X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 5876
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program Gimnazjalnego Klubu Wolontariatu

Program Gimnazjalnego Klubu Wolontariatu Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Witaszycach

Gimnazjalny Klub Wolontariatu działa w naszej szkole od 19 września 2007 roku. Powołałam go po przeprowadzeniu wcześniejszej diagnozy na temat zapotrzebowania na taką działalność.

Cel główny:
Szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi, jako sposobu na życie.

Cele szczegółowe:
-Uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi.
-Wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań.
-Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wzajemnego wspierania się.
-Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i grupę.
-Wdrażanie do aktywności społecznej, samokontroli i samooceny.
-Wspieranie instytucji lokalnych i osób prywatnych poprzez ofiarowanie im pomocy.
-Współpraca z Zespołem Charytatywnym działającym przy parafii.

Działalność klubu:
1.Pogotowie edukacyjne- organizowanie pomocy w nauce w szkole i poza nią.
2.Pomoc starszym i samotnym osobom w ich domach.
3.Organizowanie akcji przedświątecznych(zbiórka żywności, sprzedaż własnych wytworów, dyskoteka mikołajkowa)
4. Przygotowanie inscenizacji i upominków dla pensjonariuszek DPS w Zakrzewie.
5.Włączanie się do akcji wypływających z inicjatywy środowiska lokalnego( zbieranie pieniędzy na określony cel).

Przewidywane efekty:
Uczeń:
- zna ideę wolontariatu,
-rozumie potrzebę działania na rzecz innych,
-aktywnie włącza się w akcje charytatywne organizowane w szkole.

Ewaluacja
Ewaluację prowadzimy po zakończeniu każdych działań, Zastanawiamy się-co udało się zrealizować, co można udoskonalić, dokonujemy oceny. Pod koniec roku szkolnego podsumowujemy naszą całoroczną pracę, ustalamy wnioski w celu poprawienia jej jakości
w następnym roku szkolnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.