X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5591
Dział: Gimnazjum

Sprawozdanie z pracy w I okresie 2007/2000

SPRAWOZDANIE Z PRACY W I OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2007/2008

PRACA WYCHOWAWCZA
1.Na zajęciach z wychowawcą realizuję tematy z programu „ Spójrz inaczej”.
Do tematyki godzin wychowawca włączyłam elementy szkolnego programu profilaktycznego. Tematy zajęć zyskały aprobatę rodziców. Dzięki poparciu rodziców w klasie zorganizowane zostały: mikołajki i wigilia klasowa.
2. Uczniowie klasy III a przeprowadzili ankiety:
a) dotyczące wyboru szkoły średniej wśród uczniów klas trzecich,
b) ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu
3. Zdecydowana większość uczniów chętnie angażuje się w pracę na rzecz klasy i szkoły. Niestety konflikt między rodzicami kilku uczniów nie wpływa pozytywnie na wzajemne relacje między tymi uczniami.

PRACA DYDAKTYCZNA
1.W ramach projektu „Szkoła dla Ciebie” prowadziłam zajęcia wyrównywania wiedzy, zajęcia koła matematycznego i biologicznego.
2. Przygotowywałam uczniów do konkursów przedmiotowych z biologii i matematyki. Do etapu okręgowego z biologii zakwalifikowała się jedna uczennica – z klasy drugiej gimnazjum. Z matematyki aby zakwalifikować się do etapu okręgowego uczennicy zabrakło 3 punkty (gdyż mimo rozwiązania zadań część obliczeń wykonała w pamięci i niestety straciła przez to punkty. Jedna uczennica brał udział w etapie okręgowym III Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej.
3. W klasie I a przeprowadziłam test wiadomości i umiejętności matematycznych
z zakresu szkoły podstawowej, do którego sporządziłam raport.
4. W ramach zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych uczestniczyłam w sprawdzaniu egzaminu próbnego w klasach drugich i trzecich oraz w przygotowaniu raportu w klasach trzecich.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
Wspólnie z kol. Iwoną Michel przygotowałam uroczystą akademię „ Miłość mi wszystko wyjaśniła” z okazji obchodów VII Dnia Papieskiego odbywającego się pod hasłem „ Nigdy nie wyrzekajcie się swojej godności”.

DOSKONALENIE ZAWODOWE
W pierwszym okresie roku szkolnego 2007/2008 brałam udział w następujących szkoleniach:
1. „Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej”. /WODN „Kursor”/.
2. „Praca z uczniem z dyskalkulią”. /WODN „Kursor”/.
3. „ Indywidualizacja procesu kształcenia- praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w uczeniu się”. /WODN „Kursor”/.
4. „ Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie”. /WODN „Kursor”/.
5. „ Co mam zrobić, aby mój uczeń szybciej się uczył”. /WODN „Kursor”/.

WNIOSKI
1. Kontynuować prowadzenie zajęć koła matematycznego i biologicznego.
2. Prowadzić dodatkowe zajęcia wyrównywania wiedzy dla uczniów klas III.
3. Wyjaśniać uczniom zasady rozwiązywania konfliktów i prawo do obrony swojej godności wbrew stanowisku, że ten co nie godzi się na przemoc jest „kablem”
(donosicielem).
4. Przypominać o języku „ ja” w kontaktach z drugą osobą.
5. Utrzymać zaangażowanie uczniów w prace na rzecz klasy i szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.