X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5866

Plan wychowawczy klasa III

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK

1. Znaczenie uśmiechu w życiu codziennym.
2. Radzenie sobie z różnymi problemami.
3. Współpraca z kolegami w zespole.
4. Zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
5. Pies przyjacielem człowieka.
6. Stosunek dzieci do zwierząt hodowanych w domu.
7. Stosunek dzieci do swojej szkoły.
8. Zasady przechodzenia przez jezdnię.
9. Główne przyczyny wypadków drogowych z udziałem dzieci.
10. Zasady prawidłowego zachowania się na drogach.
11. Bezpieczna jazda na rowerze.
12. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscu pamięci narodowej.
13. Ekologiczne zachowanie w lesie.
14. Zasady zbierania grzybów.
15. Zachowanie ostrożności w stosunku do zwierząt dziko żyjących, zachowujących się odmiennie niż zwykle.
16. Zasady zachowania w lesie.
17. Znaczenie przyjaźni.
18. Podobieństwo i różnice między ludźmi.
19. Stosunek do niepełnosprawnych.
20. Różne sposoby komunikowania się ludzi, przekazywania informacji, wyrażania uczuć.
21. Zachowanie wobec osób niedosłyszących i niesłyszących.
22. Zachowanie podczas wizyty.
23. Znaczenie współdziałania w zespole.
24. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw.
25. Podział obowiązków w domu.
26. Stosunek starszych dzieci do maluchów.
27. Ocena swojego zachowania i innych.
28. Wyrażanie uczuć wdzięczności, miłości różnymi sposobami.

LISTOPAD / GRUDZIEŃ
29. Zachowanie na cmentarzu.
30. Budzenie dumy narodowej.
31. Zachowanie podczas śpiewania lub słuchania hymnu państwowego.
32. Zasady korzystania z komputera.
33. Właściwe zachowanie kibiców.
34. Znaczenie uprawiania sportu.
35. Znaczenie ruchu dla zdrowia człowieka.
36. Przestrzeganie przepisów gry.
37. Bezpieczeństwo w czasie zabaw z piłką.
38. Stosunek dzieci do zwierząt.
39. Zasady dotyczące oszczędzania wody.
40. Ochrona wód.
41. Wyrażanie uczuć słowami i czynami.
42. Stosunek do osób potrzebujących pomocy.
43. Różne sposoby obdarowywania innych.
44. Sprawianie radości innym.
45. Poszanowanie tradycji związanych ze świętami.

STYCZEŃ / LUTY
46. Poszanowanie tradycji związanych z powitaniem Nowego Roku.
47. Pomoc słabszym.
48. Zachowanie widzów w kinie.
49. Stosunek do dziadków.
50. Stosunek do rodzeństwa.
51. Zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych.
52. Znaczenie życzliwości w stosunkach sąsiedzkich.
53. Pomaganie kolegom w różnych sytuacjach życiowych.

MARZEC / KWIECIEŃ
54. Różne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
55. Ochrona roślin dziko rosnących.
56. Postępowanie dzieci wobec zwierząt dziko żyjących potrzebujących pomocy.
57. Zasady oszczędzania wzroku.
58. Zwyczaje związane z prima aprilis.
59. Znaczenie humoru w życiu codziennym.
60. Zwyczaje ludowe związane ze świętami wielkanocnymi.
61. Tradycje świąt wielkanocnych.
62. Pomoc dzieci w przygotowaniach do świąt.
63. Stosunek uczniów do folkloru.
64. Reagowanie na propozycje i zachowania zagrażające zdrowiu i życiu.
65. Różne sposoby walki ze śmieciami.
66. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.
67. Ochrona wód i powietrza.
68. Znaczenie zieleni w mieście.
69. Bezpieczeństwo ludzi w osiedlach mieszkaniowych.

MAJ / CZERWIEC
70. Poczucie dumy narodowej.
71. Przyjaźń wielką wartością w życiu.
72. Przyjaźń człowieka ze zwierzętami.
73. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami.
74. Obowiązki opiekunów zwierząt.
75. Reagowanie na złe traktowanie zwierząt.
76. Zachowanie bezpieczeństwa podczas badania życia w wodzie.
77. Wywiązywanie się z przydzielonych obowiązków domowych.
78. Różne sposoby wyrażania uczuć miłości i wdzięczności.
79. Przyjaźń z dziećmi całego świata.
80. Znaczenie czytania prasy.
81. Zachowanie w różnych sytuacjach budzących lęk.
82. Zachowanie w środkach transportu publicznego.
83. Zasady zachowania podczas podróży samochodem.
84. Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw oraz w innych sytuacjach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.