X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5676

Program koła artystycznego "Kuźnia pomysłów"

„Sztuka pozwala dotknąć tego, co niedotykalne.
Zmierzyć się z tym, co niemierzalne .
Zobaczyć to, co ukryte głęboko w nas...”

Dagmara Kobylińska
Aleksandra Pietkiewicz

Prabuty 2009

Spis treści

1.Wstęp- ogólna charakterystyka programu.
2.Cele programu.
3.Procedury osiągania celów.
4.Metody, formy i techniki pracy.
5.Rodzaje działalności plastycznej.
6.Oczekiwane efekty pracy.
7.Zadania szkoły.
8.Pomiar osiągnięć.
9.Ewaluacja realizacji programu.
10.Tematyka zajęć.

1. Wstęp

Inspiracją do podjęcia się prowadzenia koła artystycznego było dziecko i wszystko co z nim , wokół niego i w nim samym dokonuje się w trakcie jego rozwoju. Sztuka plastyczna jest nieoceniona w tym względzie. Daje możliwość wyzwolenia w człowieku tego co ukryte, niedostępne. Pozwala odkryć świat, spełnić się, dopowiedzieć to, czego słowem nie można...
Dzieci są wspaniałymi twórcami. Tkwi w nich niezmącona energia, chęć wyrazu i pragnienie tworzenia. Potrafią „przelewać” siebie, swoje nastroje i pragnienia w rzeczy, które tworzą. Wystarczy tylko stworzyć im odpowiednie warunki, czasem podpowiedzieć, ukierunkować.
Celem nadrzędnym jaki został wyznaczony jest nauczenie dzieci czerpania radości z tworzenia, i aktywności plastycznej. Różnorodność w kwestii tematyki, jak i stosowanych technik pracy ma pozwolić każdemu dziecku odnaleźć coś dla siebie i poczuć, że jest twórcą.
Bazując na wcześniejszych doświadczeniach w prowadzeniu tego typu zajęć, chciałybyśmy aby były one zachętą również dla uczniów niepełnosprawnych. Z tą właśnie myślą tworzyłyśmy ten program. Zgodnie z przekonaniem, że sztuka przełamuje wszelkie bariery.
Udział w zajęciach jest dobrowolny i odbywa się na zasadzie dostępności.
W przypadku większej liczby dzieci (powyżej 15) przewiduje się zorganizowanie drugiej odrębnej grupy. Zbyt duża liczba uczniów uniemożliwiałaby bowiem zrealizowanie wyznaczonych celów.

2. Cele programu

Cele ogólne:
Wszechstronny rozwój dziecka poprzez działalność plastyczną.
Rozwijanie pomysłowości i oryginalności dziecka podczas wykonywania prac.

Cele szczegółowe:

Rozwój możliwości twórczych dziecka w wyniku różnorodnych działań plastycznych i szerokiej gamie stosowanych technik.
Rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i ciekawości poznawczej.
Rozwijanie zdolności manualnych i percepcyjnych.
Umożliwienie wyrażania siebie, swoich uczuć, i stanów emocjonalnych poprzez ekspresję plastyczną.
Rozbudzanie naturalnej wrażliwości na piękno otaczającego świata.
Podniesienie poczucia własnej wartości poprzez własną twórczość.
Kształtowanie twórczego podejścia do zadań i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.
Wdrażanie do pracy zespołowej i indywidualnej.
Integracja z osobami niepełnosprawnymi.
Umacnianie w dziecku poczucia życzliwości i akceptacji.
Rozwijanie empatii.
Kształtowanie odpowiedzialności za działania własne i zespołowe.
Wprowadzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia.
Wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów.
Poznanie różnorodnych technik plastycznych, umiejętność łączenia ich w swojej pracy.
Rozwijanie umiejętności planowania działań.
Zdobywanie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych.
Doskonalenie umiejętności obserwacji piękna w przyrodzie.
Kształtowanie umiejętności samooceny.

3. Procedury osiągania celów
Stosowanie rozmaitych technik plastycznych.
Przygotowywanie upominków na rożne okazje.
Dekoracje na uroczystości i przedstawienia.
Udział w konkursach.

4.Metody, formy i techniki pracy

METODY PRACY
eksponujące
poszukujące
praktycznego działania
origami
podające
metody twórcze
metody odtwórcze
zabaw dydaktycznych
konkursów
warsztatów plastycznych

Metody te pozwolą dzieciom na zdobycie nowych wiadomości i umiejętności w sposób łatwy, a jednocześnie zmotywują je do działania. Zaspokoją ich potrzeby, rozwiną indywidualne zainteresowania i zdolności.

FORMY PRACY
praca indywidualna
praca grupowa
zajęcia w plenerze

TECHNIKI PRACY
malarstwo farbami plakatowymi, akwarelami, witrażowymi, akrylowymi
rysunek kredkami, pastelami olejnymi, suchymi, ołówkiem, węglem
formy rzeźbiarskie- modelina,masa solna, plastelina

5. Rodzaje działalności plastycznej

malowanie farbami plakatowymi, akrylowymi, emulsją
malowanie na szkle farbami witrażowymi, pastą
malowanie techniką „mokre na mokrym”
malowanie nitką
collage, frotaż
rysunek węglem, pastelami olejnymi, suchymi, ołówkiem, kredkami
wydzieranki, wycinanki serwetkowe
lepienie z masy solnej, plasteliny, gliny
odlewy gipsowe; ramki, świeczniki, obrazki itp.
prace z papieru, origami płaskie i przestrzenne
wyklejanki z materiałów, sznurka, wełny, waty
oklejanie szklanych i plastikowych butelek, słoiczków z motywami z serwetek papierowych
prace przestrzenne z wykorzystaniem naturalnych materiałów: konary drzew, korzenie, liście, nasiona, muszle, korale, suszone owoce itp.
kompozycje z wykorzystaniem suszonych ziół, liści, kwiatów i innych naturalnych elementów zdobniczych
ozdabianie różnymi technikami donic
obrazki i kompozycje na płytkach ceramicznych

6. Oczekiwane efekty pracy

W wyniku realizowanych zadań programu uczeń potrafi:
poprzez środki plastyczne wyrażać zjawiska otaczającego świata, przyrody
odzwierciedlać plastycznie opisy słowne bądź muzyczne
wykorzystywać różnorodność materiałów naturalnych w pracach plastycznych
samodzielnie zaprojektować i wykonać różnorodne prace
dostrzegać walory estetyczne i stosować je w pracy
operować podstawowymi technikami malarskimi
współpracować w grupie, być tolerancyjnymi wobec innych

7. Zadania szkoły

Promowanie uczniów w tym głównie uczniów niepełnosprawnych w szkole, gminie, powiecie.
Stworzenie dzieciom warunków do indywidualnego tempa pracy.
Udostępnienie wszystkim uczniom materiałów do pracy.
Ekspozycja prac uczniów w szkole.
Umożliwienie kontaktu uczestników koła z lokalnymi artystami.
Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki.

8.Pomiar osiągnięć
Ocena prac, które dzieci wykonują na zajęciach koła jest bardzo istotna. Dlatego za ważne postawiłyśmy sobie zadanie dokonania za każdym razem analizy i omówienia prac dzieci. Każde z nich będzie miało również szanse wypowiedzenia się na temat swojej pracy. Wszyscy uczestnicy będą mogli oglądać wykonane przez innych prace na bieżąco. Będą mogli komentować, zadawać pytania a także oceniać. Celem wspólnego omawiania prac jest przygotowanie dzieci do samodzielnego myślenia. Przy wspólnej ocenie uwaga dzieci zostanie skierowana w kierunku stopnia realizacji postawionych celów, oryginalności wykonania zadania plastycznego oraz na ogólny artystyczny wyraz wytworu plastycznego.
Oceną będzie pochwała słowna nauczyciela, a w wypadku konkursów czy warsztatów będą to dyplomy i listy pochwalne dla uczestników.

9. Ewaluacja realizacji programu

Efektem całorocznej pracy dzieci będzie prezentacja zdobytych umiejętności i wiadomości w różnych formach:
systematyczne wystawy prac plastycznych;
szkolne i międzyszkolne konkursy plastyczne;
Do przeprowadzenia ewaluacji posłużymy się:
opinią uczestników koła i ich rodziców w postaci ankiety badającej stopień ich zadowolenia z przeprowadzonych zajęć;
analizą osiągnięć grupy i osiągnięć indywidualnych;
dyskusją z grupą w zajęciach podsumowujących, co się udało, a czego nie udało się zrealizować i dlaczego;
wymiana spostrzeżeń z nauczycielami, dziećmi i rodzicami na temat działalności koła oraz jego wpływu na rozwój wrażliwości i umiejętności plastycznych dzieci;
wspólna z dyrekcją szkoły analiza wpływu zajęć na podniesienie poziomu i jakości kształcenia dzieci w szkole.

TEMATYKA ZAJĘĆ KOŁA ARTYSTYCZNEGO
(tematy do wyboru przez nauczyciela)

JESIEŃ
1)Wakacyjny collage z wykorzystaniem wakacyjnych skarbów.
2) Jesienny pejzaż – rysunek farbami na podstawie czytanego fragmentu opisu jesiennej przyrody.
3)Kapelusz z kłosów pszenicy- wspomnienie lata.
4)Podstawka pod talerz- praca wykonana z trawy.
5)Obraz z klipsem do papieru- wspomnienia z wakacji.
6)Morskie ubranka- praca z wykorzystaniem muszli.
7)Słoik z piaskiem i kolorową kredą- magiczna ozdoba do pokoju.
8)Kosmonauta- ruchoma rzeźba z drutu i plasteliny.
9)Oryginalna ramka z lusterkiem- zdobienie plasteliną.
10)Projektowanie karty na „Dzień Nauczyciela” z wykorzystaniem różnorodnych materiałów zdobniczych.
11)Obrazki na Dzień Nauczyciela- ozdabianie metodą de coupage.
12)Las i jego mieszkańcy- kompozycja jesienna. Wykonywanie kasztanowych ludzików i innych stworków z darów jesieni.
13)Pudełko na ołówki „Jesienna sowa”- z wykorzystaniem kolorowego papieru i papierowych rolek.
14)„Jesienne jeże”- projektowanie i wykonanie zwierzątek z liści dębu, kasztanów, sznurka i kolorowego papieru.
15)„Drzewa w czterech porach roku”- praca wykonana pastelami.
16)„Płacząca jesień”- kompozycje jesienne malowane farbami na szkle.
17)Zakładki do książek „Jesienne stworki”- wykorzystanie szablonów jesiennych ludzików.
18) Zwierzęta z suszonych liści- collage.
19)Jesienne ozdoby okienne- dekoracje okien, holów szkolnych itp.
20) Róże z jesiennych liści- nauka składania liści, układanie jesiennych bukietów, lakierowanie
21)„W blasku świecy”- szkic węglem.
22)Duszek- praca wykonana z prasowanej tektury.
23)Ptaszysko- wykonanie cudaka z użyciem drutu, gazet i kolorowego papieru.
24)Ozdobna miseczka na owoce- praca wykonana z gazet i kleju do tapet.
25)Żółw- zwierzak z opakowania po jajkach i gazet.
26)„Wełniaczek”- przyjemna maskotka na długie jesienne wieczory.
27)Gąsienica- mięciutka maskotka- przytulanka.
28)Oryginalne wazoniki z dyni.
29)Grający korzeń- łączenie luźnych elementów sznurkiem.
30)Pocztówki z darów jesieni- układanie i przyklejanie drobnych elementów na kartonie.
31)Mrówka- kasztanowy cudak.
32)Morski obraz- praca wykonana na bazie styropianowej tacki.
33)Sympatyczna krówka z kartonu po mleku.
34)Pieczątki ze styropianu- początkiem wesołej zabawy.
35)Wesoły obrazek z pinezek i korka.
36)Pojemnik na spinacze- praca z gliny.
37)Drewniany krajobraz- praca wykonana z drewnianych arkuszy.
38)Kaczka- bujaczka- praca z korka i drewna.


ZIMA

1)Kolorowe pudełka na prezenty- prace wykonane za pomocą kolorowego brystolu i kleju.
2)Zaproszenie- praca wykonana w programie graficznym paint.
3)Las zimą- praca wykonana techniką łączoną.
4)Świece świąteczne- wykonanie świec z przetopionego wosku, ozdabianie ich dowolną techniką.
5)Bożonarodzeniowe anioły- prace na elementach drewnianych, przy wykorzystaniu farb i elementów zdobniczych.
6)Kartki świąteczne wykonane techniką dowolną przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów.
7)Wykonanie ozdób świątecznych z różnorodnych materiałów:
* aniołki na choinkę z serwetek papierowych
* mikołajki z czerwonego brystolu
* bombki z folii aluminiowej
* łańcuch z kolorowych opakowań po słodyczach
* anioł z masy solnej
8)Zima pastą malowana- obrazy zimy malowane pastą do zębów na szkle.
9)Kolorowe lampiony- wykonywanie ozdobnych lampionów z wykorzystaniem kolorowej bibuły, serwetek papierowych z motywami świątecznymi.
10)Obrazek na ścianę „Owieczka”- wyklejanka z waty, skrawków wełny na papierowych talerzykach.
11)Lodowa rzeźba- próby rzeźbienia w śniegu.
12)„Księżyc na chmurce”- wykonywanie z kolorowego kartonu elementów dekoracyjnych do pokoju.
13)Lampki- prace wykonywane na uroczystości szkolne z kolorowego papieru, gipsu, z wykorzystaniem elementów zdobniczych (pestki dyni, kukurydza, guziki, rafia).
14)Dekoracje na bal karnawałowy- wykonanie ozdobnych serwetek i girland.
15)Projektowanie i wykonanie maski karnawałowej.
16)Maska klauna- wykonanie maski z papieru gazetowego i balonu.
17)Zimowe witraże- wykonanie pracy przy użyciu farb witrażowych.
18)Ramka na zdjęcie- praca z tektury, ozdabianie różnorodnymi materiałami.
19)Projektowanie i wykonanie maski karnawałowej.
20) Moja Walentynka- wykonanie pracy przy użyciu kolorowego papieru.
21) Etui na okulary- prezent na Dzień Babci i Dzień Dziadka.
22)Diabełek- pacynka z papieru gazetowego i kleju.
23)Opaski na serwetki- praca z użyciem suszonych, jesiennych liści.
24)Szkatułka z nasion- wspaniały prezent na skarby.
25)Akordeon z okrągłego, tekturowego pudełka.
26)Wiatrak z puszki po napoju i drutu.
27)Lalka sprężynka- zabawka z wykorzystaniem drutu.
28)Szalikowy ludzik- praca wykonana z dwóch wałeczków gliny.
29)Świecznik- praca wykonana z dwóch kawałków gliny.
30)Wiszące figurki- wyciskanie figurek z różnych foremek i nawlekanie ich na kolorowe sznurki.
31)Zabawna filiżanka- praca z gliny.
32)Skrzynka- praca wykonana z połączonych patyczków od lodów.
33)Pani Łyżka i Pan Widelec- ozdabianie drewnianych sztućców.


WIOSNA

1)Baranek wielkanocny z masy solnej.
2)Ozdabianie jajek wielkanocnych- pisanki.
3)„Pani Wiosna”- foto -collage.
4)„Łąka wiosną”- wyrażenie za pomocą farb plakatowych na dużych arkuszach papieru cech wiosny, w oparciu o wiersz.
5)Kolorowe latawce- projektowanie wzorów latawców z wykorzystaniem kolorowej bibuły.
6)„ Biedronki, żaby i skowronki”- prace z papieru wykonane metodą origami.
7)„Wiosenne gałęzie”- wykonywanie elementów dekoracyjnych klasy z wykorzystaniem naturalnych gałęzi, kwiatów z bibuły i ptaków z paieru.
8)„Ozdobne korzenie”- dekoracyjne prace wykonane z naturalnych korzeni drzew , ozdabianie ich różnorodnymi materiałami.
9)Świece- odlewy z wosku ozdabianie różnorodnymi materiałami naturalnymi (suszone owoce, kawai przyprawy).
10)Podstawki pod szklanki- praca wykonana z folii i plasteliny.
11)Plastelinowe dziwadło- laleczka.
12)Ołówek prosto z Marsa- tworzenie śmiesznych główek na ołówki.
13) Lilia- plastelinowy kwiat na Dzień Matki.
14)Projektowanie własnej biżuterii- prezent dla mojej Mamy.
15)Rodzinka kamyków- przyklejanie materiałów do kartonu.
16)Łączenie kolorowych koralików- bransoletka.
17)Kwiatek- przycisk do papieru z ozdobionego kamienia.
18)Dzwoneczek- kolorowa i oryginalna ozdoba wykonana z koralików.
19)Wiosenny kapelusz- praca wykonana z płaskiego talerza i papieru. Ozdabianie papierowymi kwiatami.
20)Wiosenny ptaszek- tworzenie zwierzaka z gąbczastej ściereczki.
21)Pleciona laleczka- praca wykonana z włóczki.
22)Piłka- kolorowa zabawka z rajstop, syntetycznej wełny z poduszki.
23)Pacynka ze skarpetki- wesoła zabawa.
24)Szmaciany piórnik- szycie ściegiem prostym.
25)Samolot z rolek papieru.
26)Miś z kubeczków po czekoladowym deserze.
27) Wymyślamy własną grę planszową- z wykorzystaniem aluminiowej tacki, kapsli i i magnesu.
28)Grzechotki z puszek po napojach i ryżu.
29)Magnetyczny motyl- wykorzystujemy aluminiowe tacki.
30)Okulary- praca z wykorzystaniem drutu i rolek papieru.
31)Bąbelkowy potwór- praca wykonana z folii z bąbelkami.
32)Puzzle- kurczaczek.
33)Kolorowe kwiaty – praca z użyciem kolorowych talerzy.
34)Korkowy konik- praca z użyciem korka i wykałaczek.


LATO
1)Najpiękniejsze regiony Polski- rysunek wykonany farbami:
* krajobraz nadmorski
* krajobraz górski
* krajobraz pojezierzy
2)Moja ulubiona baśń- wyklejanka plasteliną.
3)„Podwodny świat”- czyli ryby, kraby i rośliny wplecione w podwodne głębiny, prace metodą origami.
4)Zakładka do książki- ołówek i kredka z motywami postaci bajkowych.
5)Ozdobne stroiki na świece- wykonywanie prac z gałęzi chmielu, suszonych róż, konwalii i maków.
6)Malowanie butelki- prace farbami emulsyjnymi.
7)Wazon z kwiatami- obrazek na Dzień Matki.
8)Książeczka z kolażem o kształcie jabłka.
9) Zabawna czapka clowna ozdobiona papierowym łańcuchem.
10) Pajacyk z łańcucha i papierowej kulki.
11)Kotek- praca ze składanego kolorowego papieru.
12)Dekoracje do wesołych zabaw- papierowe miasteczko.
13)Kwiaty z kolorowej bibuły- prezent dla bliskiej osoby.
14)Sztuka składania i zdobienia- papierowe torebki na prezenty.
15)Kolorowe stworki z rolek papieru.
16)Wisząca małpka- wesoły stworek z plasteliny.
17)Ryba magnes- ozdoba na lodówkę.
18)Pan Balon- zdobienie baloników kolorowymi tasiemkami.
19)Wakacyjna plaża- tworzenie pejzażu z piasku, kamyków i kolorowego papieru.
20)Filcowa torebka- szycie różnymi ściegami.
21)Doniczka z kwiatkiem- praca z wykorzystaniem plastikowych kubków.
22)Świecące słońce z metalowej zakrętki.
23)Płytka z dłonią- praca z gliny.
24)Przycisk do papieru- smok z gliny.

Literatura:
S. Szuman- „Sztuka dziecka", W-wa, WSiP, 1990
J. Garda- Łukaszewska, Tomasz Szperowski- „Współtworzenie -zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo",W-Wa, WSiP,1997
J. Lewicka - „Sto technik plastycznych"
Z.Bartkowicz, E.Hoffman- „Niezwykła sztuka uczenia się", Lublin, AWH Antoni Dudek, 1999
"Kalendarz plastyczny w przedszkolu” W-wa 1995 WSiP.
"Podręcznik ceramika „Obszerne informacje na temat narzędzi, materiałów i technik Arkady2006 – Stave Mattison
"Stemplowanie darami natury” wzory ozdób z odbitek kwiatów, liści i owoców- Laura Donnelly Bethmann

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.