X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5684

Poznajemy zwyczaje świąteczne. Utrwalenie wiadomości o przymiotniku. Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w klasie IIa

Prowadząca: mgr Bożena Smolarz
Krąg tematyczny: Zbliża się Boże Narodzenie
Temat dnia: Poznajemy zwyczaje świąteczne. Utrwalenie wiadomości o przymiotniku.

Cele ogólne:
- kultywowanie polskich tradycji związanych z Bożym Narodzeniem
- kształtowanie nawyku poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie
- bogacenie słownictwa

Cele operacyjne:
uczeń:
-czyta cicho ze zrozumieniem
-wypowiada się na temat zwyczajów świątecznych
-przeżywa emocjonalnie atmosferę towarzyszącą Wigilii
-odczuwa przywiązanie do tradycji
-bierze aktywny udział w układaniu zwyczajów bożonarodzeniowych według ich ważności
-poprawnie uzupełnia zdania z lukami
-dobiera przymiotniki do rzeczowników
-sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 30
-potrafi śpiewać kolędy

Metody: pogadanka, praca z tekstem, dyskusja, praktycznego działania, aktywizująca.

Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: rozsypanka literowa, wiersz, płyta z kolędą, karta pracy : „piramida priorytetów”, uzupełnianka wyrazowa.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie gości
2. Wprowadzenie – rozmowa z dziećmi o nastrojach ostatnich dni przedświątecznych ( co się dzieje w tych dniach w domach, na ulicach?).(pośpiech, zakupy, duży ruch, gotowanie, pieczenie sprzątanie).
3. Wprowadzenie do tematu - rozsypanka literowa – „Zwyczaje bożonarodzeniowe”. Wyjaśnienie słownictwa – „zwyczaj”- odczytanie przez ucznia informacji z encyklopedii.
4. Zwyczaje świąteczne w polskich domach: - swobodne wypowiedzi. Zapisanie na tablicy i do zeszytów nazw zwyczajów świątecznych.
5. Ciche czytanie ze zrozumieniem wiersza pt. „Wigilia to...”.
- Określcie mi jaki nastrój panuje w tym wierszu?
- O czym przypominają Wam Święta Bożego Narodzenia?
- Gdzie najczęściej spędzacie Wigilię?
6. Przerwa śródlekcyjna - kolęda
7. Układanie „piramidy priorytetów” w kształcie drzewka świątecznego – choinki ( praca w grupach) – karta pracy nr 1.
(Nauczyciel przygotowuje kartoniki z nazwami zwyczajów bożonarodzeniowych. Po przeprowadzeniu dyskusji uczniowi ustalają w grupach, który zwyczaj jest najważniejszy, który mniej ważny, a który jest tylko „osłodą” świąt. Następnie naklejają kartoniki na choinkę tak, aby tworzyły piramidkę. U jej podstawy powinny się znaleźć zwyczaje najmniej ważne.
8. Określenie nastroju towarzyszącego świętom – przypomnienie wiadomości o przymiotniku. Dobieranie przymiotników do rzeczowników.
Zabawa – nauczyciel mówi rzeczownik związany ze świętami, uczniowie dodają określający go przymiotnik.
9. Samodzielne uzupełnianie zdań związanych ze świętami – praca zróżnicowana – karta pracy nr 2. Wklejenie zdań do zeszytów.
10. Podsumowanie.
11. Ocena aktywności uczniów na zajęciach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.