X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6092
Dział: Gimnazjum

Na czym polega dysleksja - referat

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych, percepcyjno-motorycznych.
Zaburzenia te mogą dotyczyć funkcji:
-analizy i syntezy wzrokowej, zapamiętywania wzrokowego symboli graficznych,
-analizy i syntezy słuchowej,
-pamięci słuchowo -wzrokowo-ruchowej,
-funkcji językowych,
-lateralizacji,
-orientacji w kierunkach i przestrzeni,
-motoryki.
Dla określenia rodzaju poszczególnych trudności w czytaniu i pisaniu stosuje się na ogół trzy pojęcia :dysleksja, dysortografia i dysgrafia.
Dysgrafia to trudności w opanowaniu umiejętności pisania poprawnego pod względem graficznym.
Dysleksja to trudności w opanowaniu umiejętności czytania.
Dysortografia to specyficzne odstępstwa od prawidłowego zapisu wyrazów, pojawiające się błędy ortograficzne, pomimo tego, że uczeń zna podstawowe zasady pisowni.
Nauczyciel pracujący z dzieckiem dyslektycznym powinien pamiętać, aby:
- monitorować pracę ucznia poprzez posadzenie go obok siebie,
-nie odpytywać takiego ucznia na forum klasy,
-nie komentować błędów ucznia przy całej klasie,
-pozwalać podczas odpowiedzi na dłuższe zastanowienie się ,
-okazywać wiele cierpliwości i wyrozumiałości w związku z wolniejszym tempem przepisywania np. tekstu z tablicy,
-sprawdziany przygotowywać w formie testów,
Zatem można stwierdzić, że dysleksja manifestuje się różnorodnymi trudnościami w czytaniu , pisaniu i poprawnej pisowni.
Warto obserwować dzieci już w wieku przedszkolnym, szczególnie kiedy:
-piszą odwrotnie ,
-gdy mają skłonność co lustrzanego odbicia,
-obserwować technikę pisania, czy w liniaturze czy nie , od lewej do prawej,
-obserwować w jaki sposób trzymają zeszyt czy aby nie odwrotnie .
Prawdopodobieństwo dysleksji występuje u:
- dzieci, u których rodzice lub jedno z nich miało kłopoty z pisaniem,
-dzieci pochodzących z nieprawidłowych ciąż,
-dzieci o dysharmonii w rozwoju psychomotorycznym.
Im więcej symptomów tym ryzyko wystąpienia dysleksji jest większe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.