X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6030
Dział: Gimnazjum

Śmieci mniej - Ziemi lżej. Konspekt lekcji techniki

Scenariusz lekcji TECHNIKI w klasie I
Gimnazjum nr 7 w Lublinie

Dział programowy: Ekologia

Temat: „Śmieci mniej – Ziemi lżej”.

Czas: 1h

Cele lekcji:

a) Wiadomości:
Uczeń:
- wymienia przyczyny zanieczyszczenia środowiska,
- właściwie rozumie pojęcie: odpady,
- zna rodzaje odpadów i ich źródła,
- zna sposoby zmniejszenia ilości odpadów,
- zna zasady segregowania odpadów,
- definiuje pojęcie recyklingu,
- zna odpady, które można wykorzystać ponownie,
- interpretuje informacje zawarte w oznaczeniach na opakowaniach produktów.

b) Umiejętności:
Uczeń:
- dokonuje podziału odpadów na grupy w zależności od materiału, z którego zostały wykonane,
- nabywa umiejętność segregowania odpadów,
- dokonuje w praktyce „zakupów ekologicznych”,
- odszukuje na opakowaniach produktów potrzebne informacje.

c) Postawy:
Uczeń:
- jest świadomy odpowiedzialności za stan środowiska,
- nabywa umiejętność ograniczenia ilości odpadów wytwarzanych we własnym domu,
- dostrzega korzyści z segregacji odpadów i recyklingu,
- jest świadomy wpływu odpadów na zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Metody nauczania:
- pogadanka,
- praca z tekstem,
- obserwacja,

Środki dydaktyczne:
- odbitki symboli umieszczanych na opakowaniach produktów.
- foliogramy,
- plansza,
- rozsypanka słowna
- przykładowe opakowania produktów.

Formy organizacyjne:
Praca w grupach, indywidualna, zbiorowa.

Przebieg lekcji:
- czynności organizacyjno-porządkowe
- sprawdzenie listy obecności
- nawiązanie do ostatniej lekcji
- podanie i zapisanie tematu lekcji
- nauczyciel prowadzi pogadankę nt. zanieczyszczenia środowiska naturalnego odpadami, nawiązując do sytuacji w życiu codziennym uczniów - sformułowanie definicji odpadów i recyklingu
- uczniowie analizują dane prezentowane na foliogramie - czas całkowitego rozkładu niektórych opakowań
- uczniowie wyszukują informacje w tekście, klasyfikują odpady ze względu na pochodzenie i możliwość ponownego przetworzenia
- rozmowa kierowana nt. segregacji odpadów najbliższym otoczeniu: jakie przynosi korzyści dla środowiska naturalnego
- nauczyciel omawia znaczenie symboli znajdujących się na opakowaniach produktów
- uczniowie odszukują na przykładowych opakowaniach oznaczenia odnoszące się do recyklingu i segregacji odpadów i odczytują ich znaczenie z planszy,
- nauczyciel rozdaje uczniom odbitki symboli
- uczniowie podpisują poznane oznaczenia
- nauczyciel kontroluje pracę uczniów i w razie potrzeby udziela niezbędnych wskazówek
- nauczyciel ukierunkowuje uczniów do wyciągnięcia wniosków z lekcji – rozsypanka słowna (hasło promujące segregację odpadów)
- zadaję pracę domową

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.