X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5592
Dział: Gimnazjum

Rozkład materiału z matematyki

I .LICZBY

1.Liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne-(zbiór liczb rzeczywistych).
2. Zamiana ułamków.
3.Porównywanie ułamków.
4.Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych./2 godz/.
5. Zaokrąglanie liczb.
6. Ćwiczenia w zaokrąglaniu liczb.
7. Szacowanie wyników.
8. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich zapisanych w takich samych postaciach.
9. Dodawanie i odejmowanie liczb zapisanych w różnych postaciach.
10.Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych.
11. Działania na ułamkach dziesiętnych-mnożenie i dzielenie pisemne.
12. Zamiana jednostek.
13. Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu liczb.
14. Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych ( kolejność wykonywania działań).
15. Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych- rozwiązywanie zadań tekstowych.
16. Działania na liczbach dodatnich i ujemnych.
17. Działania na liczbach dodatnich i ujemnych-ćwiczenia.
18. Wartość bezwzględna liczby.
19. Rozwiązywanie zadań uzupełniających.
20. Powtórzenie wiadomości.
21. Sprawdzian z działu „Liczby”.
22.Omówienie i poprawa sprawdzianu.
23. Rozwiązywanie zadań testowych-liczby.
24. Test „ Liczby”

II. PROCENTY
1. Procenty, promile i ułamki.
2. Zamiana procentów, promili na liczby i liczb na procenty, promile.
3. Diagramy procentowe.
4. Analiza diagramów procentowych.
5. Jaka to część całości, jaki to procent?
6. Jaki to procent?- zadania.
7. Obliczanie procentu danej liczby.
8. Ćwiczenia w obliczaniu procentu danej liczby.
9. Podwyżki i obniżki.
10. Podwyżki i obniżki cen –układanie i rozwiązywanie zadań.
11. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.
12. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent- rozwiązywanie zadań.
13. O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty procentowe.
14. Jakim procentem jednej liczby jest druga liczba?
15. Stosowanie poznanych obliczeń w rozwiązywaniu zadań.
16. Obliczenia procentowe- rozwiązywanie zadań.
17. Rozwiązywanie zadań- procenty.
18. Rozwiązywanie zadań uzupełniających.
19. Powtórzenie wiadomości.
20. Sprawdzian z działu „ Procenty”.
21. Omówienie i poprawa sprawdzianu.
22. Rozwiązywanie testu dotyczącego procentów.
23. Test „ Procenty”

III. FIGURY GEOMETRYCZNE.

1. Proste i odcinki. Proste równoległe i prostopadłe- konstrukcje.
2. Proste i odcinki- rozwiązywanie zadań.
3. Kąty.
4. Kąty – zadania.
5. Trójkąty.
6. Trójkąty – rozwiązywanie zadań.
7. Przystawanie trójkątów.
8. Przystawanie trójkątów – zadania.
9. Czworokąty.
10. Rozwiązywanie zadań dotyczących czworokątów.
11. Pole prostokąta. Jednostki pola- zamiana jednostek.
12. Obliczanie pól prostokątów – zamiana jednostek.
13. Pola wielokątów.
14. Pola wielokątów – rozwiązywania zadań.
15. Rozwiązywanie zadań dotyczących wielokątów.
16. Układ współrzędnych.
17. Figury w układzie współrzędnych – rozwiązywanie zadań.
18. Rozwiązywanie zadań uzupełniających.
19. Powtórzenie wiadomości.
20. Sprawdzian z działu „ Figury geometryczne”.
21. Omówienie i poprawa sprawdzianu.
22. Rozwiązywanie testu dotyczącego figur geometrycznych.
23. Test „ Figury geometryczne”.

IV. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

1. Do czego służą wyrażenia algebraiczne.
2. Układanie wyrażeń algebraicznych.
3. Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.
4. Jednomiany.
5. Porządkowanie jednomianów.
6. Sumy algebraiczne.
7. Ćwiczenia w redukcji wyrazów podobnych.
8. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych.
9. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu sum algebraicznych.
10. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne.
11. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne i redukcja wyrazów podobnych.
12. Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias.
13. Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias – ćwiczenia.
14. Rozwiązywanie zadań uzupełniających.
15. Powtórzenie wiadomości.
16. Sprawdzian z działu „ Wyrażenia algebraiczne”.
17. Rozwiązywanie zadań testowych dotyczących wyrażeń.
18. Test „ Wyrażenia algebraiczne”.

V. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

1. Do czego służą równania.
2. Zapisywanie równań do zadań tekstowych.
3. Liczby spełniające równania.
a. ile rozwiązań może mieć równanie
4. Jak rozwiązujemy równania?
5. Rozwiązywanie równań.
6. Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań.
7. Zadania tekstowe – układanie i rozwiązywanie równań.
8. CZ II – rozwiązywanie zadań tekstowych.
9. Rozwiązywanie zadań geometrycznych- układanie i rozwiązywanie równań.
10. CZ II- rozwiązywanie zadań geometrycznych.
11. Procenty w zadaniach tekstowych.
12. Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących procentów.
13. Stężenia procentowe roztworów.
14. CZ II – stężenia procentowe roztworów.
15. Układanie i rozwiązywanie zadań dotyczących stężenia procentowego roztworów.
16. W jaki sposób rozwiązujemy nierówności.
17. Rozwiązywanie nierówności.
18. Ćwiczenia w rozwiązywaniu nierówności.
19. Przekształcanie wzorów.
20. CZII – przekształcanie wzorów.
21. Rozwiązywanie zadań uzupełniających.
22. Powtórzenie wiadomości.
23. Sprawdzian z działu „ Równania i nierówności”.
24. Omówienie i poprawa sprawdzianu.
25. Rozwiązywanie zadań testowych dotyczących równań i nierówności.
26. Test „ Równania i nierówności”.

VI. PROPORCJONALNOŚĆ

1. Proporcje- rozwiązywanie równań zapisanych w postaci proporcji.
2. Wielkości wprost proporcjonalne.
3. Rozwiązywanie zadań dotyczących wielkości wprost proporcjonalnych.
4. Wielkości odwrotnie proporcjonalne.
5. Wielkości odwrotnie proporcjonalne- rozwiązywanie zadań.
6. Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne – zadania.
7. Powtórzenie wiadomości.
8. Sprawdzian z działu „Proporcjonalność”.
9. Omówienie i poprawa sprawdzianu.
10. Rozwiązywanie zadań testowych dotyczących proporcji.
11. Test „Proporcjonalność”.

VII. SYMETRIE

1. Symetria względem prostej.
2. Rysowanie figur symetrycznych względem prostej.
3. Oś symetrii figury.
4. Symetralna odcinka.
5. Dwusieczna kąta.
6. Symetria względem punktu.
7. Środek symetrii figury.
8. Symetrie w układzie współrzędnych.
9. Rozwiązywanie zadań uzupełniających.
10. Powtórzenie wiadomości.
11. Sprawdzian z działu „Symetrie”.
12. Omówienie i poprawa sprawdzianu.
13. Rozwiązywanie zadań testowych dotyczących symetrii.
14. Test „Symetrie”.


Rozkład materiału obejmuje również:
1. Test diagnozujący wiedzę i umiejętności uczniów po szkole podstawowej.
2. Test po I semestrze.
3. Powtórzenie materiału poznanego w klasie I – w zależności od potrzeb 2-4 godziny.
4. Test po I klasie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.