X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6061
Dział: Gimnazjum

Jak radzić sobie z agresją własną i innych? Scenariusz lekcji wychowawczej

I. Główne zagadnienia lekcji
- pojęcie agresja;
- zachowania agresywne;
- przyczyny agresji;
- sposoby zapobiegania agresji.

II. Cele lekcji
Uczeń:
- wie, czym jest agresja;
- potrafi wskazać zachowania agresywne;
- podaje przyczyny występowania zachowań agresywnych;
- wie, jak zapobiegać agresji;
- krytycznie analizuje zachowanie swoje i innych osób;
- uczestniczy w dyskusji, wyrażając swoją opinię i ocenę.

III. Uwagi dotyczące lekcji

Czas trwania : 45 minut
Metody: burza mózgów, miniwykład na temat agresji, metoda trójkąta, praca w grupach, drama

IV. Środki dydaktyczne

Kartki, długopisy, Słownik języka polskiego, materiały przygotowane przez nauczyciela, płyta z piosenką Niemena „Dziwny jest ten świat”.

V. Przebieg lekcji

1.Rundka wstępna
Wszyscy uczniowie oceniają swój nastrój w skali od 1 do 5.
2. Wysłuchanie piosenki: „Dziwny jest ten świat”
3.Krótka pogadanka wprowadzająca do zagadnień, zapoznanie z tematem i celami lekcji.

Agresja. Wielokrotnie słyszeliście ten termin w wiadomościach, reportażach telewizyjnych, czytaliście o agresji w prasie, mówimy o zachowaniach agresywnych również w szkole. Zdarzyło wam się na pewno zetknąć z zachowaniem agresywnym kolegów, koleżanek, innych ludzi. Również sami odczuwaliście wzbierającą w Was agresję.

4.Burza mózgów
Na tablicy uczniowie piszą ,z czym kojarzy im się agresja.

5.Scenka przedstawiająca zachowanie agresywne.

Agresja ma więc różne postaci:
- może to być złość, wściekłość, którą się odczuwa i jest ”widoczna” na twarzy
- mogą to być nieprzyjemne obraźliwe słowa
- mogą to być bójki, niszczenie przedmiotów(skutki wandalizmu)
- może to być zmuszanie innych , aby zrobili to, co Ty chcesz.( różnymi metodami)

6.Odczytanie definicji ze słownika języka polskiego

7.Miniwykład na temat agresji.
Agresję można zdefiniować jako zachowanie, którego celem jest wyrządzenie krzywdy fizycznej lub psychicznej innej osobie bądź samemu sobie.(załącznik )
Najczęściej wyróżniamy formy agresji: fizyczną, słowną, bezpośrednią, pośrednią.
(Krótkie wyjaśnienie poszczególnych form)

8.Ćwiczenie - Niedokończone zdania.
Nauczyciel pisze na tablicy niedokończone zdania, których treść uczniowie uzupełniają.

Jestem agresywny, kiedy....
Moją agresję najczęściej powoduje...
Szczególnie złoszczą mnie osoby, które...
Najczęściej złoszczę (kogo?)...
Gdy jestem agresywny zachowuję się...

9.Jakie reakcje ze strony organizmu towarzyszą wam, kiedy jesteście agresywni?
Na tablicy nauczyciel rysuje kontur sylwetki człowieka. Uczniowie zaznaczają punkty na rysunku, np.
- kiedy jestem agresywny, zaciskam pięści/ czarny punkt na dłoniach/
- bije mi szybko serce /jw./
- na mojej twarzy pojawia się niezadowolenie

Wniosek: Agresja wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie.

10. Praca w grupach
Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy. Każda grupa otrzymuje arkusz z zadaniem - opis sytuacji, którą mają wspólnie omówić w zespołach /załącznik /

Omówienie ćwiczenia - liderzy grup prezentują sytuacje i uzupełnione zdania.

11. Metoda trójkąta /przyczyny zachowań agresywnych i sposoby zapobiegania im./

Rozumienie przyczyn agresji nie oznacza, że ją akceptujemy. Rozumienie jej przyczyn jest konieczne, aby zapobiegać agresji.

12. Wnioski z lekcji.

Pamiętaj! Nikt za Ciebie nie myśli, to Ty sam wybierasz o czym i jak myślisz. Nikt za Ciebie nie czuje, to Ty sam czujesz i możesz zmienić Swoje odczucia Ty sam zdecydujesz czy zachowasz się agresywnie , czy wybierzesz inny sposób.

12.Wspólne podpisanie Deklaracji pokojowej /załącznik /

13. Ankieta ewaluacji lekcji.

Do opracowania scenariusza lekcji wykorzystano materiały z książki „SAPER, czyli jak rozminować agresję”, Renata Knez, Wojciech M. Słonina, Rubikon, Kraków 2002

SYTUACJE-analiza

I SYTUACJA
Piotr przyniósł na lekcję informatyki nową grę komputerową, hit ostatnich tygodni. Michał chce ja pożyczyć od kolegi, aby w domu pograć z kolegami z osiedla. Chce zrobić na nich duże wrażenie, że ma najnowszą grę. Piotr nie chce jej pożyczyć, bo już z kimś się zmówił, podczas zajęć w-f Michał wychodzi niby do łazienki, zakrada się do szatni i zabiera grę komputerową.
Michał zachował się agresywnie, ponieważ ........................................
Aby nie zachować się agresywnie, Michał mógł ........................................

II SYTUACJA
Koleżanki Ewy wyśmiewają się z Honoraty, że jest ulubienicą pani. Mają do niej pretensje, że
podlizuje się wychowawczyni i dzięki temu ma lepsze oceny. Podczas przerwy, kiedy
Honoraty nie było w klasie Ewa napisała na tablicy „Honorata lizuska".
Ewa zachowała się agresywnie, ponieważ ........................................
Aby nie zachować się agresywnie, Ewa mogłaby ........................................

III SYTUACJA
Wychowawca przy całej klasie nakrzyczał na Zbyszka za to, że ciągle chodzi na wagary i
kłamie. Obiecał, że zadzwoni do rodziców i o wszystkich dniach nieusprawiedliwionych
powie. Po lekcjach do Zbyszka podszedł kolega i chciał z nim porozmawiać. Zbyszek
powiedział „spadaj" i uderzył go.
Zbyszek zachował się agresywnie, ponieważ ........................................
Aby nie zachować się agresywnie, Zbyszek mógłby
........................................

IV SYTUACJA
Irek jest bardzo słabym uczniem, ma problemy z nauką. Powtarzał klasę, na koniec roku
znowu wypadają mu z kilku przedmiotów jedynki. W związku z tym nie jest z siebie
zadowolony. Na swoim osiedlu zmusza młodsze dzieci, aby dawały mu pieniądze na
papierosy, również bywa agresywny.
Irek zachował się agresywnie, ponieważ ........................................
Aby nie zachować się agresywnie, Irek mógłby
........................................

V SYTUACJA
Chłopcy z osiedla spotkali się w wakacyjny dzień wieczorem koło trzepaka. Narzekali, że
nigdzie nie wyjechali na wakacje, że maja dosyć wakacyjnej nudy. W pewnej chwili jeden z
nich zaczął rzucać kamieniami i wybił szybę witryny sklepowej, jego koledzy wyraźnie się
ożywili. Uciekając z miejsca zajścia sytuacji uszkodzili jeszcze samochód przebijając opony.
Tego wieczoru napadli na starszą panią i zabrali jej torebkę, mieli wielki ubaw, jak ta
staruszka ich goniła. Wsiedli do tramwaju i przecinali siedzenia żyletką.
Chłopcy byli agresywni, ponieważ ........................................
Aby nie zachowywać się w ten sposób, mogli ........................................

DEKLARACJA POKOJOWA
My, uczniowie klasy.....
Oświadczamy, że mając na względzie dobro Ziemi - naszej planety oraz zamieszkujących ją istot, ludzi, dołożymy wszelkich starań, aby ćwiczyć swoje ciało, charakter oraz duszę, dążąc do jak najlepszego zrozumienia siebie, kontrolowania swoich zachowań, by przez to przyczynić się do powstrzymania zagrażającej naszej planecie nadmiernie rozrastającej się agresji.
PODPISY:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.