X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5864

Program zajęć koła tanecznego dla klas I - III

Program własny

Tytuł programu: „Zatańczmy razem”

Wstęp
Gdy tańczymy, wyrażamy swoje uczucia, odzyskujemy poczucie swobody, tworzymy własne kompozycje ruchowe.
Taniec znany był człowiekowi już od początków cywilizacji. Używając własnych rytmów, dźwięków wokalnych i dostępnych instrumentów perkusyjnych, człowiek pierwotny tańczył, aby wyrazić strach, radość, złość oraz pozbyć się napięcia z nimi związanego.
Zgodnie z definicją zamieszczoną w Encyklopedii Popularnej PWN taniec jest „rodzajem sztuki polegającym na odpowiednim układzie następujących po sobie ruchów ciała, powiązanych rytmicznie z towarzysząca im muzyką”.
Na przestrzeni wieków w sztuce tanecznej wyłoniło się kilka kierunków. Są to m. in. :
• balet –taniec klasyczny, najstarszy z kierunków tańca scenicznego i widowiskowego
• taniec wyrazisty - kreatywny
• taniec nowoczesny
• taniec ludowy (regionalny, narodowy )
• widowisko taneczne (pantomima, tańce historyczne, masowe pokazy taneczne)
• taniec estradowy (rewiowy, kabaretowy, step)
• taniec towarzyski (standardowy, latynoamerykański, dyskotekowy )
• taniec sportowy (rock and roll , disco, hip hop)
Każdy, przez całe swoje życie, chce tańczyć, ponieważ taniec jest ekspresją samego siebie. Dzieci , gdy słyszą muzykę , chętnie skaczą i obracają się. Wykonują ruchy tak, jak potrafią i jak je czują. Zabawy ruchowe przy muzyce, a zwłaszcza taniec oddziaływują na wszechstronny rozwój dzieci, tj.: rozwój motoryczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny, moralny. Wpływają tym samym na osiąganie sukcesów szklonych. Pełnią też rolę terapeutyczną.

Cele główne
1. Ukazanie zasadności kształtowania poczucia rytmu, harmonii ruchu, rozwijania uzdolnień tanecznych oraz wrażliwości na piękno.
2. Stworzenie dzieciom możliwości do twórczego wyrażania siebie oraz odtwórczej ekspresji ruchowej.

Cele szczegółowe
1. Zaspokajanie naturalnej potrzeby aktywności ruchowej.
2. Kształtowanie koordynacji przestrzenno- ruchowej oraz estetyki ruchu.
3. Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.
4. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby oraz więzi emocjonalnej z rówieśnikami.
5. Kształtowanie właściwego stosunku do negatywnych i pozytywnych emocji.
6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej .
7. Popularyzacja tańców narodowych, ludowych, nowoczesnych, jogi.
8. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień muzycznych i postawy twórczej.
9. Kształtowanie odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej.
10. Aktywny udział w życiu szkoły.

Formy i metody pracy
1. Gry i ćwiczenia ruchowe, rozluźniające i koncentrujące uwagę.
2. Zabawy ze śpiewem integrujące grupę.
3. Ekspresja ruchowa grupowa i indywidualna przy muzyce.
4. Ćwiczenia oddechowe.
5. Relaksacja.
6. Tańce integracyjne.
7. Tańce narodowe, ludowe, nowoczesne.

Procedury osiągania celów
1. Obecność i systematyczna praca na zajęciach.
2. Uczestnictwo w grach i zabawach grupowych.
3. Staranne wykonywanie wszelkich ćwiczeń.
4. Nauka układów tanecznych według schematu:
a) wysłuchanie utworu muzycznego oraz krótkiej informacji o tańcu
b) nauka tańca:
- zaprezentowanie oraz objaśnienie podstawowych kroków i figur przez nauczyciela
- nauka kolejnych kroków w wolnym tempie
- łączenie kroków i figur w wolnym tempie
- łączenie kroków i figur w tempie właściwym dla danego tańca
-nauka całego układu tanecznego przy muzyce
- utrwalenie poznanego układu tanecznego
5. Prezentowanie zdobytych umiejętności przed publicznością podczas uroczystości szkolnych, klasowych oraz na imprezach środowiskowych.

Przewidywane osiągnięcia
Uczeń :
- rozwija swoje zdolności i zainteresowania
- jest wrażliwy na piękno utworów muzycznych i potrafi czerpać z nich korzyści
- wie, jak prowadzić aktywny i zdrowy styl życia
- potrafi panować nad emocjami
- wierzy we własne siły i możliwości twórcze
- odczuwa radość ze swej ekspresji ruchowej
- potrafi poruszać się zgodnie z rytmem
- chętnie uczestniczy w zabawach i próbach
- umie słuchać innych
- odtwarza kroki i figury składające się na dany taniec
- współdziała w zespole w celu osiągnięcia zbiorowego sukcesu
- aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska
- radzi sobie z tremą związaną z występami publicznymi

Inne informacje dotyczące realizacji programu

Program kółka tanecznego jest przeznaczony dla uczniów klas młodszych, którzy lubią zabawę przy muzyce oraz taniec. Dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci oraz szkoły. Osoba prowadząca zajęcia dokonuje naboru chętnych przekazując ustne informacje uczniom i ich nauczycielom oraz wieszając plakat na tablicy ogłoszeń. Planowana liczebność grupy wynosi około 20 osób. Realizacja zadań odbywa się w ciągu całego roku szkolnego od września do czerwca, raz w tygodniu, po lekcjach. Spotkania są prowadzone w sali lekcyjnej. Uczestnicy kółka mogą kontynuować zajęcia w ciągu kolejnych dwóch lat, aż do ukończenia pierwszego etapu nauki szkolnej. Istnieje możliwość dopisywania nowych uczniów od września.
Przed rozpoczęciem każdego spotkania prowadzący musi zadbać o bezpieczeństwo dzieci, a więc odstawić na bok krzesła i ławeczki, aby zostawić wolny środek sali. Do ćwiczeń i tańców dzieciom potrzebne są lekkie buty zmienne (ciepłe skarpety do wybranych zabaw) oraz przewiewne podkoszulki i wygodne spodnie. W czasie improwizacji ruchowych uczniowie wykorzystują proste rekwizyty, np.: wachlarze, przedmioty codziennego użytku. Prowadzący bierze czynny udział w prezentacji zabaw, ćwiczeń i tańców. W sytuacji, gdy ilość dzieci jest nieparzysta, wówczas nauczyciel partneruje jednemu z nich.
Do występu należy przygotować kostiumy. Powinny być proste, ale w miarę jednolite, aby tworzyły zgraną całość. Wystarczą jednokolorowe bluzeczki, np. białe lub czarne, w zależności od charakteru tańca. Strój uzupełniają barwne spódniczki lub chusty. Głowy również mogą być jednolicie ozdobione, np. warkoczykami, kwiatkami, wiankami lub opaskami. Bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w przygotowaniach do występu.
Opiekun grupy powinien znajdować się w zasięgu wzroku tancerzy, aby dodawać im otuchy i w razie potrzeby dać sygnał do rozpoczęcia tańca. W razie pomyłki nie należy przerywać występu, aby nie wprowadzać zamieszania. Pokaz taneczny trzeba traktować przede wszystkim jako dobrą zabawę.

Ewaluacja programu

Skuteczność i jakość wykonywanych zadań są poddawane ustnej ocenie na każdych zajęciach. Nauczyciel indywidualnie i grupowo informuje dzieci o ich postępach i mocnych stronach. Powinna to być ocena, która pozwoli uwierzyć każdemu dziecku we własne siły, ale też uświadomić nad czym należy jeszcze popracować. Na zakończenie każdego spotkania prowadzący pyta, co najbardziej podobało się dzieciom. Pozwala mu to zorientować się, które formy i metody są atrakcyjne i pożyteczne dla dzieci.
Najlepszym sprawdzianem dla uczestników kółka tanecznego jest publiczny występ, z którym trzeba się zmierzyć. Brawa widzów są zawsze wyrazem uznania dla trudu włożonego przez zespół w osiągnięcie sukcesu.
Na koniec roku szkolnego przewidziane jest przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród rodziców i dzieci. W ten sposób mogą wyrazić swoją opinię na temat zajęć tanecznych.

Ankieta dla rodzica

Ankieta jest anonimowa. Proszę wybrać i podkreślić właściwe państwa zdaniem odpowiedzi.
1. Jak często uczęszcza Pani (Pan) z dzieckiem na różne imprezy muzyczne (np. występy taneczne , koncerty) ?
a) bardzo często, czyli ...................................
b) czasem, czyli ........................................
b) wcale, bo........................................
2. Jak Pani (Pana) dziecko spędza wolny czas?
a) czyta
b) słucha muzyki
c) tańczy
d) ogląda telewizję, gra na komputerze
e) uprawia sport
f) inne : ........................................
3. Jak Pani (Pana) dziecko zachowuje się w sytuacjach stresowych?
a) płacze
b) krzyczy
c) zamyka się w sobie
d) szuka pomocy u rodziców
e) inne: .........................
4. Czy Pani (pana) dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia taneczne organizowane w szkole?
a) tak
b) nie
5.Które formy zajęć przy muzyce pani (pana) dziecko lubi najbardziej?
a) zabawy grupowe
b) tańce
c) improwizacje ruchowe
d) nie wiem
6. Czy Pani (Pana) dziecko denerwuje się przed występem
publicznym ?
a) trochę
b) bardzo
c) nie
7. Jak Pani (Pana) dziecko zachowuje się po występie ?
a) jest zadowolone
b) chętnie dzieli się wrażeniami
c) nic nie mówi
d) inne : ........................................
8. Jakie zmiany w zachowaniu dziecka zauważył (a) Pani (Pan) po jego udziale w zajęciach tanecznych ?
a) jest pewniejsze siebie
b) jest sprawniejsze ruchowo
c) jest bardziej otwarte
d) inne : ........................................
e) żadne
9. Czy chętnie pomaga Pani (Pan) nauczycielowi w przygotowaniu stroju na występ taneczny swego dziecka ?
a) tak
b) nie
10. Czy zajęcia ruchowe przy muzyce mogą Pani (Pana) zdaniem pozytywnie wpływać na rozwój dziecka?
a) tak
b) nie
c) nie wiem Dziękuję

Ankieta dla ucznia

Przeczytaj pytania i wybierz odpowiedzi.
1. Czy chętnie uczestniczyłeś (aś) w zajęciach kółka tanecznego?
a) tak
b) nie
c) obojętnie
2. Jak oceniasz Swoje umiejętności taneczne ?
a) poprawiły się
b) nie zmieniły się
c) nie wiem
3. Co najbardziej podobało Ci się na zajęciach?
a) zabawy i ćwiczenia ruchowe
b) tańce grupowe
c) ćwiczenia relaksacyjne
d) improwizacje ruchowe przy muzyce
e) inne: .......................................
4. Czy chcesz uczęszczać jeszcze na podobne zajęcia?
a) tak
b) nie
c) nie wiem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.