X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 508

Katecheza dla klasy II - Zmartwychwstały Chrystus przemienia życie

Gimnazjum

Cele katechezy:

katechizowany:
• rozumie, zapamiętuje, prawdę, że Jezus nas przemienia,
• jest uwrażliwiony na potrzebę czerpania od Jezusa mocy do przemiany swego życia,
• kształtuje umiejętność zakresie standardu korzystania z tekstu kultury (analiza) i tworzenia tekstu kultury (SMS, e - mail)
• ćwiczy umiejętność współpracy w zespole i prezentacji wyników pracy
• potrafi wskazać sposoby zastosowania poznanych prawd w życiu

zastosowane metody i środki dydaktyczne:
• praca z podręcznikiem, analiza tekstu biblijnego (Łk 24, 28 – 35)
tworzenie SMS – u lub e – mail - a, prezentacja pracy, rozmowa nauczająca
• Pismo Święte, podręcznik, ilustracje biblijne, instrukcja do pracy grupowej, pytania do analizy tekstu.

Forma pracy
• indywidualna, grupowa

Przebieg katechezy
1. Wezwanie Ducha Świętego.
2. Powtórka
3. Wprowadzenie
• nawiązanie do sytuacji egzystencjalnej uczniów
• parafraza tekstu biblijnego (Łk 24, 13 – 27)
• tworzenie I części schematu na tablicy

4. Aktywizacja – praca grupowa
• analiza tekstu
• tworzenie tekstu kultury

5. Oczekiwane efekty pracy: SMS zawierający najważniejsze przesłanie
spotkania z Jezusem w drodze do Emaus. ( Łamał chleb, rozpoznaliśmy
Jezusa, Jezus żyje, napełnił nas radością, spotkaj się z Nim, On Ci
pomoże)
• tworzenie II części schematu na tablicy

6. Puenta
Który moment spotkania z Jezusem był najważniejszy? Dlaczego?
Co poradziliście Krysi? Jakie przesłanie niesie ta historia?

7. Myśli do podsumowania:
Jezus Zmartwychwstały pragnie każdego z nas przemienić. Tak jak uczniom w drodze do Emaus pocieszyć we wszystkich naszych utrapieniach. Daje nam pokój serca i radość. Tę radość, pokój i pocieszenie niesiemy innym ludziom, którzy są smutni, przygnębieni, przygniecieni problemami. Zachęcamy ich do spotkania z Jezusem w Słowie Bożym i Eucharystii.
8. Modlitwa końcowa

Załączniki:
Instrukcja do zadań grupowych:
1. Wybierzcie lidera grupy, który przydzieli każdemu zadanie:
a. Określenie przyczyny przygnębienia Krysi
b. Dokonanie analizy tekstu przy pomocy podanych pytań
c. Tworzenie SMS – u ( w treści odwołać się do analizy tekstu )
d. prezentacja pracy na forum klasy
2. Wykonujcie polecenia swojego lidera
3. Zadanie wykonajcie w ciągu 10 min.

Pytania do analizy tekstu
1. O co uczniowie prosili Wędrowca?
2. W jakim znaku rozpoznali w nieznajomym Jezusa?
3. Jaką prawdę odkryli w czasie posiłku?
4. Jakiego uczucia doświadczyli uczniowie po spotkaniu z Jezusem?
5. Czego Jezus dokonał w ich życiu?
6. Gdybyście byli na miejscu uczniów, co byłoby dla was najważniejszym w
spotkaniu z Jezusem? Napiszcie o tym w SMS- sie do Krysi.

Schemat – zapis na tablicy; notatka do zeszytu ucznia
wysłany jako załącznik e-mail

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.