X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 5874
Przesłano:

Scenariusze zajęć dla klasy III prowadzone technikami Celestyna Freineta

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

KLASA: III

TEMAT DNIA: Co wpływa na poziom bezpieczeństwa na drogach?

TECHNIKI FREINETOWSKIE: swobodne wypowiedzi, swobodne teksty, doświadczenia poszukujące, swobodna interpretacja ruchowa piosenki, swobodna ekspresja plastyczna.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Karty pracy, puzzle, kartoniki z zagadkami, materiały potrzebne do wykonania pracy plastycznej, wiersz W.Chotomskiej „Gdy zamierzasz przejść ulicę”.

PRZEBIEG:
1. Ciche czytanie w grupach zagadek. Wybieranie właściwych znaków drogowych jako rozwiązanie zagadek i prezentowanie ich klasie.
2. Obliczenie działań znajdujących się po drugiej stronie znaków.
3. Odnajdywanie na puzzlach otrzymane sumy i odsłonięcie ukrytej części miasta.
4. Zachęcenie uczniów do wypowiedzi na temat przedstawionych sytuacji. Wskazanie przykładów nieprawidłowego zachowania się pieszych w ruchu ulicznym.
5. Wypowiedzi dzieci na temat niebezpiecznych zachowań na drodze na podstawie własnych doświadczeń.
6. Czytanie wiersza pt. „Gdy zamierzasz przejść ulicę”.
7. Rozmowa na temat wiersza. Wskazanie nieprawidłowego zachowania na ulicy. Podanie, jak należało zachować się w danej sytuacji.
8. Scenki dramowe. Tworzenie i pokaz opowiadań „Niebezpiecznie zachowania na drodze”.
9. Indywidualne pisanie listu dla młodszych dzieci, zwracając uwagę na niebezpieczeństwa grożące na ulicy.
10. Zastąpienie wyrazów podanych w krzyżówce wyrazami bliskoznacznymi. Odczytanie hasła : WYPADEK.
11. Sformułowanie wniosków dotyczących przyczyn wypadków na podstawie notatek prasowych (praca z gazetą).
12. Ciche czytanie zdań i samodzielne zaznaczanie zdań, które są przykładem prawidłowych zachowań w ruchu ulicznym.
13. Wykonanie makiety osiedla z wykorzystaniem zgromadzonych materiałów. Łączenie elementów wszystkich grup w całość.
14. Pożegnanie.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

KLASA: III

TEMAT DNIA : Była sobie bajka.

TECHNIKI FREINETOWSKIE: swobodne wypowiedzi, swobodne teksty, swobodna ekspresja artystyczna, planowanie i ocena pracy, wystawka prac dzieci, gazetka klasowa,
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Książki, materiały do zajęć plastycznych,

PRZEBIEG:
1. Opowiadanie nauczyciela o ulubionej książce z dzieciństwa, lubianym autorze, szacie graficznej, przeżyciach, których dostarczała. Dzieci również dzielą się informacjami, które uzyskały od rodziców, dziadków o ich ulubionych książkach.
2.Rozmowa na temat gromadzenia książek: czy jest to interesujące zajęcie, czy i dlaczego warto czytać, powiększać domowy księgozbiór.
3. Zabawa – wspólna bajka, czyli łańcuszek zdań. Jedno dziecko zaczyna opowieść, inne dodaje kilka zdań i kontynuuje rozpoczętą bajkę. Swoją fantazją i wyobraźnią stwarzają postacie i zdarzenia.
4.Rozmowa. Uczniowie wyodrębniają postacie i zdarzenia, ustalają, które z nich są realne, a które fantastyczne, charakterystyczne dla baśni. Nadanie tytułu nowej bajce, próba zilustrowania jej.
5.Praca w grupach. Dzieci zostały podzielone na zespoły. Zespoły otrzymały przydział zadań.
– Zespół I – wykonanie okładki do bajki
- Zespół II – wykonanie strony tytułowej zawierającej: autora i tytuł omawianej bajki, ilustratora oraz wydawnictwo.
- Zespół III i IV – wykonanie szaty graficznej strony tytułowej i strony końcowej.
6. Prezentacja prac. Dzieci wykonują wystawkę w klasie, omawiają ją i oceniają.
7. Wycieczka do biblioteki. Liczenie książek. Ustalenie, w jakim dziale w bibliotece powinna być umieszczona wykonana książka. Obliczenie ile książek jest na każdej półce, ile regałów. Porównywanie obliczeń z danymi uzyskanymi od nauczyciela bibliotekarza.
8. Konstruowanie własnej bajki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.