X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 5612
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Geometry in English - scenariusz lekcji matematyki w klasie III

Matematyka - kl. III gimnazjum

Cele lekcji:
• poznawcze:
- uczeń poznaje podstawowe terminy matematyczne z zakresu figur geometrycznych w języku angielskim
• praktyczne:
- uczeń potrafi korzystając ze słownika polsko – angielskiego ułożyć proste zadanie geometryczne w języku angielskim
- uczeń rozumie treść elementarnych zadań w języku angielskim
- uczeń potrafi rozwiązywać zadania z treścią, wykorzystując twierdzenie Pitagorasa oraz wzory na pola figur płaskich

• wychowawcze:
- uczeń rozwija umiejętności współdziałania w grupie

Metoda pracy: gra dydaktyczna

Formy pracy: pogadanka, praca w grupach

Plan lekcji

1.Część wstępna:
Uczniowie poznają cel i temat lekcji. Nauczyciel w formie pogadanki dowiaduje się ile uczniowie znają słów po angielsku związanych z geometrią (np. a circle). Wyjaśnia skąd biorą się skróty w zapisach terminów matematycznych, np. r – promień, bo po angielsku a radius, h – wysokość, bo po angielsku a height, d – średnica, bo po angielsku a diameter. Wszystkie słowa podane przez uczniów oraz nauczyciela zapisane są na tablicy.

2.Część główna:
Nauczyciel dzieli uczniów na dwuosobowe zespoły. Każdy zespół otrzymuje zestaw (załącznik nr 1) złożony z karteczek z narysowanymi figurami, opisami tych figur w języku angielskim oraz nazwami figur też w języku angielskim. Zadanie uczniów polega na dopasowaniu do rysunku nazwy i opisu. Dwa opisy powinny pozostać bez nazwy! Grupy mają określony czas na wykonanie zadania. Najlepszy zespół otrzymuje plusy z aktywności. Po zabawie uczniowie zapisują w zeszycie wszystkie nazwy z wyjaśnieniem w języku polskim.

Nauczyciel dyktuje uczniom przykładowe zadania w języku angielskim dotyczące zagadnień z geometrii. Nie są one skomplikowane z matematycznego punktu widzenia, największą trudnością jest zrozumienie treści i ułożenie odpowiedzi również w języku angielskim. W zadaniach wykorzystane są wprowadzone wcześniej pojęcia. Wszystkie nowe słowa zapisywane są na tablicy, a uczniowie przepisują je do zeszytów.

Problem 1
What is the area of a rectangle, whose length is 3 m and the breadth is 2,5 m?
Problem 2
What is the perimeter of a rhombus with diagonals of length 8 and 10?
Problem 3
Find the length of a base of a isosceles triangle, which has the area of 30 m and we know that the height of this triangle is one point five.

W następnej fazie lekcji uczniowie w dwuosobowych zespołach układają samodzielnie podobne zadania w języku angielskim korzystając ze słownika przygotowanego przez nauczyciela (załącznik nr 2) oraz ze słowników polsko – angielskich przyniesionych z biblioteki szkolnej. Oczywiście uczniowie powinni wykorzystywać poznane na lekcji słówka. Każde zadanie musi również posiadać rozwiązanie i odpowiedź. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów, pomaga uczniom, wyjaśnia wątpliwości. Następnie uczniowie odczytują swoje zadania. Najlepsze z nich wszyscy zapisują w zeszytach wraz z rozwiązaniami, a ich autorzy otrzymują plusy.

3.Część końcowa:
Nauczyciel wspólnie z uczniami podsumowuje prace i zaangażowanie wszystkich zespołów. Uczniowie przyznają co sprawiło im największą trudność, czy język obcy – angielski – jest dla nich barierą w uczeniu się matematyki. Nauczyciel formułuje wniosek, że uczenie się matematyki po angielsku jest łatwiejsze niż np. historii, gdyż w matematyce zasób słów jest ograniczony i część z nich wiele osób już zna.

Załącznik nr 1

Na prostokątnych kartonikach powinno się znaleźć narysowanych 7 podstawowych figur geometrycznych: trójkąt, prostokąt, kwadrat, romb, równoległobok, koło, trapez ( z przyczyn technicznych niemożliwe było zamieszczenie gotowych rysunków).

Na następnych 7 kartonikach powinno być 7 nazw: TRIANGLE, RECTANGLE, SQUARE, PARALLELOGRAM, TRAPEZIUM, RHOMBOID, CIRCLE

Na kolejnych 9 kartonikach (2 kartoniki opisują figury, których nazw i rysunków nie ma) mają być zamieszczone opisy z własnościami poszczególnych figur:

A shape with three straight sides and three angles.

A shape having four straight sides and four right angles in the corners. Usually two of the sides are longer than the other two.

A shape with five straight sides and five angles.

A shape having four straight equal sides and four right angles in the corners.

A shape with four sides in which each side is the same length as the side opposite it and parallel to it.

A shape with four sides in which two neighbouring sides are equal.

A shape with four sides, of which only two are parallel.

A shape with four sides whose opposite sides are equal.

Completely round shape.


Załącznik nr 2

Kąt prosty – a right angle
Kąt ostry – an acute angle
Kąt rozwarty – an obtuse angle

Trójkąt prostokątny – a right triangle
Trójkąt równoramienny – an isosceles triangle
Trójkąt równoboczny – an equilateral triangle
Trójkąt rozwartokątny – an obtuse-angled triangle

Wysokość – a height
Podstawa – a base
Górna podstawa – a higher base
Dolna podstawa – a lower base
Bok – a side
Pole powierzchni - an area
Obwód – a perimeter

Przekątna – a diagonal
Twierdzenie – a theorem
Obliczać – to count, to calculate
Równać się – to equal
Rysować – to draw

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.