X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 587

Test sprawdzajacy z Biblii

Szkoła ponadgimnazjalna


Pytanie 1.

Od jakiego greckiego słowa wywodzi się "Biblia"?

a) "biblion"

b) "Babilon"

c) "bibelos"


Pytanie 2.

W jakich językach został napisany Stary Testament?

a) greckim, aramejskim, hebrajskim

b) łacińskim, polskim, rosyjskim

c) greckim, polskim, hebrajskim


Pytanie 3.

Nazwa pierwszego łacińskiego przekładu Biblii, dokonanego przez świętego Hieronima, to:

a) Wulgata;

b) Septuaginta;

c) Apokalipsa;

d) Biblia Królowej Zofii.


Pytanie 4.

Kto wypowiedział słowa?

"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący."

a) święty Jan;

b) Hiob;

c) święty Paweł;

d) Chrystus.


Pytanie 5.

O której postaci biblijnej mówi zamieszczony poniżej fragment?

"A po tych wydarzeniach Bóg wystawił [go] na próbę. Rzekł do niego:
"Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę".

a) Hiobie;

b) Kainie;

c) Samsonie;

d) Abrahamie.


Pytanie 6.

Judasz, Kain, Barabasz to:

a) biblijni prorocy;

b) biblijni złoczyńcy;

c) postacie starotestamentowe;

d) biblijni patriarchowie.


Pytanie 7.

Ile ksiąg zawiera Stary Testament?

a) 46

b) 20

c) 30


Pytanie 8.

Zwierzęta biblijne:

a) osioł, owca

b) krowa, wróbel

c) koń, owca


Pytanie 9.

Związki frazeologiczne wywodzące się z Biblii to (wskaż odpowiedź w całości poprawną):

a) Sodoma i Gomora, krokodyle łzy, samarytańska przysługa;

b) plagi egipskie, manna z nieba, wdowi grosz;

c) nić żywota, zakazany owoc, dziecko szczęścia;

d) rzeź niewiniątek, od Annasza do Kajfasza, róg obfitości.


Pytanie 10.

W skład trzech cnót ewangelicznych wyliczanych przez św. Pawła wchodzą:

a) wiara, miłość, mądrość,

b) nadzieja, wiara, miłość

c) mądrość, wiedza, miłość,


Pytanie 11.

Apokalipsa to gatunek biblijny opowiadający o:

a) zagładzie życia na Ziemi,

b) wydarzeniach towarzyszących końcowi świata

c) wielkiej kosmicznej zagładzie,


Pytanie 12.

Stary Testament to dzieło autorstwa:

a. nieznanego autora,

b. wielu anonimowych autorów,

c. króla Salomona.


Pytanie 13.

Nowy Testament zawiera ewangelie wg:

a. Marka, Łukasza, Jana, Mateusza

b. Łukasza, Jana, Mateusza, Abrahama

c. Łukasza, Jana, Marka, Hioba


Pytanie 14.

Który z wymienionych języków są pierwotnymi językami Biblii?

a. grecki i aramejski,

b. hebrajski i łacina,

c. łacina i akadyjski.


Pytanie 15.

Według przekazu biblijnego Bóg stworzył w ostatnim dniu stworzenia:

a. zwierzęta i rośliny,

b. niebo i ziemię,

c. Adama i Ewę.


Pytanie 16.

Księga Rodzaju opowiada o:

a) powstaniu świata,

b) ewolucji świata,

c) stworzeniu świata.


Pytanie 17.

Vanitas to inaczej:

a. marność,

b. cnota,

c. władza.


Pytanie 18.

Imię Hioba oznacza człowieka, który:

a. zgrzeszył przeciw Bogu,

b. został wystawiony przez Boga na próbę,

c. cierpiał za innych.


Pytanie 19.

Autorem łacińskiego przekładu Biblii jest:

a) królowa Zofia,

b) święty Hieronim,

c) Jakub Wujek.


Pytanie 20.

Uosobieniem nawróconego grzesznika w Biblii jest:

a) Kain

b) Adam

c) Kohelet

d) syn marnotrawny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.