X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5406

Regulaminy konkursów dla klas młodszych

Regulaminy konkursów dla klas młodszych w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie

1. Regulamin konkursu kaligraficznego dla klas I

2. Regulamin konkursu ortograficznego dla klas II i III

3. Regulamin konkursu na najstaranniej prowadzony zeszyt dla klas I-III


Regulamin konkursu kaligraficznego dla klas I

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z klasy pierwszej.
2. Nazwa konkursu:
• „Konkurs kaligraficzny dla uczniów klas pierwszych”.
3. Cele konkursu:
• Kształcenie umiejętności poprawnego pisania,
• Pokonywanie własnych trudności,
• Mobilizowanie uczniów do starannego i estetycznego pisania.
4. Organizacja konkursu:
a) Organizator konkursu, zadania:
• Organizatorem konkursu jest nauczyciel pracujący w klasach młodszych (może być nauczyciel z klasy I),
• Ustala termin konkursu,
• Przygotowuje teksty do przepisywania,
• Powołuje komisję konkursową (3-4 nauczycieli), w skład której nie
mogą wejść nauczyciele uczący w klasie I,
• Przeprowadza II i III (dodatkowy) etap konkursu.
b) Przebieg konkursu:
• Konkurs przebiega w następujących etapach:
I etap – biorą udział w nim wszyscy uczniowie,
II etap – biorą w nim uczniowie, którzy najlepiej napisali tekst, uczniów kwalifikują nauczyciele –organizator ( uwaga, jeżeli organizator jest nauczycielem w klasie I, nie może brać udziału w ocenie prac konkursowych) i członkowie komisji, po tym etapie można wyłonić zwycięzców (decyduje organizator i komisja),
III etap (dodatkowy) – odbywa się w przypadku, gdy uczestnicy prezentują bardzo wyrównany poziom.
c)Laureaci konkursu:
• Organizator i członkowie komisji przyznają miejsca I, II, III oraz wyróżnienia, mogą przyznać także miejsca egzekwio,
• Laureaci otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe
( w miarę możliwości finansowych).


Regulamin konkursu ortograficznego
dla klas II i III

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z klasy drugiej i trzeciej.
2. Rywalizacja uczniów odbywa się w poziomach nauczania.
3. Nazwa konkursu:
a) „Konkurs ortograficzny dla uczniów klas drugich”,
b) „Konkurs ortograficzny dla uczniów klas trzecich”.
a) Organizator konkursu, zadania:
• Organizatorem konkursu jest nauczyciel, który nie uczy w danym poziomie,
• Ustala termin konkursu,
• Określa tematykę dyktand, przygotowuje zadania dodatkowe,
• Powołuje komisję konkursową (2-4 nauczycieli), w skład której nie mogą wejść nauczyciele uczący uczniów biorących udział w konkursie,
• Przeprowadza II i III (dodatkowy) etap konkursu.
b) Przebieg konkursu:
• Konkurs przebiega w następujących etapach:
I etap – biorą udział w nim wszyscy uczniowie (piszą tekst dyktanda),
II etap – biorą w nim uczniowie, którzy najlepiej napisali tekst dyktanda (uczniów kwalifikują nauczyciele –organizator i członkowie komisji), piszą dyktando i uzupełniają wyrazy z lukami, po tym etapie można wyłonić zwycięzców (decyduje organizator i komisja).
III etap (dodatkowy) – odbywa się w przypadku, gdy uczestnicy prezentują bardzo wyrównany poziom, aby wyłonić najlepszych uczniowie piszą tekst dyktanda, uzupełniają wyrazy z lukami oraz wyjaśniają zasady pisowni wyrazów.
c) Laureaci konkursu:
• Organizator i członkowie komisji przyznają miejsca I, II, III oraz wyróżnienia, mogą przyznać także miejsca egzekwio,
• Laureaci otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe
( w miarę możliwości finansowych).


Regulamin konkursu na najstaranniej prowadzony zeszyt dla klas I- III

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich.
2. Nazwa konkursu:
• „Konkurs na najstaranniej prowadzony zeszyt”
3. Uczniowie rywalizują w poszczególnych poziomach nauczania.
4. Cele konkursu:
a) wdrażanie do starannego prowadzenia zeszytów,
b) doskonalenie umiejętności kształtnego i czytelnego pisania,
c) pokonywanie trudności i wiara we własne możliwości.
5. Organizacja konkursu:
a) organizator konkursu ustala czas trwania konkursu,
b) do konkursu mogą być zgłoszone zeszyty z języka polskiego i z matematyki,
(ustala się w danym poziomie)
c) organizator powołuje komisję konkursową (2-4 osoby), w skład której nie mogą wejść nauczyciele uczący w danym poziomie,
d) na ocenę prowadzonych zeszytów wpływają:
• Staranność zapisów,
• Estetyka pisma, wykonywanych obrazków, szlaczków,
• Ogólne wrażenie.
e) laureaci konkursu:
• Organizator i członkowie komisji przyznają miejsca I, II, III oraz wyróżnienia, mogą przyznać także miejsca ex equo,
• Laureaci otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe
( w miarę możliwości finansowych).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.