X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6068
Dział: Gimnazjum

Sprawdzian wiadomości dla uczniów gimnazjum z działów " Układ krążenia" i "Uklad oddechowy"

1. Trombocyty biorą udział w procesie:
a. fagocytozy b. transportu tlenu c. krzepnięcia krwi d. oddychania

2. Prawidłowe ciśnienie krwi wynosi ........................................

3. Uzupełnij schemat krążenia wrotnego:
Jelito - .................. – wątroba - ............ –żyła główna dolna

4. Zaznacz dwie prawidłowe informacje dotyczące serca:
a. jest otoczone osierdziem
b. ściana komory prawej jest grubsza od ściany komory lewej
c. aorta odchodzi od lewego przedsionka serca
d. jest zbudowane z mięśni gładkich
e. ściana komory lewej jest grubsza od ściany komory prawej

5. Podkreśl cechy dotyczące tętnicy:
ma zastawki, doprowadza krew do serca, wyprowadza krew z serca, ściany cienkie, ściany grube, brak zastawek

6. Której z wymienionych funkcji nie pełni krew:
a. transport dwutlenku węgla b. produkcja hormonów
c. udział w termoregulacji d. bariera przed inwazją zarazków

7. Grupa krwi będąca uniwersalnym dawcą to grupa: ...........

8. Podaj 4 choroby układu krążenia.
I. ....................... ,
II. ...................... ,
III. ..................... ,
IV. ......................

9. Podaj po jednym przykładzie negatywnego wpływu na funkcjonowanie organizmu człowieka zbyt małej liczby poszczególnych elementów komórkowych.
a. - zbyt mała liczba erytrocytów powoduje ......................................
b. - zbyt mała liczba leukocytów powoduje ........................................
c. - zbyt mała liczba trombocytów powoduje .....................................

10. Zaistniała potrzeba przetaczania krwi pacjentowi o grupie krwi A. Zgłosiło się czworo dawców, przy czym każdy z nich miał inną grupę. Jak sądzisz, którzy chętni – o jakich grupach krwi – mogliby być dawcami dla tego pacjenta?
........................................

11. Uzupełnij tekst.
Krzepnięcie krwi to złożony proces enzymatyczny, do którego niezbędne są jony ................... i witamina ..................... . Istota krzepnięcia polega na przemianie........... w ................ .

12. Zaznacz prawidłową odpowiedź określająca kierunek przepływu krwi w dużym krwioobiegu:

a. prawa komora – tkanki ciała – prawy przedsionek
b. lewa komora – tkanki ciała – prawy przedsionek
c. aorta – tkanki ciała – lewa komora
d. żyły płucne – tkanki ciała – lewa komora


13. Dobierz właściwe określenia do wymienionych nazw części układu oddechowego, wpisując w miejsce kropek odpowiednią cyfrę.

1. Zbudowana z chrząstek, jest narządem głosu
2. Kształt rury o dużej sprężystości zbudowanej z chrzęstnych pierścieni wysłanych nabłonkiem migawkowym
3. W jej błonie śluzowej znajdują się zakończenia nerwów węchowych
4. Zbudowane z jednowarstwowego nabłonka oddechowego, zachodzi w nich wymiana gazowa.

a. Jama nosowa- ........
b. Krtań - ..........
c. Tchawica - ...........
d. Pęcherzyki płucne - ...........

14. Wybierz odpowiednią charakterystykę anginy:
a. Charakteryzuje się podwyższoną temperaturą, dreszczami, uczuciem duszności, występuje wysypka.
b. Charakteryzuje się podwyższoną temperaturą, dreszczami, bólem tchawicy i oskrzeli..
c. Charakteryzuje się podwyższoną temperaturą, dreszczami, bólem gardła, na migdałkach pojawia się biały nalot.
d. Charakteryzuje się podwyższoną temperaturą, dreszczami, bólem gardła, uczuciem duszności, powikłaniem może być choroba wątroby.

15. Wybierz odpowiednią charakterystykę oddychania komórkowego.

a. Jest to utlenianie substancji nieorganicznych w wyniku czego powstaje energia potrzebna do wszystkich procesów życiowych.
b. Jest to utlenianie substancji nieorganicznych do prostych substancji organicznych.
c. W oddychaniu komórkowym produktami są cukry, tłuszcze, białka.
d. Jest to utlenianie substancji organicznych w wyniku czego powstaje energia potrzebna do wszystkich procesów życiowych.

16. Podaj nazwę choroby układu oddechowego, którą charakteryzuje poniższy opis.
Jest to choroba zakaźna wywołana przez prątek Kocha. Jest zaliczana do chorób społecznych. Bardziej zaawansowana postać tej choroby daje zmiany w płucach w postaci nacieków widocznych na zdjęciu radiologicznym.

Opisana choroba to ........................................

17. W czasie połykania pokarmu wejście do krtani zamykane jest przez jedną
z chrząstek. Jest nią:

a. nagłośnia b. głośnia
c. chrząstka tarczowa d. chrząstka gnykowa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.