego Technikum Kolejowego. Wreszcie o godz. 15.00 w Gimnazjum nr 2 w Ostrowie Wlkp. rozpoczęło się spotkanie towarzyskie uczestników uroczystości.

23 września 2005 r.
Uczniowie skupieni w Kółku bukieciarskim (opiekun mgr inż. Maria Misztal) zaprezentowali w świetlicy szkolnej wystawę kwiatów pt. ,,W barwach jesieni’’.

25 listopada 2005 r.
Dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej istnienie w okresie 1945-2005 Technikum Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim. Jej fundatorem i zarazem wykonawcą był absolwent tej szkoły z 1975 r., Piotr Kuch z Kępna - właściciel zakładu kamieniarskiego w Bralinie. Tablica zawisła na frontowej ścianie gmachu przy ulicy Wolności 23, w którym aktualnie mieści się Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych.

25 listopada 2005 r.
Uruchomiono nową pracownię informatyczną złożoną z 16 komputerów. Jej fundatorem było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

21 grudnia 2005 r.
W sali lekcyjnej 115 miała miejsce wystawa stroików i dekoracji świątecznych. Przygotowało ją Kółko bukieciarskie pod opieką mgr inż. Marii Misztal.

30 stycznia – 3 lutego 2006 r.
Szkolny Klub Sportowy ostrowskiego ZSB-E zorganizował wzorem lat poprzednich wycieczkę narciarską do Szczyrku. Opiekę instruktorską, jak i wychowawczą nad uczniami sprawowali nauczyciele wychowania fizycznego: mgr Marek Biegański i mgr Hanna Idczak-Biegańska.

7-8 kwietnia 2006 r.
Grzegorz Skałecki z klasy B4b (opiekun mgr inż. Ewa Wegner) wywalczył tytuł finalisty rozegranego w Białymstoku w etapu centralnego ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

28 kwietnia 2006 r.
Z inicjatywy mgr Piotra Wietelaka zorganizowano trwający ponad godzinę wykład prof. dr hab. Waldemara Łazugi pod tytułem ,,Mężowie stanu, politycy wczoraj i dziś’’.

1 września 2006 r.
Nowym wicedyrektorem szkoły została mgr inż. Iwona Brzoza. Zastąpiła na tym stanowisku mgr Marię Kuleszę, która przeszła na emeryturę.

20-22 września 2006 r.
Dyrektor szkoły, mgr Wenancjusz Studniewski i nauczycielka języka niemieckiego, mgr inż. Małgorzata Roksela złożyli wizytę w Kompetenz-zentrum für Baumaschine-Technik w Walldorf. W jej konsekwencji sfinalizowano umowę w ramach Europejskiego Programu ,,Leonardo da Vinci’’ dotyczącą kształcenia zawodowego w branży budowlanej i drogowej na rok 2007.

10 listopada 2006 r.
Z racji obchodów Święta Niepodległości pracownicy i uczniowie ZSB-E mogli podziwiać na korytarzu na I piętrze ,,Wystawę numizmatyczną Romana Polerowicza”. O jej właściwe przygotowanie zatroszczyli się nauczyciel historii, mgr Piotr Wiertelak, germanistka mgr inż. Małgorzata Roksela oraz uczniowie klasy G2. Zaprezentowano na niej medale związane z 11 listopada 1918 r.

23 marca 2007 r.
Najlepsze w historii IV miejsce zajęła drużyna w koszykówce chłopców w finale Wielkopolskiej Licealiady w Poznaniu. W imprezie wzięły udział cztery ekipy: ZSB-E Ostrów (opiekun mgr Dariusz Zimny), VI LO Poznań, III LO Ostrów i LO Międzychód. Zespół ,,budowlanki’’ w potyczce półfinałowej uległ 46-50 (12-18, 14-18, 15-4, 5-10) rywalowi zza miedzy III LO. W spotkaniu natomiast o III miejsce przegrał w dramatycznych okolicznościach 84-86 (15-22, 29-22, 16-19, 24-23) z ekipą z Międzychodu. W tym przypadku dwa punkty decydujące o porażce podopieczni Dariusza Zimnego stracili 2 sekundy przed końcem konfrontacji. ZSB-E w tych zmaganiach wystąpiło w następującym składzie: Michał Kaczmarek z klasy LZ1 (6 punktów w meczu z III LO Ostrów, 28 punktów w potyczce z LO Międzychód), Łukasz Jędraszczyk z DS2 (-, 0), Michał Robaszyński z B2a (0, 2), Piotr Brodala z LZ2 (12, 17), Rafał Zmyślony z G2 (4, 2), Adam Kaczmarzyk z G3 (18, 35), Daniel Talaga z B3 (-, -), Przemysław Gorgolewski z A3 (-, -), Mariusz Guziński z LZ2 (-, -), Paweł Kłosowski z G3 (6, 0). Ten ostatni był kapitanem zespołu.

30 marca 2007 r.
Tytuł finalisty wraz z indeksem na studia wyższe wywalczył Łukasz Banasiak z klasy B4b (opiekun mgr inż. Ewa Wegner) w finale ogólnopolskim jubileuszowej XX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Imprezę tę rozegrano w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze. Jej uczestnikiem był też Sebastian Błoch z klas B3 (opiekun mgr inż. Ewa Wegner).

30 maja - 1 czerwca 2007 r.
Uczennice klasy G3, Idalia Kaźmierczak i Karolina Nowicka (opiekun mgr inż. Iwona Brzoza) sięgnęły po tytuł finalistek rozegranego w Ożarowie finału ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości.

4-10 listopada 2007 r.
Trzyosobowa delegacja ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w składzie: dyrektor szkoły mgr Wenancjusz Studniewski, wicedyrektor mgr inż. Maria Ostrowicz-Szmolke i mgr inż. Witold Zgarda gościła w niemieckiej miejscowości Sonneberg na zaproszenie tamtejszej Szkoły Państwowej i Centrum Kształcenia Zawodowego. Wyjazd ten zorganizowało Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. w ramach realizacji projektu pod tytułem „Mechatronik – zawód z przyszłością”, który wchodzi w skład unijnego programu Leonardo da Vinci.

21 listopada 2007 r.
Prof. dr hab. Piotra Pierański z Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej z inicjatywy nauczyciela fizyki, mgr Mariusza Strzeleckiego wygłosił wykład dla nauczycieli i młodzieży pt. „Fizyka w ogrodzie”.

10 stycznia 2008 r.
Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim już po raz drugi w historii znalazł się w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych (X edycja) organizowanym pod patronatem gazet „Rzeczpospolita” i „Perspektywy”. Jego wyniki zostały ogłoszone w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Uroczystość tę swoją obecnością zaszczycili m.in. wiceminister edukacji narodowej – Zbigniew Marciniak, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – Marek Legutko, kuratorzy oświaty, prezydenci miast, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie laureaci bądź finaliści olimpiad. ZSB-E w Ostrowie Wlkp. reprezentowała wicedyrektor szkoły, mgr inż. Iwona Brzoza. Ranking szkół stworzono w oparciu o wyniki 26 ogólnopolskich olimpiad i specjalny wzór. Ostrowskie ZSB-E w skali kraju zajęło 217 lokatę, 13 miejsce w województwie wielkopolskim i zarazem pierwszą pozycję w powiecie ostrowskim. Równocześnie rezultat ten oznacza, że ostrowska ,,budowlanka” uplasowała się w gronie dziesięciu najlepszych szkół zawodowych w Polsce, a na trzecim miejscu w Wielkopolsce w tej samej kategorii. W przypadku natomiast szkół budowlanych dało jej to wysoką, czwartą lokatę w kraju.

27-29 marca 2008 r.
Kamil Kaźmierski z klasy G3 (opiekun mgr inż. Dagmara Lemanik) zajął 17 miejsce w finale XXX edycji Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, który rozegrano w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku.

4 kwietnia 2008 r.
Tytuł laureata wraz z indeksem na studia wyższe wywalczył Mirosław Wojcieszak z klasy B4 (opiekun mgr inż. Ewa Wegner) w finale ogólnopolskim jubileuszowej XXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Imprezę tę rozegrano w Zespole Szkół Budowlanych w Wieluniu.

18-31 maja 2008 r.
Młodzież Technikum nr 3 odbyła praktykę w Centrum Kształcenia Zawodowego BIW BAU w miejscowości Walldorf w Niemczech. Została ona organizowana w ramach wymiany doświadczeń na płaszczyźnie programu Leonardo da Vinci. Uczestnikami projektu byli uczniowie czterech klas III-ich technikum o specjalnościach: geodezja (klasa G3 – Konrad Bąkowski, Mariusz Dąbrowski, Marcin Podlas, Mateusz Śliwa, Tobiasz Wójcikiewicz), budownictwo (klasa B3a – Sebastian Adamek, Bartłomiej Doskoczyński, Grzegorz Jamry, Dawid Jany, Marcin Szulc i klasa B3b – Łukasz Cierniejewski, Marek Głąbiak, Konrad Krynicki, Przemysław Tomala), drogownictwo (klasa DS3 – Sławomir Adam, Dawid Klimek, Paweł Kułek, Damian Zych). Opiekę nad osiemnastoosobową grupą uczniów sprawowali: mgr inż. Ewa Wegner – nauczyciel przedmiotów zawodowych i mgr inż. Krzysztof Majchrzak – nauczyciel języka niemieckiego. Zakres projektu pod tytułem „Ścieżka do Europy” obejmował zaprojektowanie i wykonanie ścieżki chodnikowej w różnych wariantach wzorów i z różnych materiałów.

4-6 czerwca 2008 r.
Dwójka uczniów ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych – Kamil Mielcarek z klasy G4 i Dawid Strączkowski z klasy G2 (opiekun mgr inż. Iwona Brzoza) - wzięła udział w finale ogólnopolskim XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Zmagania odbyły się w dniach 4-6 czerwca 2008 r., a zaszczyt organizacji w tym roku przypadł Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim. W ostatecznym podsumowaniu Dawid Strączkowski sięgnął po tytuł laureata olimpiady. Kamil Mielcarek otrzymał tytuł finalisty olimpiady. Wyniki uzyskane przez naszych uczniów dały im zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

16-24 października 2008 r.
Uczniowie i pracownicy mieli niebywałą okazję obejrzenia wystawy okolicznościowej pod tytułem „30-sta rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową”. Ekspozycja została zorganizowana w świetlicy szkolnej przez nauczyciela historii, mgr-a Piotra Wiertelaka i stanowiła własność jego ojca Jana Wiertelaka. Trwała w dniach 16-24 października. Zgromadzone na niej pamiątki dotyczyły nie tylko samego pontyfikatu Jana Pawła II, ale i historii papiestwa od II połowy XIX wieku aż do czasów współczesnych. Były to m.in. zdjęcia pracowni fotograficznej Felici, fotografie Arturo Marii, dokumenty związane z dziejami papiestwa, korespondencje z hierarchami Kościoła Powszechnego, podarunki od Kardynałów Stanisława Dziwisza i Franciszka Macharskiego, zbiory filatelistyczne pochodzące najczęściej z egzotycznych państw, bibeloty związane z wizytami apostolskimi, piuska Jana Pawła II, obrazki z relikwiami papieży Piusa X, Piusa XII, Jan Pawła II.

7 stycznia 2009 r.
Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim już po raz trzeci w swojej krótkiej historii znalazł się w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym pod patronatem gazet „Rzeczpospolita” i „Perspektywy”. Jego wyniki ogłoszono w środę, 7 stycznia 2009 r. Ostrowskie ZSB-E w skali kraju zajęło 220 lokatę oraz jednocześnie 11 miejsce w województwie wielkopolskim.

2-15 kwietnia 2009 r.
Od czwartku, 2 kwietnia 2009 r. do środy, 15 kwietnia 2009 r. w sali 104 można było obejrzeć okolicznościową wystawę fotograficzną poświęconą pamięci Sługi Bożego Jana Pawła II. Całość ekspozycji stanowiła własność Jana Wiertelaka. Wystawę zorganizował nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, mgr Piotr Wiertelak pod tytułem: Jan Paweł II w obiektywie Arturo Mari. Za jej pośrednictwem przedstawiono około 250 zdjęć wykonanych przez osobistego fotografa nie tylko Karola Wojtyły, ale również Pawła VI i Jana Pawła I. Niektóre zdjęcia były osobiście sygnowane przez watykańskiego fotografa. Na wystawie znalazła się jego dedykacja w książce – wspomnieniu o Słudze Bożym. Całość wzbogacił szereg korespondencji z hierarchami watykańskimi m.in. korespondencja z kardynałem Angelo Comastrim - wikariuszem generalnym Państwa Watykańskiego, z kardynałem Francesco Marchisano - przewodniczącym Administracji Bazyliki św. Piotra i koadiutorem archiprezbitera Bazyliki św. Piotra. W przeddzień śmierci papieża Jana Pawła II to on obwieścił światu słowa: Tego wieczoru lub tej nocy Chrystus otworzy drzwi papieżowi. Można było też zobaczyć list od kardynała Leonarda Sandriego. Nie zabrakło ponadto pamiątek od kardynałów: Franciszka Macharskiego, Stanisława Dziwisza.

3-4 kwietnia 2009 r.
Tytuł finalisty wraz z indeksem na studia wyższe na kierunku budownictwo wyszczególnionych uczelni przypadł w udziale Marcinowi Szulcowi z klasy B4a (opiekun mgr inż. Ewa Wegner) w następstwie występu w finale ogólnopolskim XXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Ponadto uzyskał on zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Imprezę tę rozegrano w dniach, 3-4 kwietnia 2009 r. w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Był to równocześnie siódmy z rzędu finał OWiUB z udziałem przynajmniej jednego reprezentanta ZSB-E w Ostrowie Wlkp.

16-18 kwietnia 2009 r.
Po raz pierwszy w dziejach uczniowie ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych uzyskali tytuły: laureata i finalisty Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Sztuki tej dokonali Kamil Kaźmierski i Adrian Kaczmarek podczas etapu centralnego XXXI edycji tej imprezy, który rozegrano w dniach 16-18 kwietnia 2009 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie. Dodatkowo sięgnęli też po indeksy na uczelniach wyższych na kierunkach geodezyjno-kartograficznych. W zmaganiach w Żelechowie wzięło udział 75 uczniów z 25 techników geodezyjnych z całej Polski. Ostrowskie ZSB-E reprezentowała trójka maturzystów z klasy G4: Mariusz Dąbrowski, Adrian Kaczmarek, Kamil Kaźmierski. Opiekę nad nimi sprawował kierownik zajęć praktycznych, mgr inż. Maciej Sikora. Do występu przygotowała ich natomiast mgr inż. Dagmara Lemanik. W ostatecznym rozrachunku Kamil Kaźmierski uplasował się na drugim miejscu zdobywając tytuł laureata. Na dziesiątej pozycji sklasyfikowano Adriana Kaczmarka, który wywalczył w ten sposób tytuł finalisty. W zestawieniu drużynowym ostrowskie ZSB-E zajęło ósme miejsce. Kamil Kaźmierski za swój sukces dostał także notebooka.

2-3 czerwca 2009 r.
Daria Kołodziej z klasy G3 (opiekun mgr inż. Iwona Brzoza) wzięła udział w finale ogólnopolskim XXXV edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Zmagania przeprowadzono w dniach 2-3 czerwca 2009 r. w Warszawie. W ostatecznym podsumowaniu Daria Kołodziej znalazła się poza czołową „15-stką” osiągając tytuł finalisty zwalniający z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wchodziła też w skład drużyny z Ostrowa Wlkp., która zajęła wysokie 5 miejsce.

6-26 września 2009 r.
Trójka uczniów: Krystian Chmielewski, Mateusz Drapikowski (obaj z klasy S3) i Mateusz Borowicz (klasa DS4) przebywała od niedzieli, 6 września do soboty, 26 września 2009 r. na praktyce zawodowej w specjalności urządzenia sanitarne w miejscowości Gera w Niemczech. Praktyka została sfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.

Opracował: Jarosław Maląg

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.