X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 6044
Przesłano:

Things in our classroom. Scenariusz zajęć w klasie 2

Cele lekcji:

Cele ogólne:
· Utrwalenie znanych i poznanie nowych przyimków miejsca: in, on, under, near, between, next to, behind, in front of, opposite, above.

Cele szczegółowe:

Uczeń:
· utrwali konstrukcje zdaniową: There is.../ There are...
· utrwali słownictwo związane z tematem: moja klasa/ szkoła ( board, picture, classroom, desk, chair, door, dustbin, CD - player )
· będzie rozwijał umiejętności: słuchania, mówienia, czytania i pisania.
· będzie opisywał wygląd klasy
· będzie słuchał i wykonywał różne polecenia po angielsku

Cele wychowawcze:
· Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się (wykonywanie ćwiczeń)
· Wdrażanie do współpracy z kolegami (pomoc koleżeńska)
· Wyrabianie spostrzegawczości i umiejętności kojarzenia

Temat: Things in our classroom.

Pomoce dydaktyczne:
· karty obrazkowe ( flashcards) z nastepujacymi zaimkami miejsca: in, on, under, near, between, next to, behind, in front of, opposite, above
· przybory do pisania
· płyta CD z nagraniami do lekcji
· podręcznik
· duża ilustracja na tablice

Przebieg zajęć czas
1. Powitanie ( Good morning children). Sprawdzenie obecności, czynności organizacyjne. Przygotowanie się do lekcji.
2. Nauczyciel (zwracając się do kolejnych uczniów) : How are you today, Marysia? N-el: Work in pairs and ask your partner: How are you today? Zwróćcie się do siebie buźkami i zapytajcie swojego kolegę/ koleżankę: Jak się dziś czuje.
3. N-el: Usiądźmy na dywaniku. Będę wam teraz pokazywać ilustracje na których znajduje się nasz nowy kolega zajączek Tom. Słuchajcie zdań, które będę wypowiadać i powtarzajcie je za mną.
Look! The rabbit is behind the box.
Look! The rabbit is in front of the box.
Look! The rabbit is under the table.Look! The rabbit is in the box.
Look! The rabbit is near the box.
Look! The rabbit is on the table.Look! The rabbit is above the table.
Look! The rabbit is between boxes.
4. N-el: Teraz będę wskazywać palcem na poszczególne obrazki. Waszym zadaniem będzie powiedzieć mi gdzie jest zajączek.
N-el: Where is The rabbit?
5. N-el: Wróćmy do ławek. Będę wam teraz wydawać polecenia i proszę abyście wykonywali .
Pick up a pencil. Put your pencil in your pencil – case. Put your pencil on the desk. Put your pencil under the desk. Put your pencil nesr your English book. Put your pencil between the book and the pencil – case.
6. N-el: Open your books at page 10. Look at the picture. Listen, point and repeat. (płyta CD z nagranymi zdaniami)
Where is the pencil?
The pencil is in the pencil – case.
Where is the book?
The book is on the desk.
Where is the schoolbag?
The schoolbag is under the desk.
Where is the pen?
The pen is near the notebook.
Where is the rubber?
The rubber is between the ruler and the pencil – case.
Where is the English book?
The english book is next to the Polish book.
Where is Andy sitting?
Andy is sitting behind Ola.
Where is Jack sitting?
Jack is sitting in front of the teacher.
Where is the door?
The door is oppositethe window.
Where is the picture?
The picture is above the board.
7. Nauczyciel: Przypomnimy sobie teraz słownictwo związane z tematem klasa, mam nadzieję, że pamiętacie dużo słówek.
Ok., so...Where is the board? Can you see any pictures in our classroom? How many windows are there in the clasroom?
What colour are the desks? How many chairs are there in he classroom? Can you see the door? Can you see the dustbin? Can you see the CD-player? How many pot plants can you see in our classroom?
8. N-el zapisuje na tablicy dwa zdania:
There is a TV in the classroom.
There are ten desks in the classroom.
N-el: Kto wie dlaczego w pierwszym zdaniu użyłam is a w drugim are? (wybrany uczeń odpowiada)
Tak, bardzo dobrze. Is używamy w zdaniach kiedy mówimy o czymś w liczbie pojedynczej, natomiast are kiedy mówimy o czymś w liczbie mnogiej.
Takiej konstrukcji zdaniowej używamy kiedy chcemy powiedzieć, że cos(jakiś przedmiot) gdzieś się znajduje. Zdania tego typu tłumaczymy na język polski od końca, czyli: W klasie jest telewizor, a nie Telewizor jest w klasie.
Czy wszyscy zrozumieli?
Ok., excellent.Proszę otwórzcie teraz zeszyty i przepiszcie te zdania.
9. N-el zawiesza na tablicy dużą ilustrację przedstawiającą uczniów w klasie. N-el: Proszę ochotnika aby spróbował opisać ten rysunek.Nauczyciel zadaje pytania pomocnicze. Np.What can you see in the picture? How many chairs can you see? What colour is the board? How many children can you see? Can you see the dustbin? How many windows can you see?
10. N-el: Open your books at page 11.Waszym zadaniem będzie porównać obrazki i uzupełnić zdania podanymi wyrazami. Obok wyrazów są cyferki, can you see it? Oznaczają one ile razy można użyć poszczególne wyrazy. Proszę, abyście uważnie przyjrzeli się ilustracjom w ten sposób będzie wam łatwiej uzupełnić zdania.( Nauczyciel chodzi po klasie i sprawdza poprawność wykonywanego ćwiczenia. Pomaga uczniom, którzy maja kłopoty.)
N-el: Proszę teraz aby ochotnicy odczytali zdania.(Poprawne odpowiedzi nauczyciel zapisuje na tablicy umieszczając wyrazy jeden pod drugim, tak aby łatwo było sprawdzić zapis w książkach.)
11. Podsumowanie lekcji.
N-el: Powiedzcie mi proszę, czego nauczyliście się dzisiaj na lekcji języka angielskiego? (wybrany uczeń odpowiada)
12. Pożegnanie.
N-el: Thank you for the lesson and goodbye.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.