X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 5595
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Sprawozdanie z pracy dydaktycznej

PRACA WYCHOWAWCZA
Program wychowawczy dla gimnazjum w klasie III przewiduje realizację tematów objętych wspólnym hasłem „ Człowiek we współczesnym świecie”. Do tematyki godzin z wychowawcą włączyłam zagadnienia programu profilaktycznego realizowanego w gimnazjum oraz tematy z programu „Spójrz inaczej”. Łączące się tematy realizowałam na jednej jednostce lekcyjnej. Robiłam to jednak tylko wówczas gdy cele zajęć mogły zostać osiągnięte mimo krótszego czasu realizacji. .
Tematy zajęć zyskały aprobatę rodziców.
W ramach preorientacji zawodowej zorganizowałam spotkanie z mikrobiologiem, przeprowadziłam zajęcia o ciekawych zawodach i czynnikach predysponujących do wykonywania określonych zawodów.
Uczniowie zostali zapoznani z ofertą Liceum Ogólnokształcącego z Nałęczowa i Zespołu Szkół z Klementowic. /Oferty prezentowane były przez uczniów i nauczycieli z tych szkół/.
Dzięki poparciu rodziców zorganizowałam:
• Mikołajki,
• Wigilię klasową,
• Dzielenie się jajkiem przed Świętami wielkanocnymi
• Pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy,
• Wyjazd na Targi Edukacyjne Szkół do Lublina
Uczniowie klasy III a wyjeżdżali ponadto:
• na pokazy z fizyki /UMCS w Lubinie/,
• do Instytutu Badań Jądrowych w Świerku,
• do Muzeum Powstania Warszawskiego, Sejmu i Senatu,
• na film „ Katyń”,
• do Telewizji i Zamku królewskiego w Warszawie,
• w Pieniny,
• do Malborka,
• do Sandomierza i w Góry Pieprzowe.
W roku szkolnym przeprowadziłam 6 spotkań z rodzicami w tym wywiadówkę partnerską .
Nie zorganizowałam pieszej wycieczki po okolicy i ogniska klasowego. Miały one odbyć się po klasyfikacji, ale większość uczniów na prośbę rodziców pomagała przy zbiorze truskawek i innych pracach w gospodarstwie.

PRACA DYDAKTYCZNA
Lekcje prowadziłam różnymi metodami, dostosowanymi zarówno do tematu jaki i możliwości zespołu klasowego. Prowadziłam zajęcia koła biologicznego, matematycznego.
Uczennica klasy II b Katarzyna Mańko zakwalifikowała się do etapu okręgowego olimpiady biologicznej.
W klasach III, III b i I a prowadziłam zajęcia wyrównywania wiedzy . Większość uczniów chętnie w nich uczestniczyła. W czasie zajęć wielokrotnie powtarzaliśmy poznane wiadomości dzięki czemu uczniowie mogli aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki .
W klasie III a i III b prowadziłam zajęcia pozalekcyjne dla najsłabszych uczniów poświęcone rozwiązywaniu zadań.
W klasie troje uczniów posiada opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zalecające włączenie ich do zespołów wyrównywania wiedzy z głównych nauczania. Część uczniów niestety nie przykładała się do nauki. Mieli oni trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności koniecznych. Podczas wywiadówki partnerskiej przyznawali, iż wynika to przede wszystkim z ich lenistwa i zbyt małej ilości czasu poświęcanego na naukę. Decydującą role odegrały tu również niskie ambicje i zaniedbania środowiskowe.
Na podkreślenie zasługuje fakt iż klasa III b uzyskała najwyższy w historii szkoły wynik testu egzaminacyjnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – średnia 34,2

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE
W roku szkolnym 2007/2008 realizowałam ścieżki edukacyjne:
a) pro-zdrowotną
b) i art. 8 ścieżki Obrona Cywilna:
• W klasach II a i II b zrealizowałam te tematy, które przewidziane były do realizacji
w klasie II.
c) W klasach I i III realizowałam elementy ścieżki ekologicznej

Część tematów ścieżki ekologicznej i biologii zrealizowane zostały metodą projektów w ramach projektu Crossnet.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
• Przygotowałam uroczysty apel z okazji VII Dnia Papieskiego poświęcony pamięci Jana Pawła II ( wspólnie z p. Iwoną Michel)
• Wspólnie z panią Magdaleną Reszką zorganizowałam uroczystość zakończenia roku szkolnego klas III ,
• Przygotowałam uczniów i przeprowadziłam konkurs wiedzy o HIV/AIDS

DODATKOWE ZADANIA ZWIĄZANE Z EDUKACJĄ
• Pracowałam w zespole nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, w ramach którego sprawdzane są egzaminy próbne klas II i III oraz sporządzane raporty
Wyników.
• Wspólnie z p. M Reszką i p . L. Rukaszem realizowałam szkolny projekt pod patronatem UMCS w Lublinie w ramach europejskiego projektu Crossnet /mającego poprawić poziom opanowania wiadomości i umiejętności z przedmiotów przyrodniczych: chemii, biologii i geografii. /
• Opracowałam i zrealizowałam projekt „ Trzymaj formę” promujący zdrowe żywienie i aktywność fizyczną w każdym wieku,
• Przygotowałam uczniów klas III do międzygimnazjalnego, konkursu matematycznego „Procenty, finanse, zakupy”, organizowanego przez Gimnazjum w Garbowie. Uczniowie klasy III b pokonali 6 drużyn i zajęli pierwsze miejsce.

PRACA NA RZECZ SZKOŁY
• Analiza frekwencji w gimnazjum/wspólnie z kol. B. Sochą/

DOSKONALENIE ZAWODOWE
W roku szkolnym 2007/2008 uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego :
I. Warsztaty metodyczne i konferencje:
• Seminarium matematyczne „ Jak uczyć matematyki wobec zmian w edukacji”/WSiP/
• Spotkanie edukacyjne z cyklu ,, Wiem więcej zorganizowane przez WSiP i Komitet Główny Olimpiady Biologicznej połączone z wykładem „ Klonowanie organizmów i wykorzystanie komórek macierzystych”.
• Spotkanie edukacyjne połączone z wykładem „ Anoreksja i bulimia – jedna czy dwie choroby” / Nowa Era//
II. Szkolenia:
• Szkolenie zorganizowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności dla koordynatorów projektu „ Trzymaj Formę”.
• Szkolenie przeprowadzone przez psychologa „Świadomość prawna nauczyciela”.
• „ Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię, orzeczenie Poradni psychologiczno-Pedagogicznej”/ WODN Kursor/
• „ Praca z uczniem z dyskalkulią” ”/ WODN Kursor/.
• „ Indywidualizacja procesu kształcenia- praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w uczeniu się” ”/ WODN Kursor/.
• „ Co mam zrobić aby mój uczeń szybciej się uczył” ”/ WODN Kursor/.
• „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie” ”/ WODN Kursor/
III. Kursy
• Dotyczący przepisów i zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy /BHP/
IV. Lekcje koleżeńskie
• Obserwacja lekcji informatyki

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
MATEMATYKA
• Podstawa programowa z matematyki zrealizowana we wszystkich klasach –
w klasie Ia, III b, III a.

W klasach III zrealizowałam tematy z zakresu szkoły średniej: funkcje trygonometryczne kąta ostrego, nierówności z wartością bezwzględną
i działania na zbiorach.
BIOLOGIA
• Klasy III a i III b – podstawa programowa zrealizowana,
• Klasy II a i II b - Tematy z genetyki podobnie jak w latach ubiegłych zostaną zrealizowane w klasie III.
• Klasy I a i I b – podstawa programowa zrealizowana .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.