X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 556
Przesłano:

Scenariusz konkursu "Bądź bezpieczny na drodze"

Powitanie uczestników turnieju, gości i kibiców.

Przedstawienie komisji turniejowej i drużyn.

Zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami regulaminu.Przebieg turnieju:


1. W części teoretycznej uczniowie z poszczególnych poziomów wykonują zadania, bądź opowiadają na pytanie dostosowane do realizowanych treści programowych.

2. Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie lub przedstawieniem wykonanego zadania, uczestnik otrzymuje czas na zastanowienie się około 1 – 2 minut.

3. Za każdą prawidłową odpowiedź lub prawidłowo wykonane zadanie zespoły otrzymują 2 punkty.

4. Przed każdym etapem części teoretycznej odbywają się konkurencje sprawnościowe, w których biorą udział drużyny sportowe.

5. Kolejność zajmowanych miejsc w konkurencjach sportowych uprawnia zespoły do losowania pytań.

6. W części sprawnościowej, zespoły zdobywają tzw. „małe punkty”, które są sumowane oddzielnie. Po zakończeniu zmagań w części teoretycznej, do ogólnej punktacji dopisywane są punkty za część sprawnościową, uzależnione od zdobytego miejsca. Na przykład zespół, który w części sprawnościowej zajął I miejsce do ogólnej punktacji otrzymuje 5 punktów, za II miejsce 4 punkty, itd.Uczestnicy


W konkursie biorą udział 5 – osobowe zespoły z poszczególnych klas (w zespole po 1 osobie z poziomów 0 – III) oraz 10 – osobowe drużyny sportowe (w drużynie po 2 osoby z poziomów 0 – III)Zasady wyłaniania laureatów oraz praca komisji1. W skład komisji wchodzą: zaproszeni przedstawiciele z policji, dyrektor szkoły, wychowawcy klas.

2. W trudnych sytuacjach, np. niezrozumieniu przez zespół pytania, osoba prowadząca może zadać pytania dodatkowe. Wówczas o przyznaniu punktów decyduje komisja, której nadrzędnym zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz rozstrzyganie sytuacji sportowych.

3. Po podliczeniu punktacji, ustalona zostaje kolejność zajętych przez zespoły miejsc.

4. Każda uczestnik konkursu otrzymuje drobne upominki.Zadania konkursowe


1. Po czym jeżdżą autobusy, samochody i rowery ?

2. Co musisz zrobić, gdy przed przejściem pali się na sygnalizatorze czerwone światło?

3. Którą stroną idziemy, gdy poruszamy się na drodze bez chodnika?

4. Jakie znasz rodzaje znaków drogowych?

5. Jak inaczej nazywamy przejście dla pieszych ?

6. Podaj 5 zasad przechodzenia przez jezdnię.

7. Co oznacza światło zielone ?

8. W kostiumiku czarno-białym w ZOO ją zobaczyć możesz. Przejść przez jezdnię ci pomoże.

9. Kierownica, siodełko, dwa pedały. Świetnie! To jest twój pojazd wspaniały.

10. Ma aż troje oczu, przechodniom pomaga, swoim żółtym okiem daje znak
,,Uwaga!’’. Gdy czerwone świeci – Stop! Nie idź naprzeciw. Zielone zapali- ,,Idź na drugą stronę”

11. Stoi przy drodze, ma jedną nogę i pokazuje podróżnym drogę.

12. W białej czapce na ulicy stoi ważną jest osobą. Wszyscy słuchać go muszą, gdy kieruje ruchem.

13. Podaj numer alarmowy Policji.

14. W co powinien być wyposażony rowerzysta ?

15. Jakie kształty mają znaki drogowe ?

16. Grupa otrzymuje w kopercie rozsypankę – pocięty znak drogowy. Zadanie polega na ułożeniu z rozsypanki znaku oraz podpisanie go.

17. Grupa otrzymuje ilustrację, która przedstawia sytuację, jaka nie powinna się zdarzyć- dzieci muszą wytłumaczyć jakie powinno być właściwe zachowanie.

18. Grupa otrzymuje sygnalizator z nie pomalowanymi kołami. Należy pomalować koła na sygnalizatorze, tak jak wyglądają w rzeczywistości.


19. Co to jest? (pokaz znaczka odblaskowego) Dlaczego powinno się nosić znaczki odblaskowe?Po podsumowaniu punktacji następuje wręczenie upominków poszczególnym drużynom.

Uczniowie na zakończenie konkursu mogą zaśpiewać piosenkę na temat bezpieczeństwa na drodze.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.