X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6043

Szybkość czytania głośnego

Czytanie jak i pisanie należy do kluczowych umiejętności, które są nabywane, rozwijane oraz doskonalone w pierwszych latach nauki szkolnej.
Według M. L. Tinkera czytanie polega na: rozpoznawaniu drukowanych lub pisanych symboli, służących jako bodziec do przywołania znaczeń nagromadzonych dzięki wcześniejszemu doświadczeniu życiowemu i tworzeniu nowych znaczeń drogą manipulowania pojęciami, które są już czytelnikowi znane. Uzyskane tą drogą znaczenia są organizowane w procesy myślowe, dostosowane do celów przyświęcających czytelnikowi.
Można wyróżnić kilka cech dobrego czytania:
- płynność, która charakteryzuję się czytaniem całościowym oraz czytaniem łącznym z następnym wyrazem, bez głoskowania, rozdzielania wyrazu na sylaby;
- poprawność, czyli dokładne i staranne wymawianie wszystkich głosek, bez opuszczania czy przekręcania liter, sylab czy wyrazów w zdaniu,
- wyrazistość, to cecha czytania „z uczuciem”, z zachowaniem naturalnej intonacji, z zachowaniem znaków przystankowych;
- biegłość to indywidualne tempo czytania, które odpowiada mowie ustnej.
Najważniejszym elementem techniki czytania jest jego sposób. R. Więckowski wyróżnił 6 sposobów czytania:
- głoskowanie,
- głoskowanie z syntezą,
- czytanie sylabami,
- czytanie sylabami z syntezą
- czytanie sposobem mieszanym,
- czytanie wyrazami.
W swojej pracy technikę czytania głośnego sprawdzam wykorzystując test autorstwa W. Puśleckiego. Przyjął on, iż pod koniec roku szkolnego każdy uczeń powinien poprawnie i głośno przeczytać określoną liczbę jednosylabowych wyrazów na minutę:
Klasa I –30
Klasa II - 53
Klasa II - 65
Klasa IV - 77
Klasa V - 89
Klasa VI – 100.

Poziom techniki czytania głośnego najczęściej obniżają:
a) błędy zamieniania liter, sylab i wyrazów,
b) błędy dodawania liter, sylab,
c) błędy opuszczania liter, sylab, części wyrazów,
d) powtarzanie głosek,
e) powtarzanie pojedynczych słów.

Literatura
1. R. Więckowski, Pedagogika wczesnoszkolna, Warszawa 1998,
2. W. Puślecki, Test pomiaru techniki czytania głośnego, Kraków 2002,
3. M. N. Tinker, Podstawy efektywnego czytania, Warszawa 1980,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.