X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 578
Przesłano:

Program działań Szkolnej Kasy Oszczędności (SKO) w Szkole Podstawowej w Pęzinie

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Program przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej. Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności kierowana jest przez opiekuna, którym jest nauczyciel zatrudniony w danej szkole. W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie. Zwycięzcy w konkursach, quizach i turniejach otrzymują nagrody fundowane przez SKO lub bank sprawujący patronat nad daną Szkolną Kasą Oszczędności.

Warto rozbudzić wśród uczniów potrzebę oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi.


II. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

- kształtowanie wśród uczniów nawyku- systematycznego oszczędzania,

- racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,

- podejmowania inicjatyw zmierzających do ochrony naturalnego środowiska,

- wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów,

- kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy,

- popularyzacja wiedzy o działalności banków,

- przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,

- pozyskiwanie uczniów jako potencjalnych klientów,

- doskonalenie umiejętności redagowania tekstów,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- wzbogacanie słownictwa ucznia,

- rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności za podejmowane wspólne działania.


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. Decyzja członków Rady Pedagogicznej o utworzeniu przy Samorządzie Uczniowskim Szkolnej Kasy Oszczędności.

2. Powołanie opiekuna SKO spośród nauczycieli.

3. Zgłoszenie szkoły do konkursu "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO".

4. Utworzenie Zespołów Finansowych i sekcji informacyjno - dekoracyjnej.

5. Przydzielenie obowiązków sekcji i zespołom.

6. Podpisanie umowy RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO dla SKO z Bankiem PKO..

7. Opracowanie Planu Pracy SKO na DANY rok szkolny.

8. Opracowanie Regulaminu Działania Szkolnej Kasy Oszczędności oraz zadań i obowiązków opiekuna SKO.

9. Powołanie Zespołu Redakcyjnego GAZETKI I KRONIKI SKO.

10. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, quizów, zbiórek surowców wtórnych, imprez ogólnoszkolnych.

11. Zorganizowanie międzyklasowego współzawodnictwa.

12. Sprawozdanie z udziału w konkursie "Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym"


FORMY PRACY Z UCZNIEM

Wydawanie książeczek SKO i prowadzenie ewidencji.

Dokonywanie wpłat i wypłat na książeczki SKO.

Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, quizów i turniejów.

Przygotowanie inscenizacji o oszczędzaniu.

Udział w konkursie pozaszkolnym.

Organizowanie i przeprowadzanie zbiórek surowców wtórnych.

Komponowanie szaty graficznej kroniki SKO.

Redagowanie tekstów własnych.

Wykonywanie comiesięcznych zestawień.

Wyszukiwanie informacji w Internecie i innych źródłach.


PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:

- zdobywa wiedzę o bankowości,

- uczy się przedsiębiorczości,

- bierze udział w konkursach, quizach, turniejach

- dokonuje selekcji zgromadzonych materiałów,

- potrafi wykonać zestawienia wykorzystując komputer,

- znajduje w Internecie innych źródłach informacje na temat bankowości, historii pieniądza i inne.

- zdobywa umiejętności redakcyjne.


UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem PKO w STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. "Posiadaczem" rachunku oszczędnościowego szkolnej kasy Oszczędności jest opiekun, który dokonuje wpłat i wypłat na zbiorczą książeczkę SKO. Kwota gromadzona w banku przez członków SKO jest oprocentowana. Pieniądze pozyskane z oprocentowania rachunku mogą być przeznaczone na przykład na nagrody dla członków SKO w konkursach, quizach, turniejach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.