X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 538
Przesłano:
Dział: Internat

Konspekt zajęć w internacie - "Gazetowe dzieła - zabawy z gazetami"

CELE:
1. poznawcze:
· poznanie różnych sposobów wykorzystania gazet do tworzenia
między innymi kompozycji plastycznej ( wydzieranie gazety i wypełnianie konturu, tworzenie metodą collage`u, tworzenie rzeźb gazetowych, mozaik z kawałków papieru)
2. kształcące:
- kształcenie sprawności manualnej
- kształcenie wyobraźni
- kształcenie pamięci słuchowej
- rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej
3. wychowawcze
- modyfikowanie złych postaw i zachowań
- podtrzymywanie pozytywnych zachowań
- integrowanie grupy
- zachowanie porządku w miejscu pracy podczas zajęć i po zajęciach
- wdrażanie do twórczego i estetycznego wykonania prac

FORMY ZAJĘĆ
- indywidualna
- zbiorowa

METODY PRACY
- słowna
- praktyczna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- arkusze szarego papieru z narysowanymi elementami do uzupełnienia, klej,
nożyczki, nici, farby, gazety ( czarno-białe i kolorowe)

PRZEBIEG ZAJĘĆ.

1. Wspólne zabawy wstępne.
a) dzieci siedzą w kręgu i każde z nich otrzymuje gazetę, którą przegląda i w kolejności opowiada co jest w jego gazecie interesującego; wspólnie z wychowawcą zastanawiają się co dzieje się z gazetami już przeczytanymi
b) Wrzucanie kul zgniecionych z gazet do celu – pojemnika w środku kręgu
c) Taniec w parach na gazecie- nagrodzenie pary, która nie wyszła poza
najmniejszy kawałek gazety

2. Twórcze zabawy grupowe z gazetami- tworzenie elementów do kompozycji
plastycznej
a) Podział na grupy - dzieci siadają przy stoliku , na którym zauważą swoje wizytówki ( grupę tworzą dzieci ze zbliżonymi możliwościami i predyspozycjami).
b) Wykonywanie zadań dostosowanych do możliwości osób w danej grupie
· wydzieranie kawałków z gazet czarno-białych i kolorowych oraz wyklejanie nimi konturów drzew, rzeczki
· malowanie chmur i słońca metodą stemplowania zgniecionymi kulami zanurzonymi w farbie
· tworzenie obrazku domu, ogródka przez wyklejanie i komponowanie z konkretnych elementów wyciętych z gazet ( dzieci same szukają i wycinają
potrzebne elementy)
· wykonywanie gazetowych rzeźb ( zwierząt, kwiatów) przez
łączenie gazetowych gniecionych elementów za pomocą nitki

Każda z grup otrzymuje arkusz szarego papieru z wcześniej przygotowanymi np.konturami do uzupełnienia oraz potrzebne materiały i przybory

c) porządkowanie stołów i przygotowanie prac wykonanych w grupach.

3. Wspólne tworzenie wystawki prac i skomponowanie ich w całość.

4. Wypowiedzi dzieci w kręgu na temat zabaw z gazetami, ocena wykonanych
prac - wychowawca zaczyna zabawę, rzucając zgniecioną kulę do jednego z dzieci prosząc o wypowiedź.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.